Over Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Evalueren in tijden van Corona

Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Evalueren in tijden van Corona

Op woensdag 24 maart 2021 om 15.30 uur heeft het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst: "Evalueren in tijden van Corona" georganiseerd.

Deze bijeenkomst kunt u terugkijken via deze link

De presentatie van Johan Visser kunt u terugkijken via deze link

De presentatie van Mirjam de Klerk kunt u terkijken via deze link. 

Effectmeting in tijden van Covid-19: Wat kunnen we (niet) meten? 

Onze maatschappij is in de greep van Covid-19 sinds maart 2020 en confronteert beleidsmakers met vraagstukken van een ongeziene complexiteit. Gezien de snelheid waarmee de pandemie om zich heen grijpt, vereist deze het beschikken over real-time gegevens om corona-gerelateerde beslissingen te onderbouwen en de effectiviteit van maatregelen goed in te kunnen schatten. De onzekerheid die Covid-19 kenmerkt maakt dit echter allesbehalve evident. 
 
In deze sessie gaan we in op (knelpunten bij) de meting van de gevolgen van corona ten behoeve van beleidsevaluatie. Op basis van twee voorbeelden gaan we in (virtuele) dialoog over de uitdagingen die corona stelt aan effectmeting voor beleidsevaluatie, en de manier waarop hiermee werd omgegaan. 
 
Johan Visser van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bespreekt hoe de monitoring van het goederenvervoer inzicht kan geven in korte termijn economische effecten voor de goederenvervoersector. 
 
Mirjam de Klerk van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vertelt over (de barrières van) het meten van effecten van Corona op onder andere het welbevinden van de Nederlanders. 
 
Vervolgens reflecteren we over onder meer volgende zaken:
 
1. Onder druk wordt alles vloeibaar. Welke barrières in effectmeting zijn beslecht?
2. Wat weten we (nog) (niet) over de effecten van Corona op verschillende beleidsterreinen?
3. Welke uitdagingen vormen complexe fenomenen als corona voor effectmeting en evaluaties?
 
Jos Mevissen (mede-oprichter Regioplan Beleidsonderzoek, en momenteel zelfstandig adviseur en ondersteuner op het terrein van beleidsonderzoek) leidt alles in goede banen als voorzitter van wat ongetwijfeld een boeiende sessie zal worden.
 
Tijd: Online bijeenkomst van 15.30-17.00 uur

Deel met anderen

Sluiten