Activiteiten

Update & Share: Workshops

Hieronder treft u de eerste uitwerking aan van de verschillende workshops. U kunt zich bij uw aanmelding opgeven voor een bepaald thema.
De komende periode worden de thema's verder uitgewerkt en zullen ook inleiders en sprekers via de website bekend worden gemaakt.


1. New followers
De relatie tussen toezichthouder en burgers verandert. Social media maken het mogelijk dat burgers signaleren, oordelen en interveniëren. Hoe pluk je daar de vruchten van?

De burger als opsporingsbeaamde is prima in staat om als oren en ogen te dienen van de toezichthouder. Maar zijn er dan niet veel te veel signalen te verwerken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste signalen op vangt en de verkeerde signalen filtert. Kunnen slimme apps en handige technische snufjes hierbij helpen? Wie hebben daar al ervaring mee en hoe zijn ze in te zetten in andere situaties.

Kennis moet je delen, niet alleen onderling maar ook met de samenleving. Wat zijn slimme manieren om kennis te delen. Hoe kan je naast ontvangen ook zenden via sociale media.

Samen werken aan effectief toezicht. Op welke wijze kan de techniek bijdragen aan effectiever toezicht? Hoe krijg je dat in je organisatie werkend en wat zijn de grote knelpunten daarbij. Mis je teveel als je nu niet mee doet?

2. Cocreatie
Bedrijven, burgers en toezichthouders geven samen vorm aan het toezicht. Hoe kunnen de sociale media cocreatie in het toezicht versterken

Is toezicht houden in de netwerksamenleving niet vooral een kwestie van samenwerken? Welke rollen spelen burgers, bedrijven en toezichthouders? Hoe blijven zij rolvast en hoe verhoudt cocreatie zich tot onafhankelijkheid? Via social media kunnen (nieuwe) verbanden ontstaan tussen burgers, bedrijven en toezichthouders.

Cocreatie is de toekomst waarbij samen gewerkt wordt aan de manier waarop toezicht wordt vormgegeven, de manier waarop handhaving wordt gemonitord en de manier waarop onder-toezichtgestelden zelf deel uitmaken van de toezichtketen.
Niet meer werken met geselecteerde vertegenwoordigers van bedrijfstakken maar rechtstreeks met diegene die het ondergaan. Via sociale media kan iedereen meedenken, real-time en zonder tussenlaag. Blijft wel de vraag of dit meer effect heeft en hoe je die signalen verwerkt in de cocreatie.


3. #Toezicht in de cloud
Onder toezicht? Bepaal zelf welke info je in de cloud deelt en met wie. Bedien zo al je toezichthouders. En dwing hen samen te werken.
Onder toezicht? Je hebt zomaar met 10, 20 toezichthouders te maken. Die elk andere informatie willen. Op een andere manier aangeleverd. En op een ander moment. Toezichthouders die allemaal apart langskomen. En dat niet van elkaar weten. Waar je je handen vol aan hebt als onder toezicht gestelde.

Toezichthouder? Je vraagt zomaar informatie op die al aan je collega-toezichthouder is geleverd. Die collega waarvan je niet wist dat die ook bij dat bedrijf langsgaat. Maar dan net op een ander moment.
Hoe kunnen we bedrijven eigen regie geven en daarvoor nieuwe media benutten? Bedrijven zelf laten bepalen wat ze wanneer met wie delen in de cloud? Vormvrij maar wel onder voorwaarde dat alle toezichthouders de informatie krijgen die ze nodig hebben? Bedrijven zelf contactmomenten met toezichthouders laten bepalen, waarom niet allemaal tegelijk?!
Hoe kunnen we als toezichthouder veel meer het toezicht van collega's benutten? Meeliften op elkaars werk? Meekijken in elkaars informatie? Mee discussiëren over elkaars interventies? Daar gaan we in deze workshop samen mee aan de slag.

4. Community
Het benutten van nieuwe media in communities om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen en nalevinggedrag te bevorderen.

- Hoe kunnen we "communities" gebruiken om voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt?
- Waar gebeurt het, waar moet je zijn?
- Hoe begeef je je als toezichthouder in de "community"? Als toezichthouder of undercover, als mystery geest? Bent u rekkelijk of precies?
- Wat werkt wel en niet in (nieuwe) media?
- Hoe kunnen "opinion leaders" helpen om effectief te beïnvloeden?

Centrale vragen zijn: Welke rol speelt de toezichthouder en hoe zorg je ervoor dat je rol vast blijft.

