Beleidsonderzoek Online

Beleidsonderzoek Online

Beleidsonderzoek Online is te vinden via www.beleidsonderzoekonline.nl.
Dit eerste Nederlandse online tijdschrift over beleidsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

 Beleidsonderzoek Online is toegankelijk zonder abonnement en is er voor mensen met een passie voor beleidsonderzoek en beleid: beleidsonderzoekers, beleidsmedewerkers van de overheid en uit het bedrijfsleven, wetenschappelijk medewerkers, studenten, journalisten, betrokken burgers en andere geïnteresseerden.

Het tijdschrift biedt ruimte aan (dubbelblind gereviewde) artikelen en columns over: belangwekkend beleidsonderzoek en de benutting van beleidsonderzoek, ontwikkelingen in het beleidsonderzoek (methoden en technieken, toepassingen) en over ontwikkelingen in beleid, bestuur en/of regelgeving.

De redactie van Beleidsonderzoek Online: prof. dr. P. van Hoesel, dr. J.W.M. Mevissen, dr. R.A. van de Peppel, dr. M.G. Weide.
Redactie-secretariaat: drs. J. Stouten (t: 020-5315339, m: janneke.stouten@regioplan.nl).
De uitgever: Boom Uitgevers, Den Haag, drs. J. Bekkers.


De zes rubrieken van Beleidsonderzoek Online

1. Uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek (max. 2.000 woorden)
Deze rubriek bevat beschrijvende artikelen over op zichzelf staand onderzoek waarvan de uitkomsten van belang zijn voor beleid/bestuur.

2. Voorbeelden van daadwerkelijke benutting van beleidsonderzoek (max. 2.000 woorden)
Deze rubriek bevat beschrijvende artikelen over de wijze waarop de resultaten van een beleidsonderzoekproject of –programma concreet zijn of worden benut. Doelstelling en aanpak van het project of het programma kort beschrijven.

3. Aspecten van en ontwikkelingen in beleidsonderzoek (max. 4.000 woorden)
Deze rubriek bevat beschouwende artikelen met een theoretische dan wel een praktische inslag (of beide) over onderwerpen die betrekking hebben op (veranderingen in) de rol, de positie of het belang van beleidsonderzoek.

4. Interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in methoden en technieken (max. 4.000 woorden)
Deze rubriek bevat beschouwende artikelen met een analytische inslag over nieuwe, vernieuwde en/of weinig gebruikte methoden, gegevensbronnen, meetinstrumenten en/of werkwijzen.

5. Belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beleid, bestuur en/of regelgeving (max. 4.000 woorden)
Deze rubriek bevat beschouwende artikelen met een maatschappelijke inslag over belangwekkende ontwikkelingen zoals: veranderingen in beleidsprogramma’s, institutionele reorganisaties, cultuuromslagen, maatschappelijke trends, nieuwe denkkaders.

6. Columns: korte bijdragen over actuele onderwerpen. Deze bijdragen worden in principe geschreven op uitnodiging van de redactie. (max. 1.000 woorden)  Deze rubriek bevat korte beschouwende artikelen met een meningsvormende inslag.

Sluiten