1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. Toezicht en Wetenschap: 50 jaar verder?

Toezicht en Wetenschap: 50 jaar verder?

Ik weet niet of u er was, zo vlak voor de vakantie, maar het vak Toezicht heeft met het Congres Toezicht en Wetenschap van juni 2011 in Delft een grote stap voorwaarts gemaakt. Als iedere presentatie staat voor 1 jaar werk (een observatie van Ron Visser, een van de commentaren bij een andere sessie), dan werden hier de resultaten van 50 jaar kijken, lezen, nadenken en schrijven bij elkaar gebracht.

Maar zijn we nu 50 jaar verder? Wordt een vak uberhaupt verder geholpen door wetenschap? Heeft de verwetenschappelijking van management, marketing, manuele therapie, landbouw in het algemeen, glastuinbouw in het bijzonder alsook de schilderkunst en toezicht, het vak veel meer waarheid, productiviteit of effectiviteit gebracht? Vooruitgang moet toch ergens aan af te lezen zijn, anders dan het aantal wetenschappers?! Om de vraag relatief te stellen; zou de praktijk van toezicht - d.w.z. het geheel van politiek, beleid en uitvoering van toezicht - niet creatiever zijn en daarmee meer van toegevoegde waarde dan de wetenschap? Tenslotte kan wetenschap nooit meer dan of vaststellen ‘wat er is’ (beschrijving), ‘waarom iets is’ (verklaring) of ‘dat iets werkt’ (evaluatie). Wat er beschreven, verklaard of geevalueerd wordt, wordt dan ook eerder door de praktijk bepaald dan door de wetenschap.

Ik weet het niet, werkelijk niet. Veel makkelijker is het om de bijdrage van Ferdinand Mertens te beoordelen. Hoewel hij bij velen beter bekend was als Inspecteur Generaal van Onderwijs en later van Verkeer en Waterstaat, was hij ook hoogleraar in Delft. Op het congres nam hij afscheid van zijn hoogleraarschap en bij wijze van afscheid presenteerde hij wat inkijkjes in zijn laatste boek en daarmee zijn professionele leven.[1]. Zijn bijdrage op het congres heb ik ervaren als een van grote eruditie en beminnelijkheid.

Ik heb zelf ook een presentatie gegeven op het congres, maar dat viel tegen. Zoals vaker in het leven en zeker op congressen, wilde ik teveel. Teveel zeggen, teveel delen, teveel commentaar en discussie. In de krap bemeten tijd (1 jaar weergeven in 20 minuten is altijd krap) had ik natuurlijk weer teveel dia’s klaargezet. Voor mijn gevoel had ik mij pijnlijk beperkt; ik besprak slecht de uitkomsten van de analyse bij hoofdstuk 1 van het boek over de Grondslagen en methoden van Toezicht dat ik aan het schrijven ben. ‘Wat is (goed) toezicht?’ De conclusie was, trouwe lezers van deze column weten het al, a) dat we het niet goed weten met zijn allen; b) de geaccepteerde definities in ieder geval niet voldoen. Dit zijn wellicht fundamentele inzichten, maar geen boodschappen die mensen blij maken, hooguit nieuwsgierig, wat dan wel de goede definitie is. Maar ook daar kon ik het publiek niet helpen; ik had een lijst met 50 mooie kenmerken en kwaliteiten voor toezicht opgesteld, maar zocht nog naar criteria om hieruit te kiezen. Brengt twijfel de wetenschap ook vooruit?

Oh ja, het is een goed boek geworden! Helpt de wetenschap en de praktijk zeker vooruit met 1 mensjaar minimaal.

Dat boek van Mertens, bedoel ik.[1] Ferdinand Mertens. Inspecteren, toezicht door inspecties. Sdu Uitgevers, 2011.