Over Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect

Landelijk Congres 'Interbestuurlijk toezicht met effect

Het is een congres voor iedereen die hart heeft voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur en het belang van interbestuurlijk toezicht daarbij onderkent. Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en wetenschappers gaan onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos met elkaar in gesprek.

Wat kunnen we doen om het toezicht van de ene overheid op de taakuitvoering door de andere, aan toegevoegde waarde te laten winnen? Welk instrumentarium is daarbij van belang, welke harde of zachte technieken kunnen worden ingezet? En welke dilemma’s komen daarbij naar voren? 

De minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën lanceerden, samen met het IPO en de VNG, vijf jaar geleden de Agenda Toekomst Toezicht (ATT). Kern van de Agenda is dat toezichthouders en toezichtontvangers samen het interbestuurlijk toezicht vormgeven. Daarbij richten zij zich primair op het inzichtelijk krijgen en beheersen van mogelijke risico’s bij de uitvoering van medebewindstaken.

Tijdens het congres bespreken we hoe de uitgangspunten van de ATT worden toegepast, met bijzondere aandacht voor de Groninger maatwerkaanpak. Daarnaast kijken we graag vooruit om de volgende stappen in de ontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht te kunnen zetten.

De minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën lanceerden, samen met het IPO en de VNG, vijf jaar geleden de Agenda Toekomst Toezicht (ATT). Kern van de Agenda is dat toezichthouders en toezichtontvangers samen het interbestuurlijk toezicht vormgeven. Daarbij richten zij zich primair op het inzichtelijk krijgen en beheersen van mogelijke risico’s bij de uitvoering van medebewindstaken.

Tijdens het congres bespreken we hoe de uitgangspunten van de ATT worden toegepast, met bijzondere aandacht voor de Groninger maatwerkaanpak. Daarnaast kijken we graag vooruit om de volgende stappen in de ontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht te kunnen zetten.

Programma
- 12.00 uur          Inloop en lunch
- 13.00 uur          Start plenair programma

    • Opening
     Commissaris van de Koning in Groningen, René Paas
    • ATT en IBT
     Bijdrage vanuit het ministerie van BZK
    • De stewardship theorie en het Groninger maatwerktoezicht Professor Thomas Schillemans, Rijksuniversiteit Utrecht

- 14.30 uur          Deelsessies
- 15.30 uur          Discussie o.l.v. Diana Matroos
- 16.15 uur          Slotwoord en borrel

Wil je hier bij zijn meld je dan hier aan!

Sluiten