Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Woensdag 22 juni, 10.30 - 13.00 uur

De bijdrage van toezicht in het oplossen van problemen: verwachtingen en bevindingen

Sessieleider: prof. dr. Paul Robben (Erasmus Universiteit, IGZ)

Prof. dr. Paul Robben (1950) is bijzonder hoogleraar ‘Effectiviteit van het toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en werkte als waarnemend-huisarts en verpleeghuisarts. Vanaf 1982 was hij werkzaam als sociaal geriater, gecombineerd met leidinggevende en bestuurlijke  taken. Hij promoveerde in 2002 op het proefschrift ‘Kwartet voor ouderen. Ontstaan en ontwikkeling van de medische beroepen in de ouderenzorg’. Vanaf 2002 was  hij achtereenvolgens inspecteur, directeur van het Kenniscentrum en adviseur van de afdeling Onderzoek en Innovatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook is hij voorzitter van het 'Meerjarenprogramma effecten van toezicht' van de Inspectieraad en bestuurslid van de European Platform of Supervisory Organizations.


Ook toezicht moet zich verantwoorden. Wat is haar bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke problemen, het verbeteren van de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening en het functioneren van markten? Constateerde de Algemene Rekenkamer twintig jaar geleden nog dat toezichthouders te weinig wisten welke effecten hun activiteiten hadden, inmiddels zijn verschillende toezichthouders evaluatieprogramma’s gestart. Ook in het universitaire onderzoek is sprake van toenemende belangstelling en activiteit. In deze workshop bespreken we de achtergrond van de vraag naar onderzoek van de effectiviteit van toezicht en problematiseren we het begrip effectiviteit. Na een kort overzicht van de stand van zaken presenteren een zestal onderzoekers uit de praktijk en wetenschap hun bevindingen. Aansluitend wordt in een paneldiscussie de bruikbaarheid van onderzoek voor de praktijk besproken.

Sprekers zijn:

Voorwaarden voor effectief toezicht

  • Dr. Marielle Klerks (Inspectie van het Onderwijs), ‘Meten en Weten. Onderzoek naar de kennis en meningen van inspecteurs over effecten van toezicht en het meten van die effecten’
  • Dr. Krispijn Faddegon (WRR), ‘Toezicht en gedrag: inzichten uit de gedragswetenschappen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van toezicht'
  • Dr. ir. Bauke Steenhuisen (TU Delft), ‘Strijdige regels: over conflicthantering  in de praktijk en de rol van extern toezicht'

Meten van effectiviteit van toezicht

  • Drs. Meike Bokhorst (WRR), ‘De functie van gedragsmechanismen bij de effectiviteit van toezicht’
  • Ing. Louis Rings (KplusV),’ Samenspel publiek en privaat toezicht: kan het (nog) beter?’
  • Drs. Jos Verkroost (Inspectie van het Onderwijs), ‘Evaluatie van de theorie en praktijk van het onderwijstoezicht’

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 6 lezen.

Reflectie vanuit de praktijk door drs. Jenny Thunnissen (Inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat en VROM-inspectie). Paneldiscussie met sprekers onder leiding van de voorzitter.  

 

Mr. J. (Jenny) Thunnissen is inspecteur-generaal bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en bij de VROM-inspectie. Voor deze periode was ze werkzaam als directeur-generaal bij de Belastingdienst. In 2002 ontving ze de prijs ‘Overheidsmanager van het jaar’.Terug naar boven