Institutioneel lidmaatschap

Institutioneel lidmaatschap

Vide is een vereniging van professionals in het veld van toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie. Dat betekent dat wij een organisatie zijn van mensen die als individu of professional via Vide in contact worden gebracht met beroepsgenoten.

Institutionele leden
Institutionele leden zijn organisaties of inspectiediensten die zich als organisatie verbinden aan de Vide. Vide heeft de ambitie om een rol te spelen in professionalisering van het beroepsveld waar zij zich in bevindt. Daarmee wordt Vide een bondgenoot voor veel organisaties uit dat beroepsbeeld: inspectiediensten, gemeenten, omgevinsgdiensten etc. Organisaties kunnen zich professionaliseren in hun vakgebied door zich aan te melden als institutioneel lid van onze beroepsvereniging. Vide brengt de leden door middel van activiteiten en bijeenkomsten met elkaar in contact en bevordert de uitwisseling van kennis, ervaringen en inzichten tussen de beroepsgenoten. Het achterliggend doel hiervan is het faciliteren en stimuleren van een goed functionerende overheid en maatschappij.

Regeling voor institutionele leden
Vide stelt aan de organisatie per bijeenkomst maximaal 10 deelname plaatsen kosteloos ter beschikking. Dit betekent dat medewerkers van de betreffende organisatie na aanmedling gratis mogen deelnemen aan activiteiten en evenementen van Vide. Uitzondering hierop is het Vide jaarcongres. Deelnemers aan dit congres betalen een bijdrage van € 100,-. 

Kosten en lid worden
Een institutioneel lidmaatschap kost jouw organisatie € 3.000,- per jaar

Word nu lid

Sluiten