Over Webinar VIDE Evaluatorennetwerk: "Hoe kun je doelmatigheid onderzoeken?"

Webinar VIDE Evaluatorennetwerk: "Hoe kun je doelmatigheid onderzoeken?"

Hoe kun je doelmatigheid onderzoeken?

Op donderdag 10 december 2020 om 15.00 uur heeft het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst georganiseerd met als titel: "Hoe kun je doelmatigheid onderzoek". Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link

De doelmatigheid van beleid en organisaties blijft in veel evaluatieonderzoek buiten beschouwing. Het is dan ook lastig te onderzoeken want hoe stel je zonder goede vergelijking vast dat met dezelfde middelen meer resultaat had kunnen worden gehaald of dat hetzelfde resultaat met minder middelen mogelijk was geweest? Er zijn geavanceerde technieken beschikbaar maar de ingewikkeldheid daarvan schrikt vaak af.

In deze online bijeenkomst van het Vide Evaluatoren Netwerk kwamen enkele meer toegankelijke manieren om doelmatigheid vast te stellen aan bod.

Pol de Greve (senior consultant bij Context, International Cooperation & Consulting) bespreekt diverse voorbeelden van het analyseren van doelmatigheid van projecten en programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De sheets van Pol zijn te downloaden via deze link.

Rudy Douven (onderzoeker bij het CPB & Erasmus Universiteit Rotterdam) licht twee onderzoeken toe van het CPB naar de doelmatigheid van de curatieve zorg. De sheets van Rudy zijn te downloaden via deze link.

De bijeenkomst werden begeleid door voorzitter Egbert Jongsma (projectleider Algemene Rekenkamer).

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten