Activiteiten archief

 1. 16 nov 2023
  Groningen

  Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect

  Vanuit Vide vragen wij aandacht voor het Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect' georganiseerd door de VNG, Ministerie van BZK en de proivincie Groningen. Het is een congres voor iedereen die hart heeft voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur en het belang van interbestuurlijk toezicht daarbij onderkent

 2. 19 okt 2023

  Vide webinar: Toezicht met vertrouwen en gezag

  Op 19 oktober 2023 organiseert het Academisch Netwerk van Vide de online bijeenkomst 'Toezicht met vertrouwen en gezag'.  

 3. 05 okt 2023
  's-Gravenhage

  Jong Vide In-house bijeenkomst ACM

  Wij nodigen je van harte uit voor de In-house bijeenkomst bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op donderdag 5 oktober 2023!

  De ACM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. De ACM houdt met dat doel toezicht op de onderlinge concurrentie tussen bedrijven en markten (mededingen), een aantal specifieke sectoren en het consumentenrecht.

 4. 02 okt 2023

  Vide webinar: De metadossiers van de NVRR: een nieuw hulpmiddel voor onderzoek

  De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuw instrument ontwikkeld om onderzoek van lokale rekenkamers te ontsluiten: de zogenoemde metadossiers. https://www.nvrr.nl/metadossiers/

 5. 20 sep 2023
  's-Gravenhage

  Vide evaluatie netwerk: Inspiratiesessie Onzekerheid in beleid

  Omgaan met onzekerheid in beleid is behoorlijk lastig. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier op basis van strategic foresight belangrijke stappen in gemaakt die inspirerend kunnen zijn voor andere departementen.

  Tijdens de inspiratiesessie zal Ilona Domanska ons meenemen in de wereld van onzekerheid bij Buitenlandse Zaken en strategic foresights. Daarna gaan we samen aan de slag met deze methode. Als vingeroefening, om zelf te ervaren hoe zoiets gaat en waar je tegenaan kunt lopen.

 6. 29 jun 2023
  's-Gravenhage

  Onafhankelijkheid, kwaliteit en sociale interacties: een spanningsveld rond onderzoek

  Het Nederlands Evaluatienetwerk van Vide organiseert in samenwerking met het WODC op donderdag 29 juni een bijeenkomst over sociale interacties rond onderzoek in relatie tot onafhankelijkheid en kwaliteit.

 7. 15 jun 2023
  Schiedam

  Jong Vide In-house bijeenkomst bij DCMR Milieudienst Rijnmond

  DCMR is de grootste omgevingsdienst van Nederland en onder andere verantwoordelijk voor het milieutoezicht in de grootste haven van Europa. De missie van DCMR is het werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Maar wat houdt dat nu precies in en wat komt daar allemaal bij kijken? Daar wordt in deze bijeenkomst bij stilgestaan. Aan de hand van concrete casussen zullen de sprekers ons meenemen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven in de regio Rijnmond.

 8. 25 mei 2023
  Online

  Hoe kun je systeem- en transitiebeleid evalueren?

  Op donderdag 25 mei 2023 organiseert het Vide Evaluatienetwerk samen met het Vlaams Evaluatieplatform van 15.00 - 17.00 uur een online bijeenkomst over het evalueren van systeem- en transitiebeleid.

 9. 11 mei 2023

  Webinar Academisch netwerk Denkfouten in toezicht

  Op donderdag 11 mei (15.30 - 17.00 uur) zal dr. Tessa Coffeng een presentatie geven over haar proefschrift ‘Denkfouten in toezicht’. Op basis van de inzichten uit haar onderzoek en haar eigen ervaringen als toezichthouder bij de AFM, vertelt ze over de belangrijkste psychologische valkuilen van toezichthouders en wat zij kunnen doen om denkfouten zoveel mogelijk tegen te gaan. Hierbij gaat zij ook in op de cruciale rol van leiders in het creëren van de juiste randvoorwaarden: welk voorbeeldgedrag moeten leiders vertonen voor een effectieve besluitvorming?

 10. 09 mei 2023
  Amsterdam

  Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)

  Algemene Ledenvergadering (ALV), dinsdag 9 mei 2023 in Amsterdam, aanvang 17.00 uur. 

Sluiten