Bibliotheek

Video's

Mini-colleges Vide Evaluatorennetwerk

Op 30 mei jl. en op 27 juni jl. organiseerde het netwerk de eerste twee mini-colleges over Doelmatigheid.

Eerste mini-college

Dit eerste mini-college werd verzorgd door professor Elbert Dijkgraaf, hoogleraar empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Professor Dijkgraaf behandelt eerst het begrip doelmatigheid en bespreekt vervolgens drie voorbeelden. Deze voorbeelden zijn na te lezen in de volgende artikelen:

(1) E. Dijkgraaf, T.P. van Dorp and E. Maasland (2018), On the effectiveness of feed-in tariffs in the development of photovoltaic solar. The Energy Journal, Vol 39(1), 81-99. [https://www.iaee.org/energyjournal/article/3028]

(2) R.H.J.M. Gradus, P.H.L. Nillesen, E. Dijkgraaf, R.J.van Koppen (2017), A cost-effectiveness analysis for incineration or recycling of Dutch household plastic waste, Ecological Economics, 135: 22-28. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800916306462]

(3) E. Dijkgraaf and H.R.J. Vollebergh (2004), Burn or bury? A social cost comparison of final waste disposal methods, Ecological Economics, 50, 233-247. [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800904001685]

Download de Presentatie prof. dr. Elbert Dijkgraaf behorend bij het 1e mini-college

Tweede mini-college

Het tweede mini-college werd verzorgd door professor Carl Koopmans, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Professor Koopmans behandelt eerst het begrip doelmatigheid, bespreekt vervolgens waarom het belangrijk is om doelmatigheid te onderzoeken en vervolgens licht hij toe hoe je doelmatigheid kunt onderzoeken. In de presentatie wordt verwezen de volgende publicaties:

(1) ECN & PBL (2016). Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgasemissies. Bijlage bij het IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen
[https://www.pbl.nl/publicaties/kosteneffici%C3%ABntie-van-beleidsmaatregelen-ter-vermindering-van-broeikasgasemissies]

(2) Koopmans, C. (2010). Kosten en baten van het Centraal Planbureau: verleden, heden en toekomst. TPEdigitaal 4(3). 19-30.
[https://www.tpedigitaal.nl/artikel/kosten-en-baten-van-het-centraal-planbureau-verleden-heden-en-toekomst]

(3) Studio Bereikbaar, Inno-V, Syconomy en Dona Stedenbouw (2020). Potentieonderzoek verbeterde OV-verbinding Noord-Nederland – Randstad, p. 73, 75, 77
[https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/01/bijlage-1-potentieonderzoek-verbeterde-ov-verbinding-noord-nederland-randstad-hq]

Download de presentatie prof.dr. Elbert Dijkgraaf behorend bij het 1e mini-college

Download de presentatie prof. Carl Koopmans behorend bij het 2e mini-college

Kijk hieronder de mini-colleges terug.

Sluiten