Over Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Toolbox Beleidsevaluaties

Online bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk - Toolbox Beleidsevaluaties

Op donderdag 18 februari 2021 om 15.00 uur organiseert het Vide Evaluatorennetwerk een online bijeenkomst: "Toolbox Beleidsevaluaties: hulp bij het ontwerpen en uitvoeren van evaluaties voor beleid"
Eind januari 2021 zal de openbare Toolbox Beleidsevaluaties (vanaf dan te bereiken via: www.toolboxbeleidsevaluaties.nl) online gaan.

De Toolbox stelt de gebruiker in staat om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken voor die evaluatiemethoden die het meeste inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van beleid kunnen opleveren, gedurende de hele beleidscyclus.

Presentatie Toolbox

In deze interactieve bijeenkomst wordt de Toolbox Beleidsevaluaties geïntroduceerd en gaan we er actief mee aan de slag. Martijn Filak (IRF-BSA) geeft een korte toelichting op de totstandkoming van de Toolbox en duikt vervolgens de inhoud van de Toolbox in, met een visuele presentatie van de keuzehulp, vragen, evaluatiedesigns, dataverzamelingsmethoden én best practices.

Toepassing in groepen

• De deelnemers aan de bijeenkomst doorlopen zelf – in deelsessies – de keuzehulp van de Toolbox. Elke deelgroep krijgt voor dit doel een archetypische evaluatiecasus mee.

• De bevindingen worden door één persoon uit de groep plenair gepitcht, en de (mede-)bedenkers van de Toolbox geven daarop hun kernachtige reactie.

Voorzitter

• Peter van der Knaap (tevens voorzitter Werkgroep ontwikkeling Toolbox)

Achtergrond

Gemerkt werd dat er binnen ministeries en andere overheidsinstellingen behoefte is aan ondersteuning bij het ontwerpen en uitvoeren van beleidsevaluaties. Er is veel openbare informatie te vinden over verschillende evaluatiedesigns en -methoden, maar deze informatie is nergens integraal en gebruiksvriendelijk ontsloten. Ook ontbreken vaak praktijkvoorbeelden.

Wat is de Toolbox?

De Toolbox stelt de gebruiker in staat om weloverwogen afwegingen en keuzes te maken voor die evaluatiemethoden die het meeste inzicht in de maatschappelijke meerwaarde van beleid kunnen opleveren, gedurende de hele beleidscyclus. In veel gevallen is bij het uitvoeren van een beleidsevaluatie immers sprake van een “unieke” situatie. Met behulp van de Toolbox kan een beleidsmedewerker onder meer bepalen en aanscherpen:

• Welke evaluatievraag wil ik beantwoorden?

• Wat is het doel van de evaluatie? en

• Welke context-factoren spelen een rol?

De Toolbox bevat een keuzehulp/tool op basis waarvan de gebruiker vervolgens kan bepalen welke evaluatiemethode in gegeven situatie het meest geschikt is. De gebruiker krijgt een toegespitste informatie voor het uitvoeren van zijn of haar evaluatie. Die bestaat onder andere uit:

• Handreiking voor het uitvoeren van een evaluatie volgens de methode

• Krachten en beperkingen van de mogelijke evaluatiemethoden

• Uitspraken/conclusies die op basis van de methoden wel en niet kunnen worden gedaan • Situatie-specifieke kenmerken (wat is haalbaar? wat kost het? Wat zijn de restricties in termen van tijd & budget?)

• Best practices binnen de Rijksoverheid

• Een overzicht van experts of ervaringsdeskundigen die betrokken kunnen worden bij de beleidsevaluatie

De informatie over de verschillende methoden dient niet alleen vanuit de keuzetool beschikbaar te zijn. Gebruikers die specifiek naar een bepaalde methode op zoek zijn moeten deze ook via de Toolbox zelf kunnen selecteren.

Doelgroep

Het perspectief van de gebruiker dient centraal te staan. Er zijn drie typen beoogde gebruikers:

  1. Beleidsmedewerkers
  2. Evaluatiecoördinatoren
  3. Evaluatie-experts en onderzoekers

Daags voor de bijeenkomst ontvangt u een MS Teams uitnodiging om deel te nemen.

Deel met anderen

Sluiten