Het Vide-Evaluatie Netwerk

In 2012 is het Evaluatoren Netwerk gestart. Het Evaluatoren Netwerk vormt onderdeel van Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van beleidsevaluatie onder professionals en het op deze wijze bijdragen aan de versterking van de evaluatiepraktijk. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en het bieden van relevante online informatie. In 2022 is besloten om de naam van het netwerk aan te passen naar Evaluatie Netwerk.

Evaluatieliteratuur

De Evaluatieliteratuur is zeer uitgebreid en groeit voortdurend. Daardoor is het lastig een goed overzicht te verkrijgen en kan een zoektocht naar literatuur over een bepaald onderwerp veel tijd vergen. Met deze webpagina wordt een kort overzicht geboden van relevante literatuur over een aantal evaluatiethema’s. De selectie is gericht op het toegepaste onderzoek, veel minder op de evaluatiewetenschap. Dit overzicht bevat, op enkele uitzonderingen na, geen technische literatuur over gegevensverzameling en bewerking. De Nederlandstalige literatuur over evaluatie is beperkt, zodat in dit overzicht veel Engelstalige bronnen zijn opgenomen.

De meeste bronnen kunnen direct gedownload worden vanaf deze pagina; in enkele gevallen wordt naar een externe link verwezen of naar een (niet digitaal beschikbaar) boek. Suggesties voor aanvullingen op dit overzicht zijn welkom (voor contact: secretariaat@videnet.nl).

A. ALGEMEEN

 Theory of change

  1. I. Vogel (2012), Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development. Review Report. UK Department of International Development

 Beleidstheorie

B. EX POST EVALUATIE

Doelevaluatie

Responsieve evaluatie

Developmental evaluation

Outcome mapping / outcome harvesting

Utilization focused evaluation

 Most Significant change (MSC)

 Realistische evaluatie

Contribution analysis

 Lerende evaluatie

Results based monitoring & evaluation

 Wetsevaluatie

 Goal free evaluation

 Mixed method evaluation

QCA

Process tracing

Technieken voor dataverzameling en -verwerking

 C. EX ANTE EVALUATIE

Handreikingen maatschappelijke kosten-baten analyse

Uitvoeringsanalyses

 D. EX DURANTE EVALUATIE

 E. REGELGEVING

 F. INFRASTRUCTUUR

G. STANDAARDEN

H. TIJDSCHRIFTEN

 I. LINKS

Evaluatiewebsites

Sluiten