Over Vide Voorjaarsbijeenkomst 2022

Vide Voorjaarsbijeenkomst 2022

Op deze voorjaarsbijeenkomst zal de heer Jozias van Aartsen ingaan op het vorig jaar onder zijn voorzitterschap verschenen rapport ‘Om de leefomgeving’ van adviescommissie over de versterking van het VTH-stelsel.

Onafhankelijkheid van toezichthouders bij het uitvoeren van hun taak, robuustheid, informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling zijn belangrijke thema’s voor Vide als het gaat om het borgen van goed toezicht. Juist op deze punten doet Van Aartsen belangrijke voorstellen gedaan om het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren. Fragmentatie en vrijblijvendheid moeten worden tegengegaan. 

Femke de Vries, houder van de Vide leerstoel Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal ingaan op de voortgang van haar onderzoek naar de vraag of transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in toezichthouders.

Tot slot zal u kunnen kennismaken met de nieuwe voorzitter van Vide, Hanzo van Beusekom, en de nieuw aangetreden bestuursleden Kees de Kok en Jedid-Jah Jonker. Deelname is voor leden en medewerkers van institutionele leden gratis. 

Peter van der Knaap
(Oud)Voorzitter Vide 

Programma van Vide Voorjaarsbijeenkomst 2022

Op donderdag 07 april:
15:00 - 15:30 Inloop en ontvangst
15:30 - 15:35 Welkom door Peter van der Knaap
15:35 - 16:00 Jozias van Aartsen: versterking van het VTH-stelsel
16:00 - 16:10 Femke de Vries: inzichten vanaf de Vide leerstoel
16:10 - 16:20 Uitreiking Vide Publicatieprijs 2021
16:20 - 16:45 Kennismaking nieuwe voorzitter Hanzo van Beusekom
16:45 - 17:30 Aansluitend netwerkborrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten