1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. Moderne vormen van (anti)stroperij?

Moderne vormen van (anti)stroperij? 

Net als u ben ik ook dit jaar op vakantie gegaan. Het werd een huisje aan de noordkant van de Hoge Veluwe. Naast wandelschoenen en badminonrackets ook wat boeken mee, want mooi weer is in Nederland - u hebt het zelf weer eens ervaren - zelfs in de zomer niet gegarandeerd. Na een paar dagen vogeltjes, vlinders en een overstekend konijn was het tijd voor groter wild! Via de plaatselijke VVV schreven wij - vrouw, kind en ik -  ons in voor een wildspeurtocht. Om 19.00 uur vertrokken we, vol verwachting. De eerste helft van de tocht moesten we het doen met verhalen van de jachtopziener. “Kijk, daar links het Jachthuis, waar de deelnemers aan de jachtpartijen zich verzamelden.” “En op deze hei zat Prins Bernard op een krukje in zijn eentje met een geweer in de aanslag.” Gelukkig kwamen we ook het wild zelf tegen: 14 wilde zwijnen met hun jongen en een moeder hert met haar kalfjes van dit jaar en het vorige jaar*.   De jacht is overigens op de Hoge Veluwe uitgebannen en heeft plaatsgemaakt voor ‘faunabeheer’; vorig jaar schoot men nog 4000 overtollige wilde zwijnen.

In dezelfde vakantie las ik met mijn dochtertje in een meegenomen boek over stropen van Roald Dahl**.  Daantje en zijn vader probeerden met rode konen honderden patrijzen te verschalken uit het bos van een nouveau riche, die jaarlijks een jachtpartij organiseert. Alle dorpelingen spanden samen om zelf ook wat ‘recht’ te laten gelden op het heerlijk gevogelte. Nu zag ik het wild eens van een andere kant. In plaats van een vanzelfsprekend recht op land en dieren zag ik aanspraken die tegen het geldende recht ingingen, soms uit gebrek (honger en armoede), soms uit ambitie, soms als een spel en soms uit een gevoel van onrecht.

Nu weten we allemaal wel dat recht niet alleen gebaseerd is op redelijkheid en rechtvaardigheid, maar ook op macht en gevestigde belangen. De ‘haves’ proberen met behulp van het recht en rechtshandhaving de ‘have-nots’ af te weren. De burgerij heeft zijn rechten dan ook niet gekregen, maar moeten bevechten op adel. Zo ging het ook met vrouwen tegenover mannen en werknemers tegenover werkgevers. Het zou naief zijn te denken dat nu alle strijd gestreden is, maar juist de vanzelfsprekendheid van recht maakt het moeilijk om bestaande vormen van door recht beschermde macht en eigenbelang te herkennen. Wat zijn, vraag ik mij af, de antistroperij wetten van nu, wetten die de haves’beschermen tegen de ‘have nots?

Het bestaan van de Partij voor de Dieren wijst op een eerste voorbeeld. Dieren hebben weinig rechten. De vanzelfsprekendheid waarmee mensen zich de aarde en al wat daarop leeft hebben toegeëigend, is – als het niet zo vanzelfsprekend zou zijn– schrikbarend en ontstellend. Alleen uitwassen worden in het recht verboden (Wet op de Dierenbescherming) en er is een wereldwijde inspanning - zoals met CITES - om al te duidelijke annexatie of desctructie van al te zichtbare en zeldzame diersoorten tegen te gaan. Desondanks verdwijnt met de toename van het aantal mensen (verdubbeling binnen 70 jaar naar 14 miljard mensen) diersoorten van de kaart om niet meer terug te komen (50 % van alle diersoorten zal binnen 100 jaar verdwijnen). De mensheid als stroper en gestroopte! Immigratiewetten; dienen die niet vooral om degenen die geen bezit en geen vooruitzicht hebben te weren uit landen, die door eigen inspanning of door toeval wel economische voorspoed kennen? Of de EU, dat is toch in oorsprong en in wezen een hek om een paar rijke landen; om goederen makkelijker eruit te krijgen (via export subsidies) en moeilijker erin (via import heffingen). Is dit nu rechtvaardig recht of belangenrecht? Recht, zoveel is wel duidelijk, maakt het mogelijk om rijkdom, hoe ook vergaard, in stand te houden  en nationale staten, hoe ook ontstaan, te verdedigen tegen al wat hier afbreuk aan wilt doen.

En U, bent u op vakantie nog voorbeelden tegengekomen van moderne anti-stroperij wetten op uw gebied? Of op uw werkgebied?

met opgewekte vakantiegroet,
uw colomnist,  Dick Ruimschotel
Het Loo, zomer 2009

*)   In de herfst worden door Jan  Niebeek tijdens de hertenbronst zogenaamde  burltochten gemaakt. Zie www.develuweleeft.nl.
**)  Roald Dahl. Daantje: de wereldkampioen. Met tekeningen van Quentin Blake. 1976/1996 Uitgeverij de Fontein bv. Baarn.