Activiteiten

Update & Share: Workshops

Hieronder treft u de eerste uitwerking aan van de verschillende workshops. U kunt zich bij uw aanmelding opgeven voor een bepaald thema.
De komende periode worden de thema's verder uitgewerkt en zullen ook inleiders en sprekers via de website bekend worden gemaakt.


1. New followers
De relatie tussen toezichthouder en burgers verandert. Social media maken het mogelijk dat burgers signaleren, oordelen en interveniëren. Hoe pluk je daar de vruchten van?

De burger als opsporingsbeaamde is prima in staat om als oren en ogen te dienen van de toezichthouder. Maar zijn er dan niet veel te veel signalen te verwerken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste signalen op vangt en de verkeerde signalen filtert. Kunnen slimme apps en handige technische snufjes hierbij helpen? Wie hebben daar al ervaring mee en hoe zijn ze in te zetten in andere situaties.

Kennis moet je delen, niet alleen onderling maar ook met de samenleving. Wat zijn slimme manieren om kennis te delen. Hoe kan je naast ontvangen ook zenden via sociale media.

Samen werken aan effectief toezicht. Op welke wijze kan de techniek bijdragen aan effectiever toezicht? Hoe krijg je dat in je organisatie werkend en wat zijn de grote knelpunten daarbij. Mis je teveel als je nu niet mee doet?

2. Cocreatie
Bedrijven, burgers en toezichthouders geven samen vorm aan het toezicht. Hoe kunnen de sociale media cocreatie in het toezicht versterken

Is toezicht houden in de netwerksamenleving niet vooral een kwestie van samenwerken? Welke rollen spelen burgers, bedrijven en toezichthouders? Hoe blijven zij rolvast en hoe verhoudt cocreatie zich tot onafhankelijkheid? Via social media kunnen (nieuwe) verbanden ontstaan tussen burgers, bedrijven en toezichthouders.

Cocreatie is de toekomst waarbij samen gewerkt wordt aan de manier waarop toezicht wordt vormgegeven, de manier waarop handhaving wordt gemonitord en de manier waarop onder-toezichtgestelden zelf deel uitmaken van de toezichtketen.
Niet meer werken met geselecteerde vertegenwoordigers van bedrijfstakken maar rechtstreeks met diegene die het ondergaan. Via sociale media kan iedereen meedenken, real-time en zonder tussenlaag. Blijft wel de vraag of dit meer effect heeft en hoe je die signalen verwerkt in de cocreatie.


3. #Toezicht in de cloud
Onder toezicht? Bepaal zelf welke info je in de cloud deelt en met wie. Bedien zo al je toezichthouders. En dwing hen samen te werken.
Onder toezicht? Je hebt zomaar met 10, 20 toezichthouders te maken. Die elk andere informatie willen. Op een andere manier aangeleverd. En op een ander moment. Toezichthouders die allemaal apart langskomen. En dat niet van elkaar weten. Waar je je handen vol aan hebt als onder toezicht gestelde.

Toezichthouder? Je vraagt zomaar informatie op die al aan je collega-toezichthouder is geleverd. Die collega waarvan je niet wist dat die ook bij dat bedrijf langsgaat. Maar dan net op een ander moment.
Hoe kunnen we bedrijven eigen regie geven en daarvoor nieuwe media benutten? Bedrijven zelf laten bepalen wat ze wanneer met wie delen in de cloud? Vormvrij maar wel onder voorwaarde dat alle toezichthouders de informatie krijgen die ze nodig hebben? Bedrijven zelf contactmomenten met toezichthouders laten bepalen, waarom niet allemaal tegelijk?!
Hoe kunnen we als toezichthouder veel meer het toezicht van collega's benutten? Meeliften op elkaars werk? Meekijken in elkaars informatie? Mee discussiëren over elkaars interventies? Daar gaan we in deze workshop samen mee aan de slag.

4. Community
Het benutten van nieuwe media in communities om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen en nalevinggedrag te bevorderen.

