Over Jong Vide In-house bijeenkomst bij DCMR Milieudienst Rijnmond

Jong Vide In-house bijeenkomst bij DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR is de grootste omgevingsdienst van Nederland en onder andere verantwoordelijk voor het milieutoezicht in de grootste haven van Europa. De missie van DCMR is het werken aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Maar wat houdt dat nu precies in en wat komt daar allemaal bij kijken? Daar wordt in deze bijeenkomst bij stilgestaan. Aan de hand van concrete casussen zullen de sprekers ons meenemen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven in de regio Rijnmond.

Programma van Jong Vide In-house bijeenkomst bij DCMR Milieudienst Rijnmond

Op donderdag 15 juni:
15:00 - 15:30 Inloop met koffie en thee
15:30 - 17:00 Start programma
17:00 - 18:00 Borrel

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten