Over Vide

Juryrapport Vide Publicatieprijs 2016

 

Er waren dit jaar vijftien inzendingen voor de Vide publicatieprijs. Er is een heel gemêleerde groep van inschrijvers en thema's. Breder dan we ooit hebben gehad voor de prijs. De inzendingen waren ook divers van karakter, variërend van hele proefschriften tot essays. Vier van de inzendingen waren publicaties uit het Tijdschrift voor Toezicht. Dat laat zien dat het Tijdschrift een mooie plaats heeft verworven in de wetenschappelijke literatuur over toezicht en zo bijdraagt aan het wetenschappelijke debat over toezicht.

 

De jury heeft de inzending beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 

 

We zagen dit jaar een aantal bekende en een aantal nieuwe thema’s. Een thema dat we eerder hebben gezien maar nog steeds de gemoederen bezig houdt is  het beïnvloeden van naleving door de toezichthouder. Wat is er nodig om te zorgen dat normen worden nageleefd? En welke rol speelt de houding of de achtergrond van de overtreder daarbij. Maar we zagen ook nieuwe thema’s . Zo was er in de inzendingen van dit jaar meer aandacht voor de relatie tussen toezicht en de maatschappij. Welke bijdrage kan de maatschappij leveren aan effectief toezicht? Hoe kunnen toezichthouders gebruik maken van de oordelen van burgers over de instellingen die onder toezicht staan? Ook waren er twee inzendingen die gingen over morele dilemma’s van toezichthouders. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de constatering dat toezichthouders vaak lastige afwegingen moeten maken en zo met morele dilemma’s te maken krijgen. De jury vond dit een heel relevant nieuw thema.

Het was een lastige klus, maar de jury is tot een top 3 gekomen. In alfabetische volgorde zijn dit de volgende studies:

 

Tussen Scylla en Charybdis

Spanningsvelden en taakopvattingen in het licht van schadelijk maar legaal ondernemingsgedrag

 

Aute Kasdorp beschrijft in dit artikel welke positie toezichthoudende organisaties innemen ten aanzien van de vraag of de toezichthouder zich moet richten op illegaal of schadelijk gedrag. Iedere keuze brengt zijn eigen dilemma’s met zich. Het artikel draagt bij aan het maatschappelijk debat over de taak van de toezichthouder en de verwachtingen die daarover zijn in de maatschappij. Het zette ons als jury aan het denken over de reflectieve functie van toezicht.De kracht van het artikel zit vooral in de analyse van de verschillendeposities die toezichthouders in dit debat innemen en de vragen die dat oproept.  Het artikel is gebaseerd op een beperkt aantal interviews met toezichthouders. De jury ziet nog ruimte voor verdieping van het wetenschappelijk gehalte van de analyse en het uitwerken van het theoretische kader op basis daarvan.

 

Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands

 

Sorien Kleefstra zond samen met collega’s twee interessante artikelen in over de bruikbaarheid van patiëntenoordelen in de zorg. Dit artikel waarvan zij de hoofdauteur is, gaat in op de vraag hoe bruikbaar de oordelen van patiënten over zorg en ziekenhuizen zijn in het toezicht op de zorg door de IGZ. Het artikel scoort volgens de jury goed op alle beoordelingscriteria. Het heeft veel wetenschappelijke diepgang maar biedt ook praktische aanknopingspunten voor de praktijk van het toezicht. Het thema sluit mooi aan bij een maatschappelijke trend: de burger is mondiger, heeft toegang tot steeds meer informatie en deelt ook steeds vaker zijn oordeel op social media of internet. Die oordelen kunnen een informatiebron voor het toezicht staan en kunnen wellicht zelfs voorspellend vermogen hebben voor latere problemen bij onder toezicht staande instellingen. Voorafgaand aan het verscherpt toezicht krijgen ziekenhuizen al een lager score van patiënten. Het artikel is kort, helder en krachtig. Helaas bood het bondige format van het artikel weinig ruimte voor  verklaring van het voorspellend vermogen van patiëntenscores en discussie over de toepasbaarheid van patiëntenoordelen in het toezicht.

 

Shoarma aan de rol

 

In dit artikel zetten de auteurs uiteen hoe de NVWA heeft geëxperimenteerd met de naleving van normen op het gebied van voedselveiligheid. Het interessante van het artikel is dat het zowel inzicht geeft in de toezichtinterventie van de NVWA als in de manier waarop effectmeting in het toezicht kan worden vorm gegeven. Het artikel laat zien dat je als toezichthouder kunt experimenteren met interventies, kunt kijken of het werkt en dit ook nog eens wetenschappelijk verantwoord kan doen. De jury was vooral gecharmeerd van de combinatie van praktische toepasbaarheid en wetenschappelijk gehalte van het onderzoek.

Als kritische noot merkt de jury op dat het artikel nog meer helder had kunnen maken waar de nieuwe interventie uit bestaat en  aan kracht zou kunnen winnen door meer gebruik te maken van  inzichten uit andere disciplines. .

 

Van deze drie mogelijke winnaars, hebben we een keuze voor de winnaar gemaakt. Eén artikel scoorde op alle vier de beoordelingscriteria het hoogst.

 

De jury was unaniem in haar oordeel: de Vide publicatieprijs 2016 gaat naar……

 

Sorien Kleefstra en haar collega’s voor het onderzoek:

Investigating the Potential Contribution of Patient Rating Sites to Hospital Supervision: Exploratory Results From an Interview Study in the Netherlands

 

De jury,

Dr. Meike Bokhorst, Prof. dr. Femke de Vries en Prof. dr. Inge de Wolf

 

Dinsdag 24 januari 2017

 1. Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

  is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

  Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

Actueel
 1. News 22 Jul

  Beveiligingsnieuws: Rechercheurs kritisch op eigen organisatie en cultuur

  De bureaucratie vormt de grootste ergernis voor rechercheurs van de politie. Ook vindt meer dan de helft het...  Lees meer…

 2. News 21 Jul

  ACM: Uitspraak CBb bevestigt methodiek kostenberekening ACM

  Na jarenlange juridische strijd heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ACM in het...  Lees meer…

 3. News 20 Jul

  Diemernieuws: Gemeente houdt integrale controle op industrieterrein Verrijn Stuart

  DIEMEN - De gemeente heeft woensdag een integrale controle uitgevoerd bij een aantal bedrijven op industrieterrein...  Lees meer…

 4. News 19 Jul

  Misset Horeca: AirBnB-concurrentie: KHN pleit voor eerlijk speelveld

  Een kwart van de hotels ervaart concurrentie van online platforms als Airbnb. Dat is de belangrijkste conclusie van...  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 4. Event 14 Dec

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare