Platform videnet.nl is open!

Onder “actueel” is vanaf nu ons Vide nieuwsplatform te vinden. Hier lees je het laatste nieuws over toezicht: hoe toezicht en toezichthouders in het nieuws zijn, welke rapporten zijn...

Vide is dé beroepsvereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact treden met beroepsgenoten. Vide wil een motor zijn in de professionalisering van de leden en bijdragen aan een continue verbetering van toezicht, inspecties, handhavingacties en evaluaties en daarmee een bijdrage leveren aan een goed functionerende overheid en maatschappij.
Lees meer…

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Actueel

VIDE-publicatieprijs: over Waarschuwen En Worstelen | ToeZine

Lees meer

NZa Volgt Verbeterplannen VUmc | Nieuwsbericht | Nederlandse Zorgautoriteit

Lees meer

Toezicht Te Water

Lees meer

Veranderingen Voor PAC’s En Toezichtcentrales in Het Verschiet

Lees meer

Vul Nu De Enquête in over Geweld Tegen BOA's, Handhavers En Toezichthouders

Lees meer
Bekijk alles
Bezig met ophalen...

Uitgelicht nieuws