1. Home
  2. Nieuws
  3. Vide columns
  4. The name of the game in het Nieuwe Jaar 2007: IG of SG

The name of the game in het Nieuwe Jaar 2007: IG of SG

U had erbij moeten zijn, bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van Vide. Een mooi ritueel dat de levendheid en eenheid van Vide symboliseert. Hoewel… traditioneel? Een gewoonte van drie jaar met als bijkomende gewoonte steeds een andere inhoud. Zo hadden we al eens een rede van een inspecteur-generaal (IG), een zwaar wetenschappelijk betoog in powerpoint en een verhaal van de Vide-voorzitter zelf. Maar het nieuwjaarsgebeuren is in ieder geval een teken van leven sinds Frans Leeuw, mister Levendigheid himself, joviaal de scepter zwaait binnen Vide. En dan nu aan het begin van 2007 een vraaggesprek met Frank de Grave, VVD-coryfee en ex-minister van Defensie. In een klein maar hoog zaaltje ergens bij het Plein. Zo leek het warempel wel of de nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht werd.

De vragensteller, Piet van der Pol van de onderwijsinspectie, was door Leeuw aangekondigd als de opvolger van Youp van het Hek. Het was inderdaad geestig en de zaal werd getrakteerd op humor en informatie. Wat is de Zorgautoriteit? Een merkwaardig beestje met vele taken, deels prijsstelling, deels marktwerking, deels toezichthouder (en zelfs klachtencommissie voor reclame-uitingen). Hoe doet u het? Op afstand, met een beperkt aantal mensen, niet erboven op, maar wel responsief tegenover problemen ‘met rugnummers’. De Grave werd regelmatig geïnterrumpeerd, prettig misverstaan en doorgezaagd, maar hij hield zich prima staande en mocht eigenlijk gewoon zijn verhaal doen op dezelfde wijze als wanneer hij zelf de regie had gehad. De interviewer deed het zelfs zo goed, dat hij aan het eind van het gesprek een baan kreeg aangeboden bij de Zorgautoriteit. Daarna de borrel, het pand ernaast, druk en rumoerig. “Zo kan ik niet netwerken” verzuchtte een Vide-lid bij binnentreden. Maar dat viel wel mee, bleek bij de tweede borrel.

Genoeg sfeertekening, nu de TIP met stip van het nieuwe jaar. U weet dat zaken als milieu en veiligheid bij de politiek en het maatschappelijke publiek hoog aangeschreven staan. Net als de over deze zaken wakende inspecties, zij het iets minder. U weet ook dat de formatiebesprekingen over bezuinigingen gaan en dat ambtenaren niet buiten schot blijven. Wat zeg ik? Het ambtelijke apparaat wordt breed op de korrel genomen en met name de inspecties heeft men in het vizier. De best uitgelokte informatie kwam aan het eind. Of er nog tips zijn voor de inspecties, vroeg Piet aan Frank.

Dat had Frank. Ter voorbereiding van de discussie over de begroting voor de Zorgautoriteit had hij een rijtje gemaakt met alle wettelijke taken. Bij deze taken is een groot aantal acties en activiteiten benoemd die in detail zijn uitgewerkt en die ieder voor zich zijn voorzien van een scherpe begroting in mensuren en in geld. Een en ander is in de vorm van een zeer transparant werkprogramma en begroting ter goedkeuring voorgelegd het ministerie. Aan de SG is gevraagd zonodig aan te geven welke concrete acties of activiteiten zouden kunnen vervallen. Nu dat deed hij niet, en dus met de voorgestelde acties en activiteiten aan de slag.

Kijk, hier zie ik een staaltje van hogere tactiek; breng uw departement in verwarring door opperste helderheid! The name of de game is niet de IG maar de SG. Het enige dat de IG bij de op handen zijnde snoeipogingen hoeft te doen is een uitgebreid verhaal opsturen zonder zelf de prioriteiten en de posterioriteiten in te vullen. Kans dat u de dans ontspringt. U begrijpt natuurlijk ook wel dat er een risico is. Dat er prioriteiten of posterioriteiten worden aangewezen die u zelf heel anders had willen leggen. Maar u weet ook: zonder risico geen spel.

U vare wel in 2007!