1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. Wroeten in het duister, groeien naar het licht

Even voor Kerst 2014 – nog maar kort geleden - wilde ik in een contemplatieve bui terugkijken op 2014 om vandaar vooruit te kijken naar 2015. En ik schreef de titel neer die boven dit stukje staat ‘wroeten in het duister, groeien naar het licht’. Zo, dat staat, dacht ik, de inhoud van het verhaal zou zich vanzelf aandienen. Misschien kon ik er wel een opiniestukje van maken voor in een bedachtzame krant! Als ik 800 bladzijden kan schrijven (Goed Toezicht!), moet ik ook een halve bladzijde aankunnen. Het materiaal ligt immers voor het grijpen. Het TV-journaal en de kranten, zowel bedachtzame als minder bedachtzame, meten incidenten breed uit, met als media-‘hoogtepunt’ de urine die langs het been van de moeder van staatssecretaris Van Rijn liep, neergezet als aansprekend teken van verwaarlozing En jawel, Kamervragen en een debat over de kwaliteit van de ouderenzorg! De ondertitel van mijn stukje was daarmee ook direct duidelijk ‘- Fraude, fouten en falen in de semipublieke sector in 2014. Hoeveel, waar, waarom, en waarheen in 2015?’ Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om aan te geven hoeveel er mis was gegaan in een overzichtelijke periode 2014, en tegelijk hoe we, hiervan lerend, een beter jaar 2015 tegemoet kunnen treden. Wroeten in het duister, groeien naar het licht! 

 

Opgewekt begon ik de incidenten in de semipublieke sector van het jaar 2014 te inventariseren. Te beginnen met de examenfraude bij het ROC Amsterdam bij de opleiding juridische dienstverlening in februari 2014.  Echter veel media aandacht voor incidenten had nog betrekking op uitlopers van de jaren daarvoor. Zo kregen de in 2013 fraudulerende studenten van een andere school, Ibn Galdhoun, ook in 2014 hun cel- en taakstraffen  opgelegd. En de directeur van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp alias de Maserati man, staat in de maand december 2014 alsnog terecht wegens aanklacht tot fraude, corruptie en oplichting begaan in 2009. Ik  spitte nog wat verder in 2014 en de jaren hiervoor en daarvoor (mijn ½ blz. was al uitgegroeid tot 15 blz. tekst en tabellen!), toen ik mij bedacht. Waarom zocht ik naar incidenten, waarom is er überhaupt zo veel publieke belangstelling voor incidenten? Incidenten vormen toch maar een fractie van wat er zich in een sector afspeelt?! De grote aandacht van de samenleving voor incidenten (moord, busongeluk) lijkt wel een ritueel, waarbij de menigte zich goed voelt (braaf en prudent) door enkelingen als slecht en onvoorzichtig neer te zetten.[1] Tegelijk zien we de omgekeerde tendens. We zien iets slechts (een moord, een falende bestuurder van een zorginstelling) en we denken met één sprong dat de mens slecht is en de sector onder de maat. Onterechte generalisatie ligt op de loer.

 

Maar waarom doet men dan zo nadrukkelijk en diepgravend onderzoek naar incidenten als het een ongeschikt, oneigenlijk evaluatiemiddel is van een sector? De echte, meest relevante gebeurtenissen zijn immers de beslissingen van besturen en toezichthouders; met welke problemen zijn zij geconfronteerd geweest, welke strategieën hebben ze gehanteerd en welke besluiten zijn er genomen. Hier vond ik niets over; wel wat cijfers die iets zeggen over de effecten van (foute) beslissingen; namelijk faillissementen, klachten, aantallen kleine incidenten. Nuttig, maar niet de essentie.

 

Mensen zoeken hun verloren sleutel onder een lantaarnpaal’ zei mijn promotor A.D. de Groot al, “niet omdat ze daar hun sleutels hebben verloren, maar omdat ze daar goed kunnen zoeken.”  Ik heb er even over gedacht om de titel om te draaien. We wroeten in het licht en we groeien naar het duister. Maar dat vond ik voor het eerste stukje van het nieuwe jaar toch wat te pessimistisch. Waarschijnlijk onder invloed van de kerstgedachte vroeg ik me nog iets fundamentelers af: wat is er nu belangrijker; een analyse van wat er fout ging (het duister) of een goed besef waar het naar toe moet gaan (het licht)? Ik denk en schrijf hier nog wel een tijdje over door, maar denkt u hier zelf ook maar eens over na. Wat is voor u het licht? Of wroet u liever in het duister?

 

Dick Ruimschotel

jan. 2015.

 

[1] Hans Boutillier wees mij in dit verband op de socioloog Durkheim (1858-1917). Diens begrip van ‘collectief ritueel’ door het deelnemen aan politieke, religieuze of sportieve groepsbijeenkomsten ‘bevestigt’ – zo lezen we in Van Doorn en Lammers – “het saamhorigheidsgevoel, de gemeenschappelijke normen, waarden en doeleinden en is zodoende een factor in de instandhouding van de culturele eenheid.” Ik ‘voel’ echter dat het belichten, uitvergroten en veroordelen van incidenten via media (krant, tv of social media) dezelfde functie heeft. Men komt men weliswaar niet bij elkaar, maar men ‘kijkt’ wel naar hetzelfde.