Over Vide webinar: Toezicht met vertrouwen en gezag

Vide webinar: Toezicht met vertrouwen en gezag

Op 19 oktober 2023 organiseert het Academisch Netwerk van Vide de online bijeenkomst 'Toezicht met vertrouwen en gezag'.  

Stephan Grimmelikhuijsen, Emma Ropes en Julia Wesdorp zullen elk een presentatie geven vanuit een ander perspectief op het thema.

Presentatie 1
Draagt een strikte handhavingsstijl bij aan publiek vertrouwen? Een onderzoek naar toezichthouders in zes landen.

Stephan Grimmelikhuijsen zal de resultaten presenteren uit het driejarige H2020-programma TiGRE (www.tigre-project.eu). Op basis van grootschalig kwantitatief onderzoek onder 6000 burgers in zes landen laat hij zien in hoeverre burgers vertrouwen hebben in toezichthouders in diverse domeinen (financieel, voedselveiligheid en databescherming) en of handhavingsstijlen (strikt of juist niet) hier invloed op hebben.

Presentatie 2
Het burgerperspectief op toezicht: de rol van emoties

Emma Ropes presenteert een onderzoek dat zich richt op het burgerperspectief op toezicht. Het onderzoek is onderdeel van het NWO-project Toezicht met Gezag (www.toezichtmetgezag.nl). Het doel van het onderzoek is om te begrijpen welke emoties toezicht oproept bij burgers en hoe dit hun gedrag richting de toezichthouder beïnvloedt. Dit gebeurd in deze studie via interviews met burgers die direct betrokken zijn bij toezicht, bijvoorbeeld bij het toezicht op geluidsoverlast of veiligheidsrisico’s van chemisch afval.

Presentatie 3
Toezichthouders onder een vergrootglas: de impact van een kritische boodschap via de media.

Julia Wesdorp - Het toezicht van vandaag de dag bevindt zich in een breed netwerk, waarin diverse actoren een verschillend perspectief hebben op de toezichthouder. In dit onderzoek, onderdeel van het NWO-project Toezicht met Gezag (www.toezichtmetgezag.nl), zoomen wij in op een deel van dit netwerk; er wordt onderzocht wat de impact is van diverse kritische actoren (surrogate inspectorates) op de manier waarop de media rapporteert over toezichthouders.

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan nu aan! Deelname is gratis.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten