Activiteiten

Update & Share: Workshops

Hieronder treft u de eerste uitwerking aan van de verschillende workshops. U kunt zich bij uw aanmelding opgeven voor een bepaald thema.
De komende periode worden de thema's verder uitgewerkt en zullen ook inleiders en sprekers via de website bekend worden gemaakt.


1. New followers
De relatie tussen toezichthouder en burgers verandert. Social media maken het mogelijk dat burgers signaleren, oordelen en interveniëren. Hoe pluk je daar de vruchten van?

De burger als opsporingsbeaamde is prima in staat om als oren en ogen te dienen van de toezichthouder. Maar zijn er dan niet veel te veel signalen te verwerken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste signalen op vangt en de verkeerde signalen filtert. Kunnen slimme apps en handige technische snufjes hierbij helpen? Wie hebben daar al ervaring mee en hoe zijn ze in te zetten in andere situaties.

Kennis moet je delen, niet alleen onderling maar ook met de samenleving. Wat zijn slimme manieren om kennis te delen. Hoe kan je naast ontvangen ook zenden via sociale media.

Samen werken aan effectief toezicht. Op welke wijze kan de techniek bijdragen aan effectiever toezicht? Hoe krijg je dat in je organisatie werkend en wat zijn de grote knelpunten daarbij. Mis je teveel als je nu niet mee doet?

2. Cocreatie
Bedrijven, burgers en toezichthouders geven samen vorm aan het toezicht. Hoe kunnen de sociale media cocreatie in het toezicht versterken

Is toezicht houden in de netwerksamenleving niet vooral een kwestie van samenwerken? Welke rollen spelen burgers, bedrijven en toezichthouders? Hoe blijven zij rolvast en hoe verhoudt cocreatie zich tot onafhankelijkheid? Via social media kunnen (nieuwe) verbanden ontstaan tussen burgers, bedrijven en toezichthouders.

Cocreatie is de toekomst waarbij samen gewerkt wordt aan de manier waarop toezicht wordt vormgegeven, de manier waarop handhaving wordt gemonitord en de manier waarop onder-toezichtgestelden zelf deel uitmaken van de toezichtketen.
Niet meer werken met geselecteerde vertegenwoordigers van bedrijfstakken maar rechtstreeks met diegene die het ondergaan. Via sociale media kan iedereen meedenken, real-time en zonder tussenlaag. Blijft wel de vraag of dit meer effect heeft en hoe je die signalen verwerkt in de cocreatie.


3. #Toezicht in de cloud
Onder toezicht? Bepaal zelf welke info je in de cloud deelt en met wie. Bedien zo al je toezichthouders. En dwing hen samen te werken.
Onder toezicht? Je hebt zomaar met 10, 20 toezichthouders te maken. Die elk andere informatie willen. Op een andere manier aangeleverd. En op een ander moment. Toezichthouders die allemaal apart langskomen. En dat niet van elkaar weten. Waar je je handen vol aan hebt als onder toezicht gestelde.

Toezichthouder? Je vraagt zomaar informatie op die al aan je collega-toezichthouder is geleverd. Die collega waarvan je niet wist dat die ook bij dat bedrijf langsgaat. Maar dan net op een ander moment.
Hoe kunnen we bedrijven eigen regie geven en daarvoor nieuwe media benutten? Bedrijven zelf laten bepalen wat ze wanneer met wie delen in de cloud? Vormvrij maar wel onder voorwaarde dat alle toezichthouders de informatie krijgen die ze nodig hebben? Bedrijven zelf contactmomenten met toezichthouders laten bepalen, waarom niet allemaal tegelijk?!
Hoe kunnen we als toezichthouder veel meer het toezicht van collega's benutten? Meeliften op elkaars werk? Meekijken in elkaars informatie? Mee discussiëren over elkaars interventies? Daar gaan we in deze workshop samen mee aan de slag.

4. Community
Het benutten van nieuwe media in communities om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen en nalevinggedrag te bevorderen.

- Hoe kunnen we "communities" gebruiken om voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt?
- Waar gebeurt het, waar moet je zijn?
- Hoe begeef je je als toezichthouder in de "community"? Als toezichthouder of undercover, als mystery geest? Bent u rekkelijk of precies?
- Wat werkt wel en niet in (nieuwe) media?
- Hoe kunnen "opinion leaders" helpen om effectief te beïnvloeden?

Centrale vragen zijn: Welke rol speelt de toezichthouder en hoe zorg je ervoor dat je rol vast blijft.

5. Like or block
Do's en don'ts voor de toezichtprofessional. Hoe benut je social media als inspectie? Wat zijn de neveneffecten, is er controle mogelijk en moet je dat willen?
Ondergraaft het gebruik van sociale media de autoriteit van de toezichthouder? Bepaalt het aantal volgers en re-tweets de waarde van het inspectiestandpunt? Hoe kun je sociale media benutten? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Maakt inspectie die vaak 'liked' vooral reclame voor zichzelf? Wat zijn belangrijke twitter etiquette voor toezichthouders?
Verzuipen inspecties die sociale media gebruiken in de reacties? Is de dynamiek nog wel te managen? Nemen de verwachtingen nemen niet enorm toe?
En mogen inspectiemedewerkers op hun eigen naam hun eigen mening twitteren? En leidt het gebruik van sociale media als informatiebron niet tot uitlokking, onbetrouwbare informatie en schending van de privacy? Wat zijn nieuwe ethische dilemma's bij gebruik van sociale media? Hoe gaan andere toezichthouders daarmee om?

 

 

Terug naar de congrespagina >>
 

 

 1. Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

Activiteiten
 1. Event 30 Apr

  Uitnodiging Congres 'Betere Data, Beter Beleid!'

  Op 31 maart is de deadline voor het aanleveren van open data-informatie binnen de rijksoverheid. Op die...  Lees meer…

 2. Event 4 Jun

  Vide bijeenkomst: "Rijksbrede Trend Analyse"

  Wij zullen u informeren zodra er meer informatie bekend is.  Datum: 4 juni 2015 Tijdstip: 15.00...  Lees meer…

 3. Event 11 Jun

  Vide Evaluatorennetwerk: "Evalueren in Nederland"; bijeenkomst n.a.v. verschijnen studie van de WRR "lessen van evaluatie"

  Wij zullen u informeren zodra er meer informatie bekend is.  Datum: 11...  Lees meer…

 4. Event 16 Jun

  Vide bijeenkomst: "Winnaar Publicatieprijs 2014"

  Wij zullen u informeren zodra er meer informatie bekend is.  Datum: 16...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten
Actueel
 1. News 21 Apr

  Openbaar Ministerie: OM start opsporingsonderzoek naar snorderdienst UberPop

  De politierechter in Amsterdam heeft vandaag drie mannen veroordeeld tot een geldboete van 1.500 euro. De...  Lees meer…

 2. News 20 Apr

  Rechtspraak: Rechtszaak naar aanleiding van schorsing huisarts Tuitjenhorn

  Op 23 april om 12.00 uur behandelt de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, de zaak...  Lees meer…

 3. News 19 Apr

  NVWA: NVWA-IOD doorzoekt woningen en bedrijfspanden in onderzoek illegale import

  De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag 14...  Lees meer…

 4. News 18 Apr

  Het Belang van Limburg: 1 op 6 politiezones flitst toleranter dan wettelijk verplicht

  De politiediensten in Vlaanderen zijn niet overal even streng voor snelheidsovertreders. Eén op de zes...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Linkedin
 1. profiel afbeelding
  21-04-2015

  Vandaag een nieuwe editie van toezine.nl online. Ben je al abonnee? En natuurlijk zijn reacties welkom.

  ToeZine is hét magazine voor professionals in handhaving, toezicht en inspectie Lees meer …

 2. profiel afbeelding
  21-04-2015

  Webinar over vraaggestuurd werken

  Binnenkort organiseren we een aantal webinars over vraaggestuurd werken binnen de inspectieorganisatie. Een aantal vragen komen hierin aan de orde: Wat verstaan we eigenlijk onder vraaggestuurd... Lees meer …

 3. profiel afbeelding
  20-04-2015

  Kabinet versterkt veiligheid, inspraak en onafhankelijkheid toezicht gaswinnning zie http://tinyurl.com/kggxmr9

  Elwin: Meer leren over(on)afhankelijkheid en toezicht? Kom 17 juni naar ons Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2015 m.m.v. René Jansen, Paul van Dijk, Kees Verhoeven, Daphne Braal, Anke Bruins... Lees meer …

 4. linkedin
  Alle linkedin

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare