Over Hybride bijeenkomst "Leren wij van crisis evaluaties en hoe kunnen wij dat versterken?"

Hybride bijeenkomst "Leren wij van crisis evaluaties en hoe kunnen wij dat versterken?"

Hybride bijeenkomst: Leren van Crisisevaluaties

Op 22 november organiseerde het evaluatie netwerk van Vide een bijeenkomst over het leren van crisisevaluaties.
De bijeenkomst vond plaats in Den Haag en kon tegelijkertijd ook digitaal worden gevolgd.

Centraal stond het proefschrift van Ralf Beerens over de bruikbaarheid van crisisevaluaties. Aansluitend op de presentatie van Ralf Beerens (zie de samenvatting van de thesis en de presentatie) werd, onder leiding van Peter van der Knaap (directeur IOB en gepromoveerd op het thema leren van beleidsevaluatie) een panelgesprek gevoerd met:

  • Winfried Beekmans (Programmadirecteur Evaluatie en verantwoording van programma DG Samenleving en Covid-19 bij ministerie van JenV)
  • Linda van Krimpen, senior secretaris bij de Onderzoeksraad voor Veilligheid (projectleider deelonderzoek Covid-19)
  • Cees Vermeer, directeur publieke gezondheid Zuid-Holland-Zuid
  • Ralf Beerens (Senior Onderzoeker/Evaluator en Hoofddocent Master of Crisis and Public order Management, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)

 

In het panel werd ingezoomd op evalueren en leren aan de hand van de Covid-crisis. Uit de discussie met het panel kwam naar voren dat gedurende de coronacrisis snel wordt geleerd. Praktijken worden aangepast n.a.v. opgedane ervaringen en tussentijdse reviews. Dat de crisis in ‘golven’ komt hielp daarbij. Zo paste de GGD gaande weg haar operationele aanpak (bijvoorbeeld op het gebied van testlocaties) aan en heeft blijkens het OOV-rapport Aanpak Coronacrisis deel 2, het kabinet begin 2021, in vergelijking met de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020, bij de besluitvorming meer aandacht voor de sociaal-maatschappelijke en economische neveneffecten van maatregelen. Of we ook lessen kunnen trekken die we voor andere crises in de toekomst kunnen benutten, valt echter nog te bezien. Wat dat betreft geldt ook hier het adagium: pas de evaluatie aan aan de specifieke context, juíst als het om effectief leren gaat.

Programma van Bijeenkomst "Leren van crisis evaluaties"

Op dinsdag 22 november:
15:00 - 15:30 Ontvangst
15:30 - 15:40 Welkom en introductie Peter van der Knaap
15:40 - 16:05 Presentatie onderzoek Ralf Beerens
16:05 - 16:45 Paneldiscussie
16:45 - 17:15 Gedachtewisseling met de zaal en afsluiting

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten