Over Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Evalueren in tijden van Corona

Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Evalueren in tijden van Corona

Op woensdag 24 maart 2021 om 15.30 uur heeft het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst: "Evalueren in tijden van Corona" georganiseerd. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link

Onze maatschappij is in de greep van Covid-19 sinds maart 2020 en confronteert beleidsmakers met vraagstukken van een ongeziene complexiteit. Gezien de snelheid waarmee de pandemie om zich heen greep, vereiste deze het beschikken over real-time gegevens om corona-gerelateerde beslissingen te onderbouwen en de effectiviteit van maatregelen goed in te kunnen schatten. De onzekerheid die Covid-19 kenmerkt, maakte dit echter allesbehalve evident.

In deze sessie gingen twee sprekers in op (knelpunten bij) de meting van de gevolgen van corona ten behoeve van beleidsevaluatie.

 

  • Johan Visser van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) besprak hoe de monitoring van het goederenvervoer inzicht kan geven in korte termijn economische effecten voor de goederenvervoersector. De presentatie van Johan Visser kunt u terugkijken via deze link
  • Mirjam de Klerk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vertelde over (de barrières van) het meten van effecten van Corona op onder andere het welbevinden van de Nederlanders. De presentatie van Mirjam de Klerk kunt u terugkijken via deze link. 

Vervolgens gingen de deelnemers onder leiding van voorzitter Jos Mevissen in (virtuele) dialoog over de uitdagingen die corona stelde aan effectmeting voor beleidsevaluatie, en de manier waarop hiermee werd omgegaan. 

Sluiten