Activiteiten archief

 1. 02 okt 2023

  Vide webinar: De metadossiers van de NVRR: een nieuw hulpmiddel voor onderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuw instrument ontwikkeld om onderzoek van lokale rekenkamers te ontsluiten: de zogenoemde metadossiers. https://www.nvrr.nl/metadossiers/

 2. 20 sep 2023
  's-Gravenhage

  Vide evaluatie netwerk: Inspiratiesessie Onzekerheid in beleid

  Omgaan met onzekerheid in beleid is behoorlijk lastig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier op basis van strategic foresight belangrijke stappen in gemaakt die inspirerend kunnen zijn voor andere departementen.

  Tijdens de inspiratiesessie zal Ilona Domanska ons meenemen in de wereld van onzekerheid bij Buitenlandse Zaken en strategic foresights. Daarna gaan we samen aan de slag met deze methode. Als vingeroefening, om zelf te ervaren hoe zoiets gaat en waar je tegenaan kunt lopen.

 3. 29 jun 2023
  's-Gravenhage

  Onafhankelijkheid, kwaliteit en sociale interacties: een spanningsveld rond onderzoek

  Het Nederlands Evaluatienetwerk van Vide organiseert in samenwerking met het WODC op donderdag 29 juni een bijeenkomst over sociale interacties rond onderzoek in relatie tot onafhankelijkheid en kwaliteit.

 4. 15 jun 2023
  Schiedam

  Jong Vide In-house bijeenkomst bij DCMR Milieudienst Rijnmond

  DCMR is de grootste omgevingsdienst van Nederland en onder andere verantwoordelijk voor het milieutoezicht in de grootste haven van Europa. De missie van DCMR is het werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Maar wat houdt dat nu precies in en wat komt daar allemaal bij kijken? Daar wordt in deze bijeenkomst bij stilgestaan. Aan de hand van concrete casussen zullen de sprekers ons meenemen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven in de regio Rijnmond.

 5. 25 mei 2023
  Online

  Hoe kun je systeem- en transitiebeleid evalueren?

  Op donderdag 25 mei 2023 organiseert het Vide Evaluatienetwerk samen met het Vlaams Evaluatieplatform van 15.00 - 17.00 uur een online bijeenkomst over het evalueren van systeem- en transitiebeleid.

 6. 11 mei 2023

  Webinar Academisch netwerk Denkfouten in toezicht

  Op donderdag 11 mei (15.30 - 17.00 uur) zal dr. Tessa Coffeng een presentatie geven over haar proefschrift ‘Denkfouten in toezicht’. Op basis van de inzichten uit haar onderzoek en haar eigen ervaringen als toezichthouder bij de AFM, vertelt ze over de belangrijkste psychologische valkuilen van toezichthouders en wat zij kunnen doen om denkfouten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij gaat zij ook in op de cruciale rol van leiders in het creëren van de juiste randvoorwaarden: welk voorbeeldgedrag moeten leiders vertonen voor een effectieve besluitvorming?

 7. 09 mei 2023
  Amsterdam

  Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Algemene Ledenvergadering (ALV), dinsdag 9 mei 2023 in Amsterdam, aanvang 17.00 uur. 

 8. 17 apr 2023
  Amsterdam

  AFM / Vide bijeenkomst - Alarmbellen voor toezichthouders

  De omgeving van een (financiële) toezichthouder wordt steeds complexer en dynamischer. Denk bijvoorbeeld aan toenemende digitalisering, technologisering, en internationalisering van financiële markten. Deze omgeving leidt ertoe dat toezichthouders nog alerter moeten zijn op het ontstaan van nieuwe risico’s. Ook kunnen we leren van een aantal recente (toezicht)schandalen. Bijvoorbeeld welke alarmbellen toezichthouders kunnen hanteren om misstanden tijdig in het vizier te krijgen.

 9. 11 apr 2023

  Online-bijeenkomst Academisch netwerk eerste resultaten EISON-project

  Professor Patrick Kenis zal de eerste resultaten van het EISON-project toelichten. EISON is een van de drie consortia die worden gefinancierd door de NWO en Inspectieraad om te werken aan, en onderzoek te doen naar vernieuwing van het toezicht. In dit project worden methoden en modaliteiten van toezicht uitgewerkt die relevant zijn voor het oplossen van complexe maatschappelijke problemen en de samenwerking van organisaties die daarvoor nodig is. In het project zijn inspecties en organisaties in het domein van onderwijs, woningbouw, zorg en justitie/veiligheid betrokken.

   

 10. 22 mrt 2023

  Online bijeenkomst Evaluatienetwerk: Onbedoelde gevolgen van beleid (met Dirk-Jan Koch)

  Op woensdag 22 maart a.s. verzorgt Dirk-Jan Koch een boeiende online presentatie over onbedoelde gevolgen van beleid. Dirk Jan heeft op basis van empirie een typologie gemaakt van 10 typen onbedoelde effecten. De bevindingen van Dirk-Jan onderstrepen het belang van goede ex ante evaluatie met een breed oog voor de mogelijke effecten van beleidsopties (zoals bijv. de MKBA).

  Het beleidsterrein dat Dirk Jan hierop heeft onderzocht is dat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Maar de relevantie van de gevonden onbedoelde effecten reikt veel verder! Hierover gaat het publiek tijdens de bijeenkomst met Dirk-Jan in gesprek.

Sluiten