Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

  1. Home
  2. Over Vide
  3. Vide publicatieprijs 2017
  4. Winnaar Vide Publicatieprijs 2011

 

‘Naar een Nederlandse omgevingsautoriteit. Een pleidooi voor onafhankelijk milieutoezicht’. Het artikel onderscheidt zich van de overige inzendingen doordat het een betoog is, een pleidooi. De auteurs schrijven dat ook in de ondertitel: het artikel is een pleidooi voor onafhankelijkheid in het milieutoezicht. De auteurs staan stil bij de – onder meer uit Europese wetgeving voortvloeiende – eis van onafhankelijkheid van toezichthouders. Die eis van onafhankelijkheid is een van de zes principes van goed toezicht uit de tweede kaderstellende nota en zien we op allerlei terreinen ook daadwerkelijk doorgevoerd. Kijk naar het financiele en het economische toezicht. Het markttoezicht is onafhankelijk van marktpartijen en van de politiek georganiseerd.

Op het terrein van het milieutoezicht is dat echter niet het geval. Daar is het toezicht onderdeel van de bevoegdheden van bestuursorganen. Er is op het terrein van het milieutoezicht heel wat aan de hand. Er is veel onderzoek dat de gebrekkige effectiviteit van het toezicht onderbouwt. En de vele recente affaires op dit terrein, North Refinery in de provincie Groningen, Chemie Pack in Moerdijk, Thermphos in Zeeland, onderbouwen de problemen op dit vlak. Op lokaal terrein komt er verandering door de vorming van regionale uitvoeringsdiensten, de RUD’s, maar nog steeds zijn het de besturen van gemeenten en provincies die bevoegd zijn op te treden. Die RUD’s zijn vooral een poging de kwaliteit van de handhaving te vergroten en  de fragmentatie te verkleinen. Aan de gebrekkige onafhankelijkheid wordt niet direct iets gedaan. Het is een mooi pleidooi dat, voor zover de jury kan nagaan, nog niet eerder zo uitgebreid en zorgvuldig is beargumenteerd.

Rekening houdend met de kwaliteit van het stuk in termen van toegankelijkheid en leesbaarheid, de dwingende redeneringen, de uitvoerige onderbouwingen, de vergelijkingen met andere terreinen van toezicht, de verwerkte Europese en nationale jurisprudentie, en de uitwerking van oplossingen voor geconstateerde problemen, tot slot, is de jury er ten volle van overtuigd dat de VIDE publicatieprijs 2011 maar aan één winnaar kan worden uitgereikt.

De winnaar is geworden: het artikel van Biezeveld en Stoové ‘Naar een Nederlandse omgevingsautoriteit. Een pleidooi voor onafhankelijk milieutoezicht’. Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Toezicht, 2011/3.

Het volledige juryrapport kun u hier downloaden

De winnende publicatie treft u hier aan

 

Van de 12 inzendingen zijn er twee andere genomineerden die een eervolle vermelding van de jury ontvangen:

"Onverwacht bezoek: onaangekondigd toezicht vergeleken met aangekondigd toezicht" door C.A.J. Ketelaars, Y.M. Grul, M.C.J.L. Klerks, V.P. Pelgrom & P.B.M. Robben

"Domeindeskundigheid van AID-Inspecteurs en het effect op de juistheid van hun beslissing" door R.C. Vanderweyden