Lid worden van Vide?

Op deze pagina vind je meer informatie over het lidmaatschap van Vide. 

Lidmaatschap
Vide kent twee categorieën leden:

  • individuele leden
  • institutionele leden

Individuele leden
Als individueel lid laat Vide personen toe die beroepsmatig werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving of evaluatie. De contributie voor individuele leden bedraagt € 25,00 per jaar.

Institutionele leden
Als institutioneel lid laat Vide rechtspersonen toe - instellingen en vennootschappen - waarvan het werkterrein ligt op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving, evaluatie, beleidsvorming of onderzoek. Werknemers van deze rechtspersonen kunnen door dit lidmaatschap veelal kosteloos deelnemen aan de activiteiten en evenementenvan Vide. Lees meer over het institutioneel lidmaatschap.

Check hier of jouw organisatie al lid is van Vide. Is dit het geval dan hoef je geen lid meer te worden, maar kun je deelnemen aan de diverse activiteiten. Meld je aan voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte bent van de activiteiten.

Aanmelden als lid
Je kunt je als lid van Vide aanmelden door een van onderstaande aanmeldingsformulier(en) in te vullen

Wijzigingen doorgeven
Zijn er wijzigingen in het lidmaatschap dan het verzoek dit tijdig door te geven aan ons secretariaat. Dit kan door het sturen van een e-mail met daarin de wijzigingen naar: secretariaat@videnet.nl.

Opzeggen
Uiteraard betreuren wij het als je je lidmaatschap wenst op te zeggen. Het lidmaatschap van Vide kan worden opgezegd voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt vervolgens beëindigd per 1 januari van het daarop volgende jaar. Als de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Voor het opzeggen van het lidmaatschap kun je een e-mail sturen naar ons secretariaat onder vermelding"Opzegging lidmaatschap Vide".

Vragen of meer informatie
Met vragen kun je terecht bij ons secretariaat. Dit geldt ook als je graag meer informatie wilt ontvangen. Het secretariaat van Vide is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur - 17.00 uur via telefoonnummer: (033) 247 3461 of e-mail: secretariaat@videnet.nl

Sluiten