Bestuursuitbreiding

Bestuursuitbreiding

31 mei 2023 door Secretariaat 0 reacties

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 9 mei jl. in Amsterdam zijn vier nieuwe bestuursleden zijn benoemd. Hiermee is het Vide bestuur weer op sterkte en gaan we volle kracht vooruit.

Eind 2022 eindigde het bestuurslidmaatschap van Johan de Groot, Martine Hoogesteger en Hanneke Miedema. De daarop volgende oproep onder leden om het bestuur te versterken leverde een tiental enthousiaste reacties op. Het bestuur heeft met al deze kandidaten gesproken en vier van hen gevraagd toe te treden tot het bestuur. De anderen blijven hopelijk in beeld om in onze netwerken actief te blijven.

Omdat normaal gesproken pas in januari weer een ALV gepland wordt, zou de benoeming van de vier nieuwkomers wel erg lang op zich laten wachten. Daarom werd een extra ALV georganiseerd en daar zijn onderstaande bestuursleden benoemd:

Hannah Bijlsma
Hannah houdt zich bij de onderwijsinspectie bezig als onderzoeker en projectleider met stelseltoezicht, naast een dag in de week als leerkracht in het basisonderwijs. Zij is tevens recent gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Hannah is al langer betrokken bij ons netwerk Jong Vide, wat een welkome link naar het bestuur is.

Jeroen van Kaam
Jeroen is directeur Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De rode draad in zijn werk is verbinding en samenwerking. Als bestuurslid vindt hij het interessant om de snelle technologische ontwikkelingen te volgen in relatie tot het politiek-bestuurlijke niveau en het toezichtswerk (denk aan de Wet voor rijksinspecties).

Karen Gussow
Karen is sinds drie jaar afdelingshoofd Opsporingsontwikkeling & Inlichtingen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Zij is bestuurskundige met veel kennis van o.a. (decentraal) toezicht, samenwerkingsverbanden, criminologie en ethische vraagstukken. In 2020 promoveerde Karen aan de VU met een proefschrift over detectie van fraude door toezichthouders en besluitvorming daaromtrent. Als bestuurslid wil zij een bijdrage leveren aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk.

Suzan Mathijssen
Suzan is secretaris-Directeur Rekenkamer Oost-Nederland en bestuurslid bij de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissie. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van evaluatie-onderzoek bij het Rijk, provincies en gemeenten. Met haar aansluiting bij Vide hoopt ze voor verbreding van het netwerk en meer verbindingen te zorgen. Suzan vindt de mix tussen evaluatoren en toezichthouders en de wetenschappelijke kennisoverdracht bij Vide belangrijk. 

Nieuwe bestuursleden 2023

Labels:

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten