Gedrags Netwerk

Doel van het netwerk is om toezichthouders en inspecties bij elkaar brengen en dit uit te bouwen tot een bestendig netwerk van deskundigen.

Gedrags Netwerk

Het gedragsnetwerk is in januari 2024 opgeheven en wel om het volgende:

Vide kent verschillende netwerken, te weten: het Academisch Netwerk, Evaluatie Netwerk, Jong Vide en het Gedragsnetwerk. Nu is het, mede door het atreden van enkele bestuursleden, al enig tijd wat stil binnen het Gedragsnetwerk. In het najaar van 2023 is daarom onder de Vide leden onderzocht in hoeverre er nog belangstelling was voor dit netwerk. Er kwamen een paar positieve reacties binnen van leden. Echter te weining leden hebben de gelegenheid om de coördinatie van dit netwerk, en daarbij de uitrol van activiteiten, op zich te nemen. Daarom heeft het Vide-bestuur in januari 2024 besloten dit netwerk op te heffen. Mede met het argument dat er ook andere interessante initiatieven zijn die tegemoet komen aan de vraag naar kennis en informatie op dit terrein. Denk bijvoorbeeld aan het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL). Een initiatief dat gedragsdeskundigen bij alle ministeries en rijksdiensten met elkaar verbindt. Daarnaast komen ook bij de drie andere Vide-netwerken gedragsaspecten aan bod. Je bent dan ook uitgenodigd aan te haken bij één van de andere netwerken. 

Meedenken
Mocht je een voorstel hebben voor een thema dat wij vanuit één van de andere netwerken (het Evaluatienetwerk, Academisch Netwerk of Jong Vide) samen met jouw kunnen oppakken dan horen wij dat graag! Suggesties en ideeën zijn altijd welkom! Je kunt ze mailen naar het secretariaat van Vide.

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van de activiteiten van het Gedragsnetwerk en meld je aan voor de de mailinglijst.

Sluiten