Activiteiten

Update & Share: Workshops

Hieronder treft u de eerste uitwerking aan van de verschillende workshops. U kunt zich bij uw aanmelding opgeven voor een bepaald thema.
De komende periode worden de thema's verder uitgewerkt en zullen ook inleiders en sprekers via de website bekend worden gemaakt.


1. New followers
De relatie tussen toezichthouder en burgers verandert. Social media maken het mogelijk dat burgers signaleren, oordelen en interveniëren. Hoe pluk je daar de vruchten van?

De burger als opsporingsbeaamde is prima in staat om als oren en ogen te dienen van de toezichthouder. Maar zijn er dan niet veel te veel signalen te verwerken en hoe zorg je ervoor dat je de juiste signalen op vangt en de verkeerde signalen filtert. Kunnen slimme apps en handige technische snufjes hierbij helpen? Wie hebben daar al ervaring mee en hoe zijn ze in te zetten in andere situaties.

Kennis moet je delen, niet alleen onderling maar ook met de samenleving. Wat zijn slimme manieren om kennis te delen. Hoe kan je naast ontvangen ook zenden via sociale media.

Samen werken aan effectief toezicht. Op welke wijze kan de techniek bijdragen aan effectiever toezicht? Hoe krijg je dat in je organisatie werkend en wat zijn de grote knelpunten daarbij. Mis je teveel als je nu niet mee doet?

2. Cocreatie
Bedrijven, burgers en toezichthouders geven samen vorm aan het toezicht. Hoe kunnen de sociale media cocreatie in het toezicht versterken

Is toezicht houden in de netwerksamenleving niet vooral een kwestie van samenwerken? Welke rollen spelen burgers, bedrijven en toezichthouders? Hoe blijven zij rolvast en hoe verhoudt cocreatie zich tot onafhankelijkheid? Via social media kunnen (nieuwe) verbanden ontstaan tussen burgers, bedrijven en toezichthouders.

Cocreatie is de toekomst waarbij samen gewerkt wordt aan de manier waarop toezicht wordt vormgegeven, de manier waarop handhaving wordt gemonitord en de manier waarop onder-toezichtgestelden zelf deel uitmaken van de toezichtketen.
Niet meer werken met geselecteerde vertegenwoordigers van bedrijfstakken maar rechtstreeks met diegene die het ondergaan. Via sociale media kan iedereen meedenken, real-time en zonder tussenlaag. Blijft wel de vraag of dit meer effect heeft en hoe je die signalen verwerkt in de cocreatie.


3. #Toezicht in de cloud
Onder toezicht? Bepaal zelf welke info je in de cloud deelt en met wie. Bedien zo al je toezichthouders. En dwing hen samen te werken.
Onder toezicht? Je hebt zomaar met 10, 20 toezichthouders te maken. Die elk andere informatie willen. Op een andere manier aangeleverd. En op een ander moment. Toezichthouders die allemaal apart langskomen. En dat niet van elkaar weten. Waar je je handen vol aan hebt als onder toezicht gestelde.

Toezichthouder? Je vraagt zomaar informatie op die al aan je collega-toezichthouder is geleverd. Die collega waarvan je niet wist dat die ook bij dat bedrijf langsgaat. Maar dan net op een ander moment.
Hoe kunnen we bedrijven eigen regie geven en daarvoor nieuwe media benutten? Bedrijven zelf laten bepalen wat ze wanneer met wie delen in de cloud? Vormvrij maar wel onder voorwaarde dat alle toezichthouders de informatie krijgen die ze nodig hebben? Bedrijven zelf contactmomenten met toezichthouders laten bepalen, waarom niet allemaal tegelijk?!
Hoe kunnen we als toezichthouder veel meer het toezicht van collega's benutten? Meeliften op elkaars werk? Meekijken in elkaars informatie? Mee discussiëren over elkaars interventies? Daar gaan we in deze workshop samen mee aan de slag.

4. Community
Het benutten van nieuwe media in communities om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen en nalevinggedrag te bevorderen.

