Columns Dick Ruimschotel

Dick Ruimschotel levert als vaste Vide columnist (on)regelmatig een bijdrage aan deze website.

Hij is een onderzoeker en adviseur met een sterke wetenschappelijke achtergrond; rechten (strafrecht), sociale wetenschappen (methodologie) en (wetenschaps)filosofie. Zijn belangrijkste werk (tot nu toe) is het handboek ‘Goed Toezicht: principes van professionaliteit, democratie en good governance’ (Mediawerf, 2014). Iedere toezichthouder die goed toezicht wil uitoefenen, zou dit boek niet alleen moeten kopen, maar ook moeten lezen en het gelezene in de praktijk moeten toepassen.

Ruimschotel is al jarenlang actief in de wereld van toezicht en handhaving en als zodanig ook betrokken bij Vide, aanvankelijk als bestuurslid en sinds een jaar of tien als columnist. Hij is oprichter-directeur van onderzoeks- en adviesbureau CMC/T11 Company in Amsterdam. Met dit bureau heeft hij voor alle soorten van toezichthouders (centraal en decentraal) praktisch relevant werk verricht, vaak met T11 als analyse tool en met als doel om de adequate toezichtscyclus over te dragen als belangrijkste expertise om goed toezicht uit te oefenen. 

De laatste jaren is hij zich steeds meer gaan richten op intern toezicht binnen maatschappelijke organisaties en governance vraagstukken in het algemeen.  Behalve als visitator bij woningcorporaties is hij nu actief bezig met vragen rond verantwoordelijkheid (zoals stelselverantwoordelijkheid) en cultuur (hard en soft controls). Tezamen met anderen heeft hij onlangs het Good Governance Center opgericht, een platform voor goed toezicht en good governance. Dit platform richt zich op het versterken van maatschappelijk toezicht, d.w.z. het toezicht door of vanuit maatschappelijke partijen op publieke en semipublieke organisaties alsook op de markt met economische actoren.

Dick is te bereiken op ruimschotel@t11.net.  Andere publicaties en activiteiten zijn te vinden op www.t11.net of www.goedtoezicht.info.

Hieronder eerder verschenen columns:

Knipsel.PNG

T=A, Toezicht is van ons Allemaal!

Ik weet het, toezicht is van de overheid (T=O), vindt de overheid; toezicht als uitvoering van publiek beleid en controle op naleving van wetten. Maar managers van (economische) organisaties worden ook aansprakelijk gehouden voor onrecht en onregelmatigheden in hun bedrijf, management moet intern toezicht houden; T=M. En tegelijk zie ik groepen in de samenleving kijken of het in de wereld wel goed gaat met het milieu, dierenwelzijn, ons voedsel en privacy; het maatschappelijk toezicht uit naam van de samenleving: T=S.

Knipsel.PNG

Burger in oorlogstijd

Alle mensen geboren in het Westen na de tweede wereldoorlog hebben te horen gekregen dat ze tot een gelukkige generatie horen, gezegend met vrede en welvaart. Ook ik behoor tot deze gezegenden. Maar dankzij het Coronavirus heeft deze oorlogsvrije generatie, of eigenlijk zijn het wel 2 of 3 generaties geworden, nu toch een klein beetje een idee hoe een oorlog voelt. Een beetje maar toch…

Sluiten