Over Live bijeenkomst VIDE Evaluatoren Netwerk: "Hoe bepaal je de effectiviteit van beleidsprogramma’s?”

Live bijeenkomst VIDE Evaluatoren Netwerk: "Hoe bepaal je de effectiviteit van beleidsprogramma’s?”

Programmatisch werken heeft binnen de overheid een grote vlucht genomen. Zowel als het gaat om beleid als om toezicht. Voorbeelden zijn: Programma aanpak stikstof, Programma Verdere Integratie op de arbeidsmarkt, de departement-overstijgende aanpak van het klimaatbeleid, het actieprogramma Zorg voor de jeugd, of de programmatische aanpak van het toezicht door de ILT. Deze programma’s hebben met elkaar gemeen dat een combinatie van instrumenten en interventies in meer en mindere samenhang wordt ingezet om de doelen van het programma te bereiken.

Hoe bepaal je de gezamenlijke effecten van een programma met verschillende beleidslijnen? Effectiviteit van individuele instrumenten of interventies is soms nog wel aan te tonen, maar het eenvoudigweg optellen van deze effecten tot een “programma-effect” is niet zonder meer mogelijk en waarschijnlijk ook niet wenselijk. Bovendien zijn onderdelen van een programma niet altijd in cijfers te vangen.

Bijeenkomst
Het evaluatorennetwerk van de VIDE organiseert een bijeenkomst rondom de vraag
(Hoe) Kunnen beleidsprogramma’s zinvol worden geëvalueerd op hun effectiviteit?

In deze bijeenkomst halen we lessen uit twee recente voorbeelden van programma evaluaties en volgt een reflectie op de uitdagingen van programma evaluaties.

Bijdragen:

  • Het ex ante onderzoek voor de de meerjarige evaluatie van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB)

           drs.Robbin te Velde (Dialogic)

  • De evaluatie van het programma Actieplan Vijftigplussers

drs.Francisco Corte Real (Beleidsmedewerker SZW, Directie Werknemersregelingen; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en dr. Jos Mevissen (Mevissen Evaluatie-Advies)

  • Reflectie op theorie en praktijk van de programma-evaluatie

           Prof. dr. Michiel Herweijer (hoogleraar bestuurskunde, Radboud Universiteit Nijmegen)

  • Gedachtewisseling met de aanwezigen


Jos Mevissen (lid programmacommissie Evaluatorennetwerk) zal de bijeenkomst modereren.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten