Bibliotheek

Video's

Mini-colleges Vide Evaluatienetwerk

Op 30 mei, 27 juni, 14 september en 26 september 2022 organiseerde het netwerk mini-colleges over Doelmatigheid.

- Eerste mini-college

Dit eerste mini-college werd verzorgd door professor Elbert Dijkgraaf, hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Professor Dijkgraaf behandelt eerst het begrip doelmatigheid en bespreekt vervolgens drie voorbeelden. Deze voorbeelden zijn na te lezen in de volgende artikelen:

(1) E. Dijkgraaf, T.P. van Dorp and E. Maasland (2018), On the effectiveness of feed-in tariffs in the development of photovoltaic solar. The Energy Journal, Vol 39(1), 81-99. [https://www.iaee.org/energyjournal/article/3028]

(2) R.H.J.M. Gradus, P.H.L. Nillesen, E. Dijkgraaf, R.J.van Koppen (2017), A cost-effectiveness analysis for incineration or recycling of Dutch household plastic waste, Ecological Economics, 135: 22-28. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916306462]

(3) E. Dijkgraaf and H.R.J. Vollebergh (2004), Burn or bury? A social cost comparison of final waste disposal methods, Ecological Economics, 50, 233-247. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800904001685]

Download de Presentatie prof. dr. Elbert Dijkgraaf behorend bij het 1e mini-college

- Tweede mini-college

Het tweede mini-college werd verzorgd door professor Carl Koopmans, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Professor Koopmans behandelt eerst het begrip doelmatigheid, bespreekt vervolgens waarom het belangrijk is om doelmatigheid te onderzoeken en vervolgens licht hij toe hoe je doelmatigheid kunt onderzoeken. In de presentatie wordt verwezen de volgende publicaties:

(1) ECN & PBL (2016). Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies. Bijlage bij het IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen
[https://www.pbl.nl/publicaties/kosteneffici%C3%ABntie-van-beleidsmaatregelen-ter-vermindering-van-broeikasgasemissies]

(2) Koopmans, C. (2010). Kosten en baten van het Centraal Planbureau: verleden, heden en toekomst. TPEdigitaal 4(3). 19-30.
[https://www.tpedigitaal.nl/artikel/kosten-en-baten-van-het-centraal-planbureau-verleden-heden-en-toekomst]

(3) Studio Bereikbaar, Inno-V, Syconomy en Dona Stedenbouw (2020). Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad, p. 73, 75, 77
[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/01/bijlage-1-potentieonderzoek-verbeterde-ov-verbinding-noord-nederland-randstad-hq]

Download de presentatie prof. Carl Koopmans behorend bij het 2e mini-college

- Derde mini-college

Het derde mini-college werd verzorgd door Jos Blank, wetenschappelijk directeur van IPSE Studies.

Download de presentatie Jos Blank behorend bij het 3e mini-college

- Vierde mini-college

Het vierde mini-college werd verzorgd door professor Sandra van Thiel, hoogleraar publiek management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Download de presentatie prof. dr. Sandra van Thiel behorend bij het 4e mini-college.

Kijk hieronder de mini-colleges terug.

Sluiten