Activiteiten

Update & Share: Workshops

Hieronder treft u de eerste uitwerking aan van de verschillende workshops. U kunt zich bij uw aanmelding opgeven voor een bepaald thema.
De komende periode worden de thema's verder uitgewerkt en zullen ook inleiders en sprekers via de website bekend worden gemaakt.


1. New followers
De relatie tussen toezichthouder en burgers verandert. Social media maken het mogelijk dat burgers signaleren, oordelen en interveniëren. Hoe pluk je daar de vruchten van?

De burger als opsporingsbeaamde is prima in staat om als oren en ogen te dienen van de toezichthouder. Maar zijn er dan niet veel te veel signalen te verwerken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste signalen op vangt en de verkeerde signalen filtert. Kunnen slimme apps en handige technische snufjes hierbij helpen? Wie hebben daar al ervaring mee en hoe zijn ze in te zetten in andere situaties.

Kennis moet je delen, niet alleen onderling maar ook met de samenleving. Wat zijn slimme manieren om kennis te delen. Hoe kan je naast ontvangen ook zenden via sociale media.

Samen werken aan effectief toezicht. Op welke wijze kan de techniek bijdragen aan effectiever toezicht? Hoe krijg je dat in je organisatie werkend en wat zijn de grote knelpunten daarbij. Mis je teveel als je nu niet mee doet?

2. Cocreatie
Bedrijven, burgers en toezichthouders geven samen vorm aan het toezicht. Hoe kunnen de sociale media cocreatie in het toezicht versterken

Is toezicht houden in de netwerksamenleving niet vooral een kwestie van samenwerken? Welke rollen spelen burgers, bedrijven en toezichthouders? Hoe blijven zij rolvast en hoe verhoudt cocreatie zich tot onafhankelijkheid? Via social media kunnen (nieuwe) verbanden ontstaan tussen burgers, bedrijven en toezichthouders.

Cocreatie is de toekomst waarbij samen gewerkt wordt aan de manier waarop toezicht wordt vormgegeven, de manier waarop handhaving wordt gemonitord en de manier waarop onder-toezichtgestelden zelf deel uitmaken van de toezichtketen.
Niet meer werken met geselecteerde vertegenwoordigers van bedrijfstakken maar rechtstreeks met diegene die het ondergaan. Via sociale media kan iedereen meedenken, real-time en zonder tussenlaag. Blijft wel de vraag of dit meer effect heeft en hoe je die signalen verwerkt in de cocreatie.


3. #Toezicht in de cloud
Onder toezicht? Bepaal zelf welke info je in de cloud deelt en met wie. Bedien zo al je toezichthouders. En dwing hen samen te werken.
Onder toezicht? Je hebt zomaar met 10, 20 toezichthouders te maken. Die elk andere informatie willen. Op een andere manier aangeleverd. En op een ander moment. Toezichthouders die allemaal apart langskomen. En dat niet van elkaar weten. Waar je je handen vol aan hebt als onder toezicht gestelde.

Toezichthouder? Je vraagt zomaar informatie op die al aan je collega-toezichthouder is geleverd. Die collega waarvan je niet wist dat die ook bij dat bedrijf langsgaat. Maar dan net op een ander moment.
Hoe kunnen we bedrijven eigen regie geven en daarvoor nieuwe media benutten? Bedrijven zelf laten bepalen wat ze wanneer met wie delen in de cloud? Vormvrij maar wel onder voorwaarde dat alle toezichthouders de informatie krijgen die ze nodig hebben? Bedrijven zelf contactmomenten met toezichthouders laten bepalen, waarom niet allemaal tegelijk?!
Hoe kunnen we als toezichthouder veel meer het toezicht van collega's benutten? Meeliften op elkaars werk? Meekijken in elkaars informatie? Mee discussiëren over elkaars interventies? Daar gaan we in deze workshop samen mee aan de slag.

4. Community
Het benutten van nieuwe media in communities om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen en nalevinggedrag te bevorderen.

- Hoe kunnen we "communities" gebruiken om voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt?
- Waar gebeurt het, waar moet je zijn?
- Hoe begeef je je als toezichthouder in de "community"? Als toezichthouder of undercover, als mystery geest? Bent u rekkelijk of precies?
- Wat werkt wel en niet in (nieuwe) media?
- Hoe kunnen "opinion leaders" helpen om effectief te beïnvloeden?

