Vide-boek: Turven, tellen en toetsen

is een boek over toezicht, inspectie, handhaving en evaluatie en de maatschappelijke betekenis in Nederland.

Namens Vide heeft een redactieraad 22 auteurs uit wetenschap en praktijk bereid gevonden om vanuit hun ervaring en kennis een bespiegeling te geven op het werk van de turvende, tellende en toetsende professionals. Bestel het boek.

 1. Home
 2. Over Vide
 3. Vide publicatieprijs 2017
 4. Winnaar Vide publicatieprijs 2010

 

Anders zien” -  het is de meest in het oog springende kwaliteit van de publicatie die de jury dit jaar wil bekronen. Het is een studie die met een heel ander frame dan we gewend zijn, de toezichtspraktijk onder de loep neemt. Een model ontleend aan de marketing. En dat levert inderdaad – naast bekende inzichten – ook verrassende doorkijkjes op. Zo noteerden we, dat toezicht beschouwd kan worden als “het verkopen van naleven tegenover de concurrent van het niet-naleven”. Zulke observaties prikkelen tot hernieuwde discussies over een toezichtstrategie. We kunnen ons de boodschap ter harte nemen dat toezichthouders kunnen leren van commerciële marketing. Nu is marketing voor een groot deel toegepaste sociale psychologie. Dus wellicht zou de boodschap meer algemeen kunnen zijn dat toezichthouders wat kunnen leren van marketeers over het gebruik van sociale-psychologische theorieën over het beïnvloeden van meningsvorming en van attitudes. 

“Anders zien” bergt ook een gevaar in zich: het model, de wijze van zien, kan verward worden met wat men ziet. Naar toezicht kijken met de bril van de marketing is heel wat anders dan toezicht gelijkstellen met marketing. En als toezichthouders zich gaan gedragen als marktkooplui, dan leidt dat tot geweldige brokken - de recente geschiedenis van het toezicht op de financiële markten in de Verenigde Staten bevat daarvan afschrikwekkende voorbeelden. Het door de jury uitverkoren werkstuk ontkomt ook niet altijd aan dit gevaar.. Daar staat tegenover dat het een werkstuk getuigt van een verfrissende onbevangenheid, en van een aanstekelijk enthousiasme over nieuwe ontdekkingen. De jury wil daarbij niet onvermeld laten dat het gaat om de bewerking, in artikelvorm, van een scriptie. Het is één van de twee scripties die werden ingediend. De jury wil graag aankomende onderzoekers en hun opleiders aanmoedigen om de wereld van het toezicht te verkennen, met dezelfde kritische en enthousiaste benadering die het artikel van de winnares laat zien. 


 

Op grond van deze overwegingen heeft de jury besloten om de Vide publicatieprijs 2010 toe te kennen aan  het artikel


De marketing van nalevingsgedrag” van Danielle H.C. de Jong.

 

Danielle ontving de prijs uit handen van de jury tijdens de nieuwjaarslezing op 25 januari. 

 

Het volledige juryrapport kunt u hier downloaden


De winnende publicatie treft u hier aan.

 

Van de 13 inzendingen zijn er vier andere genomineerden die een eervolle vermelding van de jury ontvangen:

 

 • "Vliegende Brigades in Amsterdam, een bestuurlijke aanpak voor overstijgend handhaven” van Stekelenburg en van Steden.
   
 • Een bundel beschouwingen over Goed Onderwijsbestuur waarover Janssens en Noorlander de redactie voerden. 
   
 • "Risicogestuurd en bestuursgericht onderwijstoezicht” van De Wolf en Verkroost. 
   
 • "Condities en werking van systeemtoezicht” van Helderman en Honingh.