Over Vide seminar - Onafhankelijkheid van toezicht in een ingewikkeld krachtenveld

Vide seminar - Onafhankelijkheid van toezicht in een ingewikkeld krachtenveld

Beste toezichthouder, handhaver, evaluator!

Op dinsdagmiddag 13 februari 2024 ben je welkom bij het seminar en de netwerkborrel van Vide. Dit jaar is het thema:

'Onafhankelijkheid van toezicht in een ingewikkeld krachtenveld'

Inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Ir. Theodor Kockelkoren MBA neemt ons tijdens dit seminar mee in dit thema en deelt zijn ervaringen. Hij vertelt o.a. over de strijd voor onafhankelijkheid van inspecties en het krachtenveld dat daarbij komt kijken.

Diverse regeringspartijen roepen in hun verkiezingsprogramma’s op tot een beter functionerende overheid waarin gezocht wordt naar nieuwe checks and balances. Hierbij wordt ook gedacht aan een steviger positie van het toezicht. En dit is niet voor niets: het krachtenveld van toezicht is uitermate boeiend maar ook enorm ingewikkeld. Daarom is de roep om aanscherping van wetgeving rondom de onafhankelijkheid van inspecties groter dan ooit.

Maar wat houdt deze wet precies in en waarom is de roep daarom juist nú zo groot? Worden de toezichthouders niet té onafhankelijk want wie controleert de inspecties dan nog? En hoe zit het met onafhankelijkheid ten opzichte van evaluatie- en effectonderzoek, en ten opzichte van het onder toezicht staande werkveld?

Via een interactieve werkvorm gaan we hierover vervolgens met elkaar in gesprek om voorbeelden en invalshoeken vanuit de diverse deelnemers aan het licht te brengen.

We presenteren ook het nieuwe bestuur en de toekomstplannen van Vide en maken ook de winnaar bekend van de publicatieprijs 2023! En dit alles in een overzichtelijk tijdsbestek op een centrale locatie in het land, namelijk Centraal Museum Utrecht.

Waarom moet je er dit jaar zéker bij zijn?

  • Omdat Ir. Theodor Kockelkoren MBA als interessante spreker ons meeneemt in een thema dat eenieder van ons raakt, namelijk de onafhankelijkheid van toezicht. 
  • Om je blik te verruimen, want we gaan in kleine groepjes in gesprek over wat onafhankelijkheid van toezicht voor de individuele inspecteur en handhaver betekent.
  • Om kennis te maken met het vernieuwde bestuur van Vide en te horen wat de toekomst brengt!
  • Om de winnaars van de publicatieprijs persoonlijk te feliciteren.

We mogen inmiddels ruim 120 deelnemers begroeten op 13 februari. daarmee zijn alle besckibare plekken vergeven. Aanmelden voor de reservelijst is nog wel mogelijk. 

Voorwaarden en prijzen

Ticket Prijs
Ik ben aanwezig Gratis


Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Dit geldt zowel voor leden als niet-leden. Neem dus gerust je vakgenoot mee! Let wel op, er zijn beperkte plaatsen beschikbaar! Meld je dus snel aan.

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen we op je deelname. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om deel te nemen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je je tot 11 februari kosteloos afmelden. Dat kan door een e-mail te sturen aan secretariaat@videnet.nl.

Als je je opgeeft en niet deelneemt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, wordt het no-show tarief à €40,- exclusief btw in rekening gebracht. Dit i.v.m. dat er rekening met je gehouden wordt en we graag duurzaam willen zijn door o.a. voedselverspilling te beperken.

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, daarom willen we je graag vragen je af te melden indien je verhinderd bent om jouw plek beschikbaar te stellen voor iemand anders.

Sluiten