Toezicht & Wetenschap — Wisselwerking en stand van zaken

Dinsdag 21 juni 2011, 15.00 - 17.30 uur

Vertrouwen in toezicht

Sessieleider: dr. ir. Frédérique Six MBA (Vrije Universiteit Amsterdam)

Dr.ir. Frédérique Six MBA doet onderzoek naar complexe governancevraagstukken met speciale aandacht voor de rol van vertrouwen, en de relatie tussen vertrouwen en controle. Zij is universitair docent bij de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor haar promotie in 2004 (Trust and trouble, ERIM, Rotterdam), was zij werkzaam als senior consultant/manager bij McKinsey & Company en KPMG Milieu in Nederland en Engeland.


Sinds enkele jaren is een discussie gaande over de rol van vertrouwen in toezicht en handhaving. Er is veel onduidelijkheid en ook onenigheid over de betekenis van dit begrip en er worden verschillende betekenissen aan toegekend. In deze sessie komen verschillende perspectieven op vertrouwen in samenhang met toezicht aan de orde.

De sessie zal bestaan uit een korte inleiding door de sessieleider. Daarna worden de papers gepresenteerd en is er ruimte voor discussie die ingeleid zal worden door drs. Cathy van Beek (Lid/plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur NZa).

Sprekers zijn:

 • Lydia Fikkert MSc. (IGZ), ‘Vertrouwen binnen het toezicht van de IGZ; Operationalisatie en onderbouwing van het begrip vertrouwen door de IGZ’
  Download: presentatie
   
 • Dr. ing. Martin de Bree MBA (EUR), ‘Hoe landelijke inspectiediensten omgaan met systeemtoezicht’
  Link naar presentatie
 • Drs. Margriet van der Sluis (UM), ‘Kwaliteitspercepties in het veld versus de kwaliteitspercepties van de toezichthouder’
  Download: paper
 • Drs. Herman de Bruine (UT), drs. Peter Noordhoek (Northedge Opleidingen BV) en Jos Tjon Tam Pau (Authentiek),’Geen nieuws en ander nieuws’
 • Ir. Suzanne Rutz (IGZ) en dr. Antoinette de Bont (EUR), 'Integraal toezicht op maatschappelijke problemen niet eenvoudig'

Deze paper zal niet worden gepresenteerd, maar de abstract zal wel beschikbaar worden gesteld.

 • Dr. ir. Frédérique Six MBA (VU), ‘Vertrouwen bouwen in inspectierelaties: de rol van relatiesignalen’

U kunt hier alle abstracts van thema sessie 4 lezen.


Drs. C.C. (Cathy) van Beek is plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor de portefeuilles kwaliteit en zorginnovatie. Zorginnovatie loopt als een rode draad door haar carrière. Van 1991 tot 2006 was mevrouw Van beek bestuurder van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, waar zij actief betrokken was bij het realiseren van innovaties in en van de patiëntenzorg. Cathy van Beek studeerde achtereenvolgens verpleegkunde, bestuurskunde en veranderkunde. Ze is jarenlang lid geweest van het bestuur van ZonMw en het innovatieplatform gemeente Nijmegen. Daarnaast schreef zij meerdere boeken over zorginnovatie en zorgvernieuwing.