Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Vide publicatieprijs 2017
  4. Winnaar Vide Publicatieprijs 2013

Winnaar Vide publicatieprijs 2013

Vide, dé beroepsorganisatie voor inspecteurs, toezichthouders en evaluatoren, reikt al een aantal jaren een publicatieprijs uit. De prijs is een bijzondere onderscheiding voor een publicatie die het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie bevordert en die een uitdrukking is van gedegen onderzoek op die terreinen. De publicatie moet vernieuwend zijn en inspireren tot nadenken over het vak. Vide wil haar leden professionaliseren en een bijdrage leveren aan verbetering van toezicht en handhaving.

Dat kan door het inzicht over de praktijk van toezicht, handhaving en evaluatie te vergroten en door te reflecteren over de theorieën achter die praktijk.


De criteria voor de prijs, zoals te vinden zijn op de website van de Vide, luiden als volgt:

  1. De publicatie dient voldoende wetenschappelijke of maatschappelijke relevantie te bezitten
  2. De publicatie dient gebaseerd te zijn op gedegen en origineel eigen onderzoek of originele denkbeelden op een gedegen wijze te vertolken
  3. De publicatie dient nieuwe elementen toe te voegen aan de bestaande kennis en inzichten
  4. De publicatie weerspiegelt bij voorkeur een integratie van verschillende disciplines en perspectieven
     

Uit het juryrapport:
Voor u staat een tevreden voorzitter (Heinrich Winter) want ook dit jaar hebben we ons weer mogen buigen over meer publicaties dan vorig jaar. Hadden we het toen over dertien publicaties, dit jaar zijn twintig publicaties ingezonden. Van die twintig publicaties verschenen er 9 in het Tijdschrift voor Toezicht, 7 zijn Engelstalig en verschenen in internationale peer reviewed tijdschriften. De rest spreidt zich over andere tijdschriften, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en een hoofdstuk in een boek, het Cahier Politiestudies. Waar gaan die publicaties over? Vijf inzendingen gaan over het toezicht op de zorg. Daarmee is dat – net als vorig jaar en het jaar daarvoor – het best vertegenwoordigde domein. En niet te vergeten: bij al deze publicaties zijn medewerkers van de IGZ betrokken. Maar ook andere terreinen zijn vertegenwoordigd: de energiemarkt, de openbare orde, de volkshuisvesting, de afvalbranche en de financiële markten. De rol die de media spelen in verhouding tot het houden van toezicht is het onderwerp van twee publicaties, de effecten van toezicht staan eveneens in twee onderzoeken centraal. Net als vorig jaar, maar anders als in 2011 ging geen enkele van de ingezonden publicaties over evaluatie, waar Vide ‘toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie’ in het vaandel heeft staan. Wellicht is dat vooral positief te duiden en het zelfs te zien als een teken van volwassenheid. De leden van de Vide hebben kennelijk hun handen meer dan vol aan toezicht en er verschijnen daarover ook ruim voldoende publicaties.

Verschillende van de publicaties zijn het resultaat van multidisciplinair onderzoek. In de meerderheid van de publicaties is sprake van empirisch onderzoek, variërend van een enkele case study, tot grootschalig vragenlijstonderzoek en uitvoerige statistische analyses. In enkele publicaties zijn andere methoden toegepast, zoals juridische analyse, een scan van mediaberichten, literatuurreview en theoretische analyse.
 

De jury heeft zich gedurende twee beraadslagingen over de nominaties gebogen. De eerste keer leidde dat tot het versmallen van de volledige lijst van twintig publicaties in twee stappen tot een nog meer select gezelschap van eerst zes en later drie potentiële prijswinnaars. Dat zijn:


Voor de nieuwsgierigen onder u: 1 artikel werd door ons alle drie genoemd als titelkandidaat. 1 artikel door twee van ons en verder waren er vier individuele voorkeuren. We hebben onszelf na het eerste beraad de opdracht gegeven drie publicaties nogmaals te bestuderen, met nog wat extra huiswerk daarbij. De tweede bijeenkomst was onze keus snel gemaakt en die leidt tot een unanieme voordracht.


We vonden allemaal dat vanwege de originaliteit van de opzet van het onderzoek, de methodologische verfijndheid, de transparante verslagleg-ging en de praktische toepasbaarheid van de conclusies, voor de Vide-publicatieprijs 2013 in aanmerking komt het onderzoek "Transparantie: is het effectie van toezicht te meten?" van Van Dishoek, Oude Wesselink, Lingsma, Steyerberg, Robben en Mackenbach over het effect van toezicht op de zorg. Proficiat!

 

Klik hier om het volledige juryrapport in te zien.