Over Evaluatie Netwerk - Overheidsbrede monitoring en evaluatie: “op bezoek bij Provincie Zuid-Holland”

Evaluatie Netwerk - Overheidsbrede monitoring en evaluatie: “op bezoek bij Provincie Zuid-Holland”

Op 20 juni a.s. organiseert het Nederlands Evaluatie Netwerk van Vide samen met de Provincie Zuid-Holland een middagbijeenkomst over monitoring en evaluatie vanuit de beleidstheorie. Tijdens de middag wordt vanuit overheidsbreed perspectief ingezoomd op de praktijk bij de Provincie Zuid-Holland. De middag biedt gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van praktijkervaringen, tussen deelnemers van verschillende  bestuurlijke niveaus (gemeenten, provincies, Rijk) en andere decentrale overheden.

De introductie van Carolien Klein Haarhuis (Nederlands Evaluatie Netwerk) gaat in op de meerwaarde van gerichte monitoring en evaluatie voor de sturing op beleidsprestaties en -doelen, overheidsbreed.

De beleidstheorie is hiervoor een goede basis. Leo Ancher (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) licht dit fundament verder toe aan de hand van de zg. resultatenketen.

Na een pauze zet de provincie Zuid-Holland het programma praktijkgericht voort. Floris Batenburg (coördinator Beleidsonderzoek) gaat aan de hand van een actuele casus in op onderwerpen zoals: Wat doet de Provincie Zuid-Holland om evalueren in haar organisatie te borgen en op de agenda te houden? Wat heeft dit werk tot dusverre aan meerwaarde opgeleverd? Dit vormt de aftrap voor het interactieve deel van de middag. We gaan in groepjes uiteen om de gepresenteerde praktijkervaringen vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. (Overheidsbrede) monitoring- en evaluatie staat hierbij centraal om doelgericht(er) te kunnen (blijven) sturen.

Het programma wordt afgesloten met een samenvattende terugblik, inventarisatie van behoeften en blik vooruit. Aansluitend is er een (netwerk)borrel waar je onder het genot van een hapje en drankje kunt napraten en ervaringen kunt uitwisselen.

Aanmelden
Doe je mee? Schrijf je dan in via de knop rechts bovenaan deze pagina.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Voorwaarden en prijzen

Sluiten