Centrale vragen zijn: Welke rol speelt de toezichthouder en hoe zorg je ervoor dat je rol vast blijft.

5. Like or block
Do's en don'ts voor de toezichtprofessional. Hoe benut je social media als inspectie? Wat zijn de neveneffecten, is er controle mogelijk en moet je dat willen?
Ondergraaft het gebruik van sociale media de autoriteit van de toezichthouder? Bepaalt het aantal volgers en re-tweets de waarde van het inspectiestandpunt? Hoe kun je sociale media benutten? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Maakt inspectie die vaak 'liked' vooral reclame voor zichzelf? Wat zijn belangrijke twitter etiquette voor toezichthouders?
Verzuipen inspecties die sociale media gebruiken in de reacties? Is de dynamiek nog wel te managen? Nemen de verwachtingen nemen niet enorm toe?
En mogen inspectiemedewerkers op hun eigen naam hun eigen mening twitteren? En leidt het gebruik van sociale media als informatiebron niet tot uitlokking, onbetrouwbare informatie en schending van de privacy? Wat zijn nieuwe ethische dilemma's bij gebruik van sociale media? Hoe gaan andere toezichthouders daarmee om?

 

 

Terug naar de congrespagina >>
 

 

Activiteiten
 1. Event 4 Nov

  Uitnodiging conferentie over “Kennisagenda Rijksinspecties”

  Beste geïnteresseerde in toezicht en kennisontwikkeling,   De Inspectieraad organiseert op 4...  Lees meer…

 2. Event 6 Nov

  Vide bijeenkomst: Big Data seminar voor toezichthouders

  Toezichthouders beschikken over grote hoeveelheden gegevens, maar hoe vind je die speld in de hooiberg die het...  Lees meer…

 3. Event 10 Nov

  Uitnodiging: "GezondheidszorgTafel"

  Op 10 november 2014, van 18.30 tot 22.00 uur in Amsterdam, is er een bijeenkomst van de...  Lees meer…

 4. Event 20 Nov

  Vide bijeenkomst: Toezichtlab

  Voldoet de huidige toezichtstrategie niet (meer) om risico’s effectief aan te pakken? Zijn er nieuwe...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten
Actueel
 1. News 31 Okt

  Rechtspraak: Aantal boetes voor snelheidsovertredingen N69 kwijtgescholden

  ​Twee automobilisten krijgen geld terug van een aantal betaalde boetes voor snelheidsovertredingen op de N69 in...  Lees meer…

 2. News 30 Okt

  Koninklijke Marechaussee: Marechaussee viert 200e verjaardag

  “U werkt over de hele wereld aan de opbouw van een rechtsstaat. Altijd met dat ene einddoel voor ogen: vrede,...  Lees meer…

 3. News 29 Okt

  Wijchense Omroep: Naleving Drank- en Horecawet stijgt, sportkantines blijven achter

  De naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcoholhoudende dranken is in de afgelopen jaren sterk...  Lees meer…

 4. News 28 Okt

  Omgevingsdienst Achterhoek: Nieuwe aanpak Wet Milieubeheer

  De Wet Milieubeheer bevat een artikel dat stelt dat elke energiebesparende maatregel die zich binnen 5 jaar terug...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Linkedin
 1. profiel afbeelding
  29-10-2014

  Deugdelijke motivering vereist bij opleggen last onder dwangsom, sanctiestrategie onvoldoende!

  Uitspraak 3858 Raad van State van 29 oktober 2014. 3. De beroepsgrond faalt 4. Het betoog faalt 5. Het betoog faalt 6. Het betoog faalt 7. De beroepsgrond faalt 8. De beroepsgrond faalt. ... Lees meer …

 2. profiel afbeelding
  29-10-2014

  Welke consequenties heeft de 3d-operatie voor toezicht (door gemeentes)?

  Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Heeft deze operatie effect op toezicht en zo ja welke? Waar vind ik daar meer... Lees meer …

 3. profiel afbeelding
  29-10-2014

  Hoe veilig is informatie vergaard bij toezicht, opsporing of handhaving?

  Aanpak informatieveiligheid bij overheden gaat door. RWS Nieuwsbericht 28-10-2014 Citaat: Informatieveiligheid is de afgelopen twee jaar hoog op de bestuurlijke agenda gekomen door intensieve... Lees meer …

 4. linkedin
  Alle linkedin

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare