Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Vide publicatieprijs 2017
  4. Winnaar Vide Publicatieprijs 2014

Vide, dé beroepsorganisatie voor inspecteurs, toezichthouders en evaluatoren, reikt al een aantal jaren een publicatieprijs uit. De prijs is een bijzondere onderscheiding voor een publicatie die het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie bevordert en die een uitdrukking is van gedegen onderzoek op die terreinen. De publicatie moet vernieuwend zijn en inspireren tot nadenken over het vak. Vide wil haar leden professionaliseren en een bijdrage leveren aan verbetering van toezicht en handhaving.

Dat kan door het inzicht over de praktijk van toezicht, handhaving en evaluatie te vergroten en door te reflecteren over de theorieën achter die praktijk.


De criteria voor de prijs, zoals te vinden zijn op de website van de Vide, luiden als volgt:

  1. De publicatie dient voldoende wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie te bezitten
  2. De publicatie dient gebaseerd te zijn op gedegen en origineel eigen onderzoek of originele denkbeelden op een gedegen wijze te vertolken
  3. De publicatie dient nieuwe elementen toe te voegen aan de bestaande kennis en inzichten
  4. De publicatie weerspiegelt bij voorkeur een integratie van verschillende disciplines en perspectieven

 

Inge de Wolf, Juryvoorzitter

 

Dit jaar zagen wij meer goed onderzoek naar toezicht. De aantallen nemen toe, er zijn meer gepubliceerde artikelen. Ook zijn er dit jaar meer Engelstalige inzendingen.

 

De inzendingen bestonden uit zeer gevarieerde onderwerpen: voedselveiligheid, percepties, onafhankelijkheid, polyfarmacie, metatoezicht, systeemtoezicht, gezondheidszorg, ondernemers, sociale media, toezichtsferen, farmacotherapeutische zorg, toezichtarrangementen, experimental governance. De trend van 2014 was toch wel de samenwerking tussen toezicht en wetenschap.

 

De jury heeft zich over de inzendingen gebogen. Dat leidde tot drie potentiële prijswinnaars. Dat zijn:

 

Ook is er dit jaar een eervolle vermelding voor Dick Ruimschotel met zijn boek "GOED TOEZICHT: principes van professionaliteit, democratie en good governance".

 

 

 

 

 

 

  En de winnaar van de VIDE publicatieprijs 2014

  is Paul Verbruggen en Tetty Havinga:

  Metatoezicht op de voedselveiligheid.

  Proficiat!