Over Vide webinar: De metadossiers van de NVRR: een nieuw hulpmiddel voor onderzoek

Vide webinar: De metadossiers van de NVRR: een nieuw hulpmiddel voor onderzoek

De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) heeft een nieuw instrument ontwikkeld om onderzoek van lokale rekenkamers te ontsluiten: de zogenoemde metadossiers. https://www.nvrr.nl/metadossiers/

Omdat lokale rekenkamers vaak dezelfde thema’s onderzoeken is er op die thema’s veel informatie beschikbaar. Via de metadossiers wordt die informatie nu ontsloten. Dat is handig en inspirerend voor lokale rekenkamers die nog onderzoek willen doen op dat thema, maar ook voor andere partijen zoal landelijke overheid, Algemene Rekenkamer en CBS, die een breder beeld over een decentraal beleidsterrein willen krijgen. Tot nu toe zijn voor de onderwerpen Jeugdhulp, Wonen, Schuldhulpverlening, Externe inhuur en Informatiebeveiliging dergelijke dossiers gemaakt.

In deze bijeenkomst worden de metadossiers geïntroduceerd door Etienne Lemmens, secretaris van de NVRR en tevens nauw betrokken bij de totstandkoming van de dossiers. Daarna wordt over het (mogelijke) gebruik ervan gereflecteerd door Gert Jan de Vries, projectleider van de Rekenkamer Utrecht en door Marion Vreeburg, beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dat deel van de bijeenkomst is er de mogelijkheid vragen te stellen en in discussie te gaan over de mogelijkheden die de dossiers bieden en de eventuele verbeteringen die mogelijk zijn.

Aanmelden kan tot 27 september 2023. Enkele dagen voorafgaande aan de bijeenkomst zal de link voor digitale deelname worden toegezonden.

Aanmelden

Sorry, deze bijeenkomst is geannuleerd

Sluiten