Over Online bijeenkomst "Betere internationale criteria voor betere evaluaties!" Vide Evaluatoren Netwerk

Online bijeenkomst "Betere internationale criteria voor betere evaluaties!" Vide Evaluatoren Netwerk

Op 30 september 2021 organiseerde het Vide Evaluatoren Netwerk een online bijeenkomst over de evaluatiecriteria van de OESO.

De OESO-criteria voor evaluatie zijn recent vernieuwd en in 2021 in het Nederlands vertaald. In eerste instantie ontwikkeld voor de evaluatiepraktijk in de ontwikkelingssamenwerking zijn de criteria in veel landen uitgegroeid tot richtinggevende principes voor evaluaties op veel meer beleidsgebieden en bieden zo een internationale taal voor evaluatie. 

De eerste set criteria zijn ontstaan in een lineaire tijd : problem à input – output – outcome – impact à oplossing. De set criteria warden dan ook beschouwd als “de goede vragen die in ieder geval beantwoord moesten worden” De geherformuleerde criteria zijn uitdrukkelijk bedoeld om betrokkenen te ondersteunen om de eigen maatstaf voor succes te ontwikkelen en een proces te ondersteunen waarin een gesprek wordt gevoerd en afwegingen worden gemaakt. Dit strookt veel beter met de complexe realiteit van beleid en evaluatie.

Onder voorzitterschap van de Peter van der Knaap (directeur van de IOB en tevens voorzitter Vide) stonden we in de bijeenkomst stil bij: 
-          het belang van de OESO-criteria voor evaluatie
-          de belangrijkste wijzigingen
-          een voorbeeld van toepassing in de praktijk
-          de verhouding tot de herziening van de Nederlandse evaluatie-regelgeving (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek).  

De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met het Vlaams Evaluatie Platform, de Dienst bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bureau Strategische Analyse (BSA) van de Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën. 

Onder de kop "Materiaal" vindt u de powerpoints voor de inhoudelijke hoofdlijnen van de sessie.

Hier vindt u de Nederlandse vertaling van de criteria. 

Sluiten