Over 2e ALV i.v.m. statutenwijziging Vide

2e ALV i.v.m. statutenwijziging Vide

Op 13 februari vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats in Utrecht, gecombineerd met een boeiend seminar.

Een belangrijk agendapunt was het voorstel tot wijziging/vernieuwing van de statuten (zie bijlagen).

Een dergelijk besluit vereist aanwezigheid van tenminste 2/3 van de leden en dit quorum is tijdens de ALV niet gehaald.

Daarom wordt conform de geldende statuten een tweede ALV georganiseerd, zodat het besluit alsnog kan worden genomen mits 2/3 van de aanwezigen akkoord gaat:

Wanneer:       dinsdag 5 maart 2024, 17.00-17.30 uur
Waar:              Autoriteit Financiële Markten (AFM)
                        Vijzelgracht 50
                        1017 HS AMSTERDAM

(adres parkeergarage: Nieuwe Weteringstraat 5)

Wilt u hierbij aanwezig zijn, meld u dan aan voor 1 maart 2024.
Hebt u vragen, dan kunt u deze stellen via secretariaat@videnet.nl

Namens het bestuur,

Martina van den Dool
Verenigingsmanager
(ma/di/wo-ocht/do aanwezig)

BIJLAGEN:
Akte statutenwijziging Beroepsvereniging Vide CONCEPT
Toelichting bij het voorstel tot Vide statutenwijziging

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten