Activiteiten archief

 1. 21 mrt 2024
  Den Haag

  Internationale Beleidsevaluatie 2024

  Doe wel én zie om: leren van 75 jaar evaluatieonderzoek bij internationale samenwerking

 2. 05 mrt 2024
  Amsterdam

  2e ALV i.v.m. statutenwijziging Vide

  Op 13 februari vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Utrecht, gecombineerd met een boeiend seminar. Een belangrijk agendapunt was het voorstel tot wijziging/vernieuwing van de statuten

 3. 29 feb 2024
  Utrecht

  Jong Vide In-house bijeenkomst NVWA

  Jong Vide nodigt je van harte uit voor de In-house bijeenkomst bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op donderdag 29 februari 2024.

  De NVWA behoort tot de grootste toezichthouders van Nederland. De toezichthouder staat voor veilig voedsel en veilige consumentenproducten, voor dierenwelzijn en dier- en plantgezondheid, en beschermt de natuur en het milieu. Het werk van de organisatie raakt uiteindelijk iedereen. Soms is het toezicht van de NVWA bij grote interventies heel zichtbaar in de media, bijvoorbeeld het stilleggen van een bedrijf, het ruimen van dieren of het uit de handel halen van bepaalde producten. Maar de NVWA doet elke dag nog heel veel meer, zowel klein als groot. Ben je benieuwd naar wat toezichthouders bij de NVWA allemaal doen? Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij verschillende aspecten van het werk van de NVWA. 

 4. 13 feb 2024
  Utrecht

  Vide seminar - Onafhankelijkheid van toezicht in een ingewikkeld krachtenveld

  Op dinsdag 13 februari 2024 vindt in Utrecht het Vide seminar - 'Onafhankelijkheid van toezicht in een ingewikkeld krachtenveld' plaats in combinatie met de uitreiking van de Vide Publicatieprijs. Alle plekken zijn inmiddels vergeven en we mogen ruim 120 deelnemers verwelkomen!

 5. 16 nov 2023
  Groningen

  Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect

  Vanuit Vide vragen wij aandacht voor het Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect' georganiseerd door de VNG, Ministerie van BZK en de proivincie Groningen. Het is een congres voor iedereen die hart heeft voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur en het belang van interbestuurlijk toezicht daarbij onderkent

 6. 19 okt 2023

  Vide webinar: Toezicht met vertrouwen en gezag

  Op 19 oktober 2023 organiseert het Academisch Netwerk van Vide de online bijeenkomst 'Toezicht met vertrouwen en gezag'.  

 7. 05 okt 2023
  's-Gravenhage

  Jong Vide In-house bijeenkomst ACM

  Wij nodigen je van harte uit voor de In-house bijeenkomst bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op donderdag 5 oktober 2023!

  De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. De ACM houdt met dat doel toezicht op de onderlinge concurrentie tussen bedrijven en markten (mededingen), een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

 8. 02 okt 2023

  Vide webinar: De metadossiers van de NVRR: een nieuw hulpmiddel voor onderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuw instrument ontwikkeld om onderzoek van lokale rekenkamers te ontsluiten: de zogenoemde metadossiers. https://www.nvrr.nl/metadossiers/

 9. 20 sep 2023
  's-Gravenhage

  Vide evaluatie netwerk: Inspiratiesessie Onzekerheid in beleid

  Omgaan met onzekerheid in beleid is behoorlijk lastig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier op basis van strategic foresight belangrijke stappen in gemaakt die inspirerend kunnen zijn voor andere departementen.

  Tijdens de inspiratiesessie zal Ilona Domanska ons meenemen in de wereld van onzekerheid bij Buitenlandse Zaken en strategic foresights. Daarna gaan we samen aan de slag met deze methode. Als vingeroefening, om zelf te ervaren hoe zoiets gaat en waar je tegenaan kunt lopen.

 10. 29 jun 2023
  's-Gravenhage

  Onafhankelijkheid, kwaliteit en sociale interacties: een spanningsveld rond onderzoek

  Het Nederlands Evaluatienetwerk van Vide organiseert in samenwerking met het WODC op donderdag 29 juni een bijeenkomst over sociale interacties rond onderzoek in relatie tot onafhankelijkheid en kwaliteit.

Sluiten