Over Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Toolbox Beleidsevaluaties

Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Toolbox Beleidsevaluaties

Op 18 februari 2021 organiseerde het Vide-Evaluatorennetwerk een levendige en druk bezochte online bijeenkomst over de Toolbox Beleidsevaluaties, kort nadat deze online was gegaan.  

Achtergrond: wat is de Toolbox Beleidsevaluaties?

De Toolbox Beleidsevaluaties stelt een beleidsmedewerker of andere gebruiker in staat om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken voor die evaluatiemethoden die het meeste inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van beleid kunnen opleveren, in elke fase van de beleidscyclus.

In veel gevallen is bij het uitvoeren van een beleidsevaluatie immers sprake van een ‘unieke’ situatie. Met behulp van de Toolbox kan de gebruiker onder meer bepalen en scherp stellen: • Welke evaluatievraag wil ik beantwoorden? • Hoe ziet de context eruit? • Welke evaluatiemethode past daarbij?

De Toolbox bevat een Keuzehulp waarmee de gebruiker toegespitste informatie kan krijgen voor het uitvoeren van zijn of haar evaluatie. Denk daarbij onder meer aan:

• Handreiking voor het uitvoeren van een evaluatie volgens de methode

• Krachten en beperkingen van de mogelijke evaluatiemethoden

Best practices binnen de Rijksoverheid

• Een overzicht van experts of ervaringsdeskundigen die betrokken kunnen worden bij de beleidsevaluatie

De informatie over de verschillende evaluatie- en dataverzamelingsmethoden is niet alleen vanuit de Keuzehulp toegankelijk, maar kan ook rechtstreeks worden geraadpleegd. 

Presentatie Toolbox

Martijn Filak (IRF-BSA) gaf een korte toelichting op de totstandkoming van de Toolbox en dook vervolgens met de deelnemers de- online inhoud in, met een presentatie van o.a. Keuzehulp, de beschikbare evaluatie- en dataverzamelingsmethoden en best practices.

Toepassing in groepen

• Vervolgens doorliepen de deelnemers aan de bijeenkomst zelf – in deelsessies – de keuzehulp van de Toolbox. Elke deelgroep kreeg hiertoe een archetypische evaluatiecasus toebedeeld.

• De bevindingen werden door één persoon uit de groep plenair gepitcht, en de (mede-)bedenkers van de Toolbox gaven daarop hun kernachtige reactie.

Conclusie

Tijdens de sessie werd de toegevoegde waarde van de Toolbox Beleidsevaluaties onderkend en onderstreept. De toepassing in groepen leverde geschikte methoden voor de casussen op. Ook leverde de sessie enkele aandachtspunten op voor toekomstige uitbreiding en aanscherping van de Toolbox. 

Sluiten