Columns Dick Ruimschotel

Dick Ruimschotel levert als vaste Vide columnist (on)regelmatig een bijdrage aan deze website.

Hij is een onderzoeker en adviseur met een sterke wetenschappelijke achtergrond; rechten (strafrecht), sociale wetenschappen (methodologie) en (wetenschaps)filosofie. Zijn belangrijkste werk (tot nu toe) is het handboek ‘Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance’ (Mediawerf, 2014). Iedere toezichthouder die goed toezicht wil uitoefenen, zou dit boek niet alleen moeten kopen, maar ook moeten lezen en het gelezene in de praktijk moeten toepassen.

Ruimschotel is al jarenlang actief in de wereld van toezicht en handhaving en als zodanig ook betrokken bij Vide, aanvankelijk als bestuurslid en sinds een jaar of tien als columnist. Hij is oprichter-directeur van onderzoeks- en adviesbureau CMC/T11 Company in Amsterdam. Met dit bureau heeft hij voor alle soorten van toezichthouders (centraal en decentraal) praktisch relevant werk verricht, vaak met T11 als analyse tool en met als doel om de adequate toezichtscyclus over te dragen als belangrijkste expertise om goed toezicht uit te oefenen. 

De laatste jaren is hij zich steeds meer gaan richten op intern toezicht binnen maatschappelijke organisaties en governance vraagstukken in het algemeen.  Behalve als visitator bij woningcorporaties is hij nu actief bezig met vragen rond verantwoordelijkheid (zoals stelselverantwoordelijkheid) en cultuur (hard en soft controls). Tezamen met anderen heeft hij onlangs het Good Governance Center opgericht, een platform voor goed toezicht en good governance. Dit platform richt zich op het versterken van maatschappelijk toezicht, d.w.z. het toezicht door of vanuit maatschappelijke partijen op publieke en semipublieke organisaties alsook op de markt met economische actoren.

Dick is te bereiken op ruimschotel@t11.net.  Andere publicaties en activiteiten zijn te vinden op www.t11.net of www.goedtoezicht.info.

 1. 1 september 2022 door Dick Ruimschotel

  T=A, Toezicht is van ons Allemaal!

  Ik weet het, toezicht is van de overheid (T=O), vindt de overheid; toezicht als uitvoering van publiek beleid en controle op naleving van wetten.

  Lees meer
 2. 1 maart 2022 door Dick Ruimschotel

  Burger in oorlogstijd

  Alle mensen geboren in het Westen na de tweede wereldoorlog hebben te horen gekregen dat ze tot een gelukkige generatie horen, gezegend met vrede en welvaart. 

  Lees meer
Sluiten