Het Vide-Evaluatie Netwerk

In 2012 is het Evaluatoren Netwerk gestart. Het Evaluatoren Netwerk vormt onderdeel van Vide, de Nederlandse beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Het doel van het netwerk is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van beleidsevaluatie onder professionals en het op deze wijze bijdragen aan de versterking van de evaluatiepraktijk. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten en het bieden van relevante online informatie. In 2022 is besloten om de naam van het netwerk aan te passen naar Evaluatie Netwerk.

Evaluatienetwerk

Activiteiten binnen dit netwerk

Er zijn op dit moment geen bijeenkomsten gepubliceerd. Probeer het op een later moment nog een keer.

Reeks mini-colleges:

Dit jaar organiseerde het netwerk vier mini-colleges over Doelmatigheid.
Kijk hier voor meer informatie en om de mini-colleges terug te kijken.

Andere georganiseerde bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden eens per kwartaal plaats, meestal in Den Haag en worden bijgewoond door 30 à 75 evaluatoren per bijeenkomst. Ze worden over het algemeen afgesloten met een borrel, zodat je met collega-evaluatoren uit andere organisaties kunt kennismaken of bijpraten. In de huidige periode van thuiswerken zijn deze fysieke bijeenkomsten vervangen door Webinars.

De bijeenkomsten zijn meestal georganiseerd rond één van de volgende drie hoofdthema’s:
 • Nut en benutting van evaluatieonderzoek
 • Methoden en technieken van evaluatieonderzoek
 • Evaluatie-infrastructuur in Nederland.
Over het Evaluatienetwerk:
 
Het netwerk is informeel. Elke geïnteresseerde evaluator kan zich via de website aanmelden voor een bijeenkomst. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn, maar als je enthousiast bent over onze bijeenkomsten mag dat uiteraard wel! Je bent al Vide-lid voor €25,- per jaar. Je kunt je ook kosteloos aanmelden voor de Vide nieuwsbrief. Eenmaal aangemeld, ontvang je aankondigingen voor alle Vide-bijeenkomsten, inclusief die van het Evaluatorennetwerk. Je kunt daarnaast ook lid worden van de LinkedIn-groep ‘Vide-Evaluatorennetwerk/ Dutch Evaluation Society’: https://www.linkedin.com/groups/3879023.
 
De organisatie van het netwerk ligt in handen van een kleine groep evaluatoren, vooral afkomstig uit de rijksoverheid maar ook uit de private sector. Zo participeren onder meer evaluatoren werkzaam bij een universiteit, planbureau, ministeries, toezichthouder, privaat adviesbureau en de Algemene Rekenkamer.
 
Daarnaast is het netwerk vertegenwoordigd in de redactie van Beleidsonderzoek Online, een online tijdschrift over beleidsonderzoek: www.beleidsonderzoekonline.nl. Zie ook: https://www.videnet.nl/vide/beleidsonderzoek-online
 

Organiserende werkgroep van het Evaluatienetwerk

 • Frank van den Broek (Algemene Rekenkamer)
 • Marieke Gorrée (Inspectie voor Leefomgeving en Transport ILT)
 • Jedid-Jah Jonker (Algemene Rekenkamer, tevens Vide bestuurslid)
 • Carolien Klein Haarhuis (Ministerie van Financiën)
 • Maria Luce Sijpenhof (SCP)
 • Jos Mevissen (Mevissen Evaluatie-Advies, tevens BeleidsonderzoekOnline)
 • Valérie Pattyn (Universiteit Leiden, tevens Vlaams evaluatorennetwerk)
 • Nynke de Witte (Ministerie van Financiën)
 • Pauline Wortelboer (Ministerie van IenW/Kim)
 • Simon Zebregs (WODC)

 Contact: secretariaat@videnet.nl

Blijf op de hoogte van het Evaluatienetwerk en meld je aan voor de mailinglijst.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg

Evaluatieliteratuur

De evaluatieliteratuur is zeer uitgebreid en groeit voortdurend. Daardoor is het lastig een goed overzicht te verkrijgen en kan een zoektocht naar literatuur over een bepaald onderwerp veel tijd vergen...

Lees meer
voorbeeld-evaluaties.png

Toolbox Beleidsevaluaties

De toolbox Beleidsevaluaties helpt beleidsmedewerkers, evaluatiecoördinatoren, beleidsonderzoekers en andere belangstellenden bij het opzetten en uitvoeren van een goede evaluatie van een beleid, programma of project.

Lees meer
Sluiten