Het Vide-Evaluatie Netwerk

In 2012 is het Evaluatoren Netwerk gestart. Het Evaluatoren Netwerk vormt onderdeel van Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van beleidsevaluatie onder professionals en het op deze wijze bijdragen aan de versterking van de evaluatiepraktijk. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en het bieden van relevante online informatie. In 2022 is besloten om de naam van het netwerk aan te passen naar Evaluatie Netwerk.

Evaluatie Netwerk

Actuele activiteiten

 1. 28mei 2024

  “Mini-symposium Evaluatienetwerk Vide en Inteval: International Evaluation Research Group 's-Gravenhage
 2. 05jun 2024

  Evaluatienetwerk - Vernieuwde Toolbox Beleidsevaluaties 's-Gravenhage

Reeks mini-colleges:

Dit jaar organiseerde het netwerk vier mini-colleges over Doelmatigheid.
Kijk hier voor meer informatie. Ook kun je hier de mini-colleges terug te kijken.

Overige bijeenkomsten:

Het Nederlands Evaluatie Netwerk

Het Nederlands Evaluatie Netwerk is ondergebracht bij de beroepsvereniging Vide. Het netwerk heeft als doel het uitwisselen en verspreiden van kennis en ervaring op het terrein van beleidsevaluatie in de publieke sector onder professionals en het op deze wijze bijdragen aan de versterking van de evaluatiepraktijk. 

Kennisthema’s

Dit netwerk richt zich met name op het uitwisselen en verspreiden van kennis over twee thema’s:

 • Evaluatiemethoden en benaderingen. Hierbij kunnen zowel innovatieve methoden aan bod komen, als goede voorbeelden van de toepassing van meer traditionele methoden. We besteden daarnaast ook aandacht aan meer theoretische beschouwingen van verschillende benaderingen in evalueren. Op deze manier willen we bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van evaluaties in Nederland.
 • Benutting van evaluaties. Onder dit thema besteden we onder meer aandacht aan het functioneren van het evaluatiestelsel in Nederland, maar ook de impact die specifieke evaluaties hebben gehad. We richten ons daarbij op het snijvlak tussen evaluatoren en opdrachtgevers en andere ontvangers van de evaluaties. Op deze manier willen we bijdragen aan een sterkere evaluatiepraktijk in Nederland.

Naast de hierboven beschreven thema’s houden we ruimte voor eventuele andere actuele thema’s rond beleidsevaluatie.

Activiteiten

Een belangrijke activiteit van het netwerk is het organiseren van fysieke en online bijeenkomsten binnen de drie hierboven genoemde thema’s. Deze bijeenkomsten hebben naast het uitwisselen van kennis ook als doel om op een laagdrempelige manier in contact te komen met andere evaluatieprofessionals en de gebruikers van deze evaluaties. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen met interesse in evalueren.

Daarnaast verbindt het netwerk organisaties die zich richten op beleidsevaluatie. Diverse van deze organisaties zijn aangesloten bij het netwerk via de leden van het Coördinerend Comité. Daarnaast worden ook relaties gelegd met andere organisaties, zoals het Vlaams EvaluatiePlatform (VEP), de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissie (NVRR), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Het netwerk is ook vertegenwoordigd in de redactie van Beleidsonderzoek Online, een online tijdschrift over beleidsonderzoek: www.beleidsonderzoekonline.nl.

Naast het organiseren van bijeenkomsten streven we ernaar om ook digitaal kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo bieden we bijvoorbeeld een serie mini-colleges over doelmatigheidsonderzoek aan op onze website. Ook is hier een aantal eerdere online bijeenkomsten terug te kijken. Tenslotte is ook onze Linkedin-groep een platform om evaluatieprofessionals met elkaar in contact te brengen: Evaluatienetwerk/ Dutch Evaluation Society.

Organisatie

Het Nederlands evaluatienetwerk is ondergebracht bij beroepsvereniging Vide. Opgeven voor bijeenkomsten kan dan ook via de Vide website www.vindenet.nl. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn, maar als je enthousiast bent over onze bijeenkomsten mag dat uiteraard wel! Je bent al Vide-lid voor €25,- per jaar. Je kunt je ook kosteloos aanmelden voor de Vide Nieuwsbrief. Eenmaal aangemeld, ontvang je aankondigingen voor alle Vide-bijeenkomsten, inclusief die van het Nederlands Evaluatienetwerk.

De organisatie van het netwerk ligt in handen van het Coördinerend Comité. De leden zijn evaluatoren werkzaam bij (rijks)overheid, universiteit en private sector.

Leden Coördinerend Comité Nederlands Evaluatie Netwerk 

 • Frank van den Broek (Algemene Rekenkamer)
 • Marieke Gorrée (Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer)
 • Jedid-Jah Jonker (Algemene Rekenkamer, tevens Vide bestuurslid)
 • Carolien Klein Haarhuis (Sira Consulting)
 • Jos Mevissen (Mevissen Evaluatie-Advies, tevens BeleidsonderzoekOnline)
 • Valérie Pattyn (Universiteit Leiden, tevens Vlaams Evaluatieplatform)
 • Odette van de Riet (Ministerie van Financiën)
 • Maria Luce Sijpenhof (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • Pauline Wortelboer-van Donselaar (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)
 • Simon Zebregs (Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum)

Heb je zelf ideeën voor een bijeenkomst? Zou je actief willen bijdragen aan de organisatie en/of invulling hiervan? Dat kan! Meld je dan bij één van de leden van het Coördinerend Comité of bij secretariaat@videnet.nl.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg

Evaluatie literatuur

De evaluatie literatuur is zeer uitgebreid en groeit voortdurend. Daardoor is het lastig een goed overzicht te verkrijgen en kan een zoektocht naar literatuur over een bepaald onderwerp veel tijd vergen...

Lees meer
voorbeeld-evaluaties.png

Toolbox Beleidsevaluaties

De toolbox Beleidsevaluaties helpt beleidsmedewerkers, evaluatiecoördinatoren, beleidsonderzoekers en andere belangstellenden bij het opzetten en uitvoeren van een goede evaluatie van een beleid, programma of project.

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten van Vide en specifiek het Evaluatie Netwerk door je aan te melden voor onze nieuwsbrief

Sluiten