Call for papers

Call for papers

23 juni 2022 door Secretariaat 0 reacties

De redactie van Tijdschrift voor Toezicht wijdt in 2023 een nummer aan het thema gedrag en cultuur: ‘Goed toezicht op goed bestuur: Een kwestie van gedrag’. Heeft u een concrete bijdrage over dit thema (max. 500 woorden), mail dit dan vóór 1 augustus 2022 naar tvt@boomdenhaag.nl.

Themanummer Tijdschrift voor Toezicht
Goed toezicht op goed bestuur: Een kwestie van gedrag? 

Tijdschrift voor Toezicht is een wetenschappelijk tijdschrift van, voor en door experts die zich beroepshalve bezighouden met het onderwerp toezicht in al zijn facetten. Het wil een brug slaan tussen wetenschap en praktijk en faciliteert dat uiteenlopende disciplines van elkaar kunnen leren. Tijdschrift voor Toezicht brengt in 2023 een themanummer uit over ‘goed bestuur’ (thema gedrag en cultuur). 

‘Goed toezicht op goed bestuur: Een kwestie van gedrag?’

‘Toon aan de top’, ‘governance’ en ‘cultuur’: er is geen toezichthouder meer die deze termen niet kent en gebruikt. Externe en interne toezichthouders houden zich allang niet meer alleen bezig met het handhaven van wettelijke normen en het bewaken van minimumkwaliteitseisen. Het gaat er in toenemende mate om dat misstanden bij ondernemingen worden voorkomen. En als problemen zich toch voordoen, dat de onderliggende oorzaken structureel worden opgelost.

Dit gaat verder dan nalevings- en uitvoeringstoezicht. Zo zetten toezichthouders bestuurders bijvoorbeeld aan tot ‘good governance’ en beheerst risicomanagement. Kernwoorden daarbij zijn gedrag en cultuur. Maar wat is goed bestuur eigenlijk? En welke rol speelt de toezichthouder hierin?

De redactie van Tijdschrift voor Toezicht wijdt een nummer aan het thema gedrag en cultuur: ‘Goed toezicht op goed bestuur: Een kwestie van gedrag’. Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Intern en extern toezicht op het gedrag van bestuurders
  • Stimuleren van ‘good governance’ en beheerst risicomanagement
  • Onderzoek naar toon aan de top, compliance en cultuur
  • Het toepassen van gedragswetenschappelijke inzichten
  • Benutten van hefbomen in het beïnvloeden van gedrag
  • Dilemma’s met betrekking tot ‘buitenwettelijk toezicht’

Waar zijn zij naar op zoek?

Voor dit themanummer zijn we op zoek naar verschillende soorten bijdragen:

Rubriek

Toelichting

Aantal woorden

peer-reviewed artikel

wetenschappelijk artikel beoordeeld door onafhankelijke vakgenoten

max. 6000

artikel

wetenschappelijk artikel beoordeeld door de redactie

max. 6000

uit het veld

bijdrage die een beleidsdiscussie of trend in de praktijk bespreekt

max. 3000

essay

betoog dat de stand van zaken met betrekking tot een bepaald onderwerp bespreekt en daar een beargumenteerde visie over uitwerkt

max. 3000

notenkraker

bespreking van jurisprudentie met nadruk op relevantie voor het toezicht

max. 2500

boekbespreking

bespreking van een boek dat relevant is voor het toezicht (literatuur, non-fictie, oraties, proefschriften, enzovoort)

max. 600

opinie

bijdrage waarin een mening wordt weergegeven die discussie uitlokt

max. 600

 

Wilt u een bijdrage leveren?

Heeft u een concreet voorstel voor een bijdrage over dit thema (max. 500 woorden)?

E-mail dit voorstel dan vóór 1 augustus 2022 naar tvt@boomdenhaag.nl.

Uit de inzendingen zal de redactie voorstellen selecteren voor een bijdrage aan het themanummer van Tijdschrift voor Toezicht. De deadline voor inzending van de volledige bijdragen is 19 december 2022.

Labels:

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd
Sluiten