- Hoe kunnen we "communities" gebruiken om voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt?
- Waar gebeurt het, waar moet je zijn?
- Hoe begeef je je als toezichthouder in de "community"? Als toezichthouder of undercover, als mystery geest? Bent u rekkelijk of precies?
- Wat werkt wel en niet in (nieuwe) media?
- Hoe kunnen "opinion leaders" helpen om effectief te beïnvloeden?

Centrale vragen zijn: Welke rol speelt de toezichthouder en hoe zorg je ervoor dat je rol vast blijft.

5. Like or block
Do's en don'ts voor de toezichtprofessional. Hoe benut je social media als inspectie? Wat zijn de neveneffecten, is er controle mogelijk en moet je dat willen?
Ondergraaft het gebruik van sociale media de autoriteit van de toezichthouder? Bepaalt het aantal volgers en re-tweets de waarde van het inspectiestandpunt? Hoe kun je sociale media benutten? Wat moet je wel doen en wat vooral niet? Maakt inspectie die vaak 'liked' vooral reclame voor zichzelf? Wat zijn belangrijke twitter etiquette voor toezichthouders?
Verzuipen inspecties die sociale media gebruiken in de reacties? Is de dynamiek nog wel te managen? Nemen de verwachtingen nemen niet enorm toe?
En mogen inspectiemedewerkers op hun eigen naam hun eigen mening twitteren? En leidt het gebruik van sociale media als informatiebron niet tot uitlokking, onbetrouwbare informatie en schending van de privacy? Wat zijn nieuwe ethische dilemma's bij gebruik van sociale media? Hoe gaan andere toezichthouders daarmee om?

 

 

Terug naar de congrespagina >>
 

 

Activiteiten
 1. Event 22 Apr

  Vide bijeenkomst "Hoe maken we toezicht meer vooruitblikkend. Gedrag & cultuur als voorspeller van risico's"

  Welke voorspellende waarde hebben gedrag en organisatiecultuur voor latere problemen in een organisatie? En hoe...  Lees meer…

 2. Event 20 Mei

  Bijeenkomst Vide Evaluatorennetwerk: Leren van Benchmarks

  Benchmarking is een instrument dat is ontstaan in het bedrijfsleven. Daarbij gold het best presterende...  Lees meer…

 3. event
  Alle activiteiten
Actueel
 1. News 15 Apr

  Medical Facts: foodwatch: NVWA negeert de consument in paardenvleesschandaal

  Het ontbreekt de NVWA aan betrokkenheid bij de belangen van de consument. Dat is de conclusie die voedselwaakhond...  Lees meer…

 2. News 14 Apr

  AccountancyNieuws: Menzis wil naar horizontaal toezicht ziekenhuisdeclaraties

  Zorgverzekeraar Menzis wil de controle van declaraties van ziekenhuizen anders gaan regelen door de juistheid van de...  Lees meer…

 3. News 12 Apr

  Rijksoverheid: Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel toezicht advocatuur

  De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) aangenomen dat de weg...  Lees meer…

 4. News 11 Apr

  NVWA: Van Hattem mag onder verscherpt toezicht weer dieren slachten

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de schorsing van Van Hattem Vlees B.V. op voorwaarden...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Linkedin
 1. profiel afbeelding
  13-04-2014

  Het Verenigd Koninkrijk heeft sinds deze week een Regulators Code. Wat vindt u er van?

  Heel kort samengevat komt de code neer op een instructie voor toezichthouders, erg vanuit het perspectief van economische groei. Ik vertaal het woord “regulators” maar even als “toezichthouders”.... Lees meer …

 2. profiel afbeelding
  12-04-2014

  Stralingsbelasting bij opslag propaan tegen kassen.

  Ik ben op zoek naar ervaringen van toezichthouders als het gaat om de opslag van propaan in reservoirs (propaantanks) of in drukhouders (gasflessen) tegen gevels van kassen of andere, zo op het... Lees meer …

 3. profiel afbeelding
 4. linkedin
  Alle linkedin

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare