Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Activiteiten
  3. Verslagen en impressies
  4. Vide congres 2008

Integrale aanpak met effect!
“Van woorden naar daden”

Integrale aanpak, objectgericht toezicht, systeemtoezicht, keten samenwerking, selectief toezicht, toezicht vanuit vertrouwen en ‘echte’ maatschappelijke effecten van toezicht. De samenleving roept om minder regels, de politiek bezuinigt en het toezicht moet beter en slimmer. Toezichthouders en handhavers hebben veel uitdagingen en moeten bovendien via serieuze metingen laten zien dat wat ze doen echt het verschil maakt!
 
Rotterdam is een uitgelezen plek om als toezichthouder, handhaver en evaluator stil te staan bij de toezichtsmodellen,
handhavings methoden én evaluatietechnieken. Rotterdam kent immers complexe problemen en heeft ruime ervaring met

slim toezicht en een geïntegreerde aanpak. Tijdens het congres maken wij kennis met de integrale aanpak van Rotterdam. Werkbezoeken op locatie leveren een beeld op van de praktische toepassing daarvan bij resp. de horeca, de keten samen werking jeugd én de Rotterdamse haven. Uiteindelijk staan we plenair stil bij de vraag hoe in Rotterdam de effecten worden ge meten en wat het allemaal oplevert?

 

Programma - 9 oktober 2008

 

09.30-10.00 Ontvangst en registratie.
10.00-10.15 Woord van welkom en opening door Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam en Frans Leeuw, voorzitter Vide.
10.15-10.45 De Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam zal uiteenzetten wat de uitgangspunten, hoofddoelen en strategie zijn voor toezicht en handhaving in de havenstad.
10.45-11.15
Koffiepauze

11.30-12.30          

Werksessies: Tijdens deze werksessies zien wij hoe in de deelgebieden het dagelijkse toezicht is
geoperationaliseerd. Wat is volgens deze toezichthouders de succesformule, welke keuze heeft
men gemaakt en hoe geeft men dat handen en voeten.
  

  Deelnemers kunnen aan een van de volgende werksessies (met bijbehorend werkbezoek) deelnemen:

  1. Horeca in Rotterdam: Centraal in het nieuwe horecabeleid staat een betere service-verlening, minder regels en een grotere eigen verantwoordelijkheid voor de horeca-exploitant. Tegelijk versterkt de gemeente haar handhavingsinspanningen. Hoe dit in de praktijk uitpakt, staat in deze werksessie centraal.
  2. Ketensamenwerking jeugd: Integraal toezicht jeugd verricht themagericht onderzoek op basis waarvan lokaal door lokale samenwerking de knelpunten worden aangepakt én gevolgd.
  3. De Rotterdamse haven: een zeer complexe en uitdagende omgeving voor het toezicht: milieu, immigratie, terrorismebestrijding, kwaliteit schepen en arbeidsomstandigheden.
 
12.30-13.30 
Lunch
13.30-16.00

Werkbezoeken

1) horeca in Rotterdam
2) ketensamenwerking jeugd
3) de Rotterdamse haven

Tijdens de werkbezoeken krijgen wij een unieke indruk van de praktijkervaringen op locatie. We praten met toezichthouders en handhavers, maar ook met buurtbewoners, horecaondernemers, hulpverleners en partijen uit de haven.
16.00-16.30 Terug in Blijdorp: thee- en koffiepauze

16.30-17.30

                             

Panel discussie over de evaluatie en de effecten van het toezicht. Tijdens deze panel-discussie worden kritische noten gekraakt over de effecten van het toezicht en de wijze waarop die meting plaatsvindt. Aan het panel nemen deel een ‘vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca Nederland, een wijkvoorzitter en de Rotterdamse Ombudsman.
17.30-17.40 
Uitreiking Vide publicatieprijs**

17.40-19.00     

Afsluiting met hapje en drankje
 

Het is de bedoeling dat u bij uw aanmelding uw voorkeur aangeeft voor een werksessie (met bijbehorend werkbezoek). Vide zal zoveel als mogelijk rekening houden met uw keuze. Indeling geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Voor wie?
Het Vide jaarcongres 2008 is toegankelijk voor al haar individuele leden, werknemers van institutionele leden en niet-leden.
 
Kosten
Individuele leden: €  100,–
Werknemers van institutionele leden: €  100,–
Niet leden: €  200,–
 
Aanmelding en informatie
MOS Events bv
Congresbureau Vide
Telefoonnummer : 033 - 247 34 07
Faxnummer : 033 - 246 04 70
E-mail adres : secretariaat@videnet.nl
Website : www.videnet.nl

Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 25 september 2008. Het maximum aantal deelnemers is 200. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail en de factuur per post. Een week voor tijd ontvangt u per e-mail de deelnemerslijst en de routebeschrijving naar het Diergaarde Blijdorp.

AANMELDEN!

Tot 18 september 2008 kunt u (schriftelijk) kosteloos annuleren. Na deze datum wordt bij annulering het volledige deelnamebedrag in rekening gebracht. U kunt in geval van verhindering wel een ander in uw plaats laten deelnemen.
Gelieve dan de naam van uw vervanger te melden aan MOS Events.

Locatie
Diergaarde Blijdorp

Blijdorplaan 8
3041 JG Rotterdam
www.diergaardeblijdorp.nl 

.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.