5. Like or block
Do's en don'ts voor de toezichtprofessional. Hoe benut je social media als inspectie? Wat zijn de neveneffecten, is er controle mogelijk en moet je dat willen?
Ondergraaft het gebruik van sociale media de autoriteit van de toezichthouder? Bepaalt het aantal volgers en re-tweets de waarde van het inspectiestandpunt? Hoe kun je sociale media benutten? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Maakt inspectie die vaak 'liked' vooral reclame voor zichzelf? Wat zijn belangrijke twitter etiquette voor toezichthouders?
Verzuipen inspecties die sociale media gebruiken in de reacties? Is de dynamiek nog wel te managen? Nemen de verwachtingen nemen niet enorm toe?
En mogen inspectiemedewerkers op hun eigen naam hun eigen mening twitteren? En leidt het gebruik van sociale media als informatiebron niet tot uitlokking, onbetrouwbare informatie en schending van de privacy? Wat zijn nieuwe ethische dilemma's bij gebruik van sociale media? Hoe gaan andere toezichthouders daarmee om?

 

 

Terug naar de congrespagina >>
 

 

 1. Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

Activiteiten
 1. Event 7 Apr

  Vide bijeenkomst: "Open Data en Big Data in het toezicht: kansen en bedreigingen"

  We leven steeds meer in een digitale samenleving, waarin data centraal staan. Dat biedt veel mogelijkheden, ook voor...  Lees meer…

 2. Event 21 Apr

  Vide Jaarcongres 2015: "Toezicht ontmoet wetenschap"

  21 april 2015   Toezicht ontmoet wetenschap Het doel van dit congres is het organiseren van dialoog...  Lees meer…

 3. Event 30 Apr

  Uitnodiging Congres 'Betere Data, Beter Beleid!'

  Op 31 maart is de deadline voor het aanleveren van open data-informatie binnen de rijksoverheid. Op die...  Lees meer…

 4. Event 26 Mei

  Vide Evaluatorennetwerk: "Naar betere beleidsdoorlichtingen"

  Wij zullen u informeren zodra er meer informatie bekend is.  Datum: 26 mei 2015 Tijdstip: 15.30...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten
Actueel
 1. News 30 Mrt

  DNB: Kwaliteit data van banken onder de loep

  Banken moeten steeds meer data aanleveren. Met steeds hogere kwaliteitseisen. Een interview met toezichthouder Ger...  Lees meer…

 2. News 28 Mrt

  ACM: Remko Bos directeur Energie van ACMwordt vicepresident van Europese energietoezichthouders

  Remko Bos zal als directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt per mei 2015 tevens de functie van...  Lees meer…

 3. News 27 Mrt

  AFM: Bestuurslid Theodor Kockelkoren verlaat de AFM

  Bestuurslid Theodor Kockelkoren heeft de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de...  Lees meer…

 4. News 26 Mrt

  EVMI: Kabinet betreurt oordeel ACM over Kip van Morgen

  Het kabinet vindt het jammer dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de Kip van Morgen in strijd met de...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Linkedin
 1. profiel afbeelding
  30-03-2015

  Het ministerie van EZ was echter dermate onderdeel van het gesloten bolwerk....... Ook toezichthouder SodM voegde zich lange tijd naar de consensus tussen de bij gaswinning betrokken partijen.'

  Elwin: De Onderzoeksraad concludeert in zijn rapport dat er binnen het stelsel geen ruimte was voor kritische geluiden of tegendruk, ook niet vanuit andere ministeries of de buitenwereld.' Zie... Lees meer …

 2. profiel afbeelding
  30-03-2015

  'Het ministerie van EZ was echter dermate onderdeel van het gesloten bolwerk....... Ook toezichthouder SodM voegde zich lange tijd naar de consensus tussen de bij gaswinning betrokken partijen.'

  De Onderzoeksraad concludeert in zijn rapport dat er binnen het stelsel geen ruimte was voor kritische geluiden of tegendruk, ook niet vanuit andere ministeries of de buitenwereld.' Zie... Lees meer …

 3. profiel afbeelding
  30-03-2015

  Pleidooi voor een continue lastenmeting onder geïnspecteerden

  Het debat over lasten is onder meer lastig omdat de metingen niet onomstreden zijn. Uitkomsten zijn voor de één positief (“het valt mee”) terwijl de ander daarin een probleem ziet (“er is nog veel... Lees meer …

 4. linkedin
  Alle linkedin

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare