Lid worden van Vide?

Lid worden van Vide?

Op deze pagina vindt u meer informatie over lid worden van Vide. Met vragen kunt u altijd terecht bij ons secretariaat. U kunt ons ook telefonisch bereiken, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur via (033) 247 34 61.

Lidmaatschap
Vide kent de volgende categorieën leden:

  • individuele leden
  • institutionele leden

Individuele leden
Als individueel lid laat Vide personen toe die beroepsmatig werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving of evaluatie. De contributie voor individuele leden bedraagt € 25,00 per jaar.

Institutionele leden
Als institutioneel lid laat Vide rechtspersonen toe - instellingen en vennootschappen - waarvan het werkterrein ligt op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving, evaluatie of beleidsvorming of onderzoek. Lees meer over het institutioneel lidmaatschap.

Aanmelden als lid
U kunt zich als lid van Vide aanmelden door een van onderstaande aanmeldingsformulier(en) in te vullen

Wijzigingen doorgeven
Wilt u een wijziging doorgeven aan ons secretariaat? Stuurt u dan een mail naar secretariaat@videnet.nl.

Opzeggen
Uiteraard betreuren wij het als u uw lidmaatschap wenst op te zeggen. Het lidmaatschap van Vide kan worden opgezegd voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt vervolgens beëindigd per 1 januari van het daarop volgende jaar. Als de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Voor het opzeggen van het lidmaatschap kunt u een mail sturen naar secretariaat@videnet.nl o.v.v. "Opzegging lidmaatschap".

Sluiten