- Hoe kunnen we "communities" gebruiken om voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt?
- Waar gebeurt het, waar moet je zijn?
- Hoe begeef je je als toezichthouder in de "community"? Als toezichthouder of undercover, als mystery geest? Bent u rekkelijk of precies?
- Wat werkt wel en niet in (nieuwe) media?
- Hoe kunnen "opinion leaders" helpen om effectief te beïnvloeden?

Centrale vragen zijn: Welke rol speelt de toezichthouder en hoe zorg je ervoor dat je rol vast blijft.

5. Like or block
Do's en don'ts voor de toezichtprofessional. Hoe benut je social media als inspectie? Wat zijn de neveneffecten, is er controle mogelijk en moet je dat willen?
Ondergraaft het gebruik van sociale media de autoriteit van de toezichthouder? Bepaalt het aantal volgers en re-tweets de waarde van het inspectiestandpunt? Hoe kun je sociale media benutten? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Maakt inspectie die vaak 'liked' vooral reclame voor zichzelf? Wat zijn belangrijke twitter etiquette voor toezichthouders?
Verzuipen inspecties die sociale media gebruiken in de reacties? Is de dynamiek nog wel te managen? Nemen de verwachtingen nemen niet enorm toe?
En mogen inspectiemedewerkers op hun eigen naam hun eigen mening twitteren? En leidt het gebruik van sociale media als informatiebron niet tot uitlokking, onbetrouwbare informatie en schending van de privacy? Wat zijn nieuwe ethische dilemma's bij gebruik van sociale media? Hoe gaan andere toezichthouders daarmee om?

 

 

Terug naar de congrespagina >>
 

 

Activiteiten
 1. Event 28 Okt

  Vide: Academisch Toezicht Netwerk

  Deze bijeenkomst is specifiek voor onderzoekers in het toezichtsdomein.     Lees meer…

 2. Event 30 Okt

  Vide bijeenkomst: Winnaar Publicatieprijs

  Meer informatie volgt binnenkort. Datum: donderdag 30 oktober 2014 Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00...  Lees meer…

 3. Event 4 Nov

  Uitnodiging conferentie over “Kennisagenda Rijksinspecties”

  Beste geïnteresseerde in toezicht en kennisontwikkeling,   De Inspectieraad organiseert op 4...  Lees meer…

 4. Event 6 Nov

  Vide bijeenkomst: Big Data seminar voor toezichthouders

  Toezichthouders beschikken over grote hoeveelheden gegevens, maar hoe vind je die speld in de hooiberg die het...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten
Actueel
 1. News 24 Okt

  Inspectie SZW: Inspectie SZW gaat gericht controleren op kwartsstof

  De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door...  Lees meer…

 2. News 23 Okt

  Buitenhof: Frankrijk, de Financiële Markten & 1914

  Merel van Vroonhoven is sinds een halfjaar voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten...  Lees meer…

 3. News 22 Okt

  RB&W Publieke Veiligheid: Banken, politie en OM werken samen tegen Internetoplichting

  Banken, politie en Openbaar Ministerie gaan intensiever samenwerken bij de aanpak van Internetoplichting. Als bij de...  Lees meer…

 4. News 21 Okt

  PZC: Extra toezicht door vertrouwenconflict bij kerncentrale

  BORSSELE - Door een vertrouwensconflict tussen een aantal medewerkers en de directie van de kerncentrale in Borssele...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Linkedin
 1. profiel afbeelding
  24-10-2014

  ILT mag geen convenanten afsluiten!

  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) sluit convenant met Waterleiding Maatschappij Limburg, ILT en NIWO sluiten convenant, .... Hoe kun je nu geloofwaardig zijn wat betreft onafhankelijkheid,... Lees meer …

 2. profiel afbeelding
  23-10-2014

  Hoe komt u aan uw kengetallen VTH?

  Hoe komt u tot uw kengetallen? Momenteel voert een Wabo-werkgroep VTH een project uit voor het opstellen van een handreiking voor het ontwikkelen van kengetallen. Voor dit project zoeken we... Lees meer …

 3. profiel afbeelding
  21-10-2014

  Georganiseerde misdaad, alleen een zaak van politie en OM?!

  Door Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit v... Lees meer …

 4. linkedin
  Alle linkedin

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare