1. Home
  2. Vide netwerken
  3. Evaluatoren Netwerk
  4. Welke invloed hebben opdrachtgevers op beleidsonderzoek?

22-09-2020 | Nieuwsbericht

Het thema ‘onafhankelijkheid van beleidsonderzoek’ wordt doorgaans benaderd vanuit de ervaringen en meningen van beleidsonderzoekers. In 2018 publiceerden de Zwitserse wetenschappers Pleger en Nahorn in het door Sage uitgegeven tijdschrift “Evaluation”, de resultaten van hun onderzoek naar beïnvloeding van onderzoek volgens opdrachtgevers (Evaluation, 2018, vol 24(4) 456-474).

Het onderwerp is interessant genoeg om ook in Nederland te onderzoeken. Daarom vragen prof.dr. F.L. Leeuw (Emer. Hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Maastricht University) en dr. J.W.M. Mevissen (redactievoorzitter BeleidsonderzoekOnline en zelfstandig adviseur voor evaluatie-onderzoek) langs deze weg leden van de VIDE als opdrachtgevers en begeleiders van beleidsonderzoek/beleidsevaluaties om hun medewerking.

Dat kan door het invullen van een vragenlijst die geënt is op het onderzoek van Pleger en Nahorn. Deelname is (uiteraard) anoniem. De resultaten zullen worden gepubliceerd in het open access e-journal BeleidsonderzoekOnline (www.beleidsonderzoekonline.nl).
 

Geïnteresseerd? Ga naar: https://regioplan.datacoll.nl/pljgyikqjh?l=nl


Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief van de onderzoekers en kent geen sponsors. Regioplan is belangeloos bereid de web-enquête te hosten, maar heeft verder geen enkele bemoeienis met het onderzoek.