Nieuws

The name of the game in het Nieuwe Jaar 2007: IG of SG

U had erbij moeten zijn, bij de traditionele nieuwjaarsreceptie van Vide. Een mooi ritueel dat de levendheid en eenheid van Vide symboliseert. Hoewel… traditioneel? Een gewoonte van drie jaar met als bijkomende gewoonte steeds een andere inhoud. Zo hadden we al eens een rede van een inspecteur-generaal (IG), een zwaar wetenschappelijk betoog in powerpoint en een verhaal van de Vide-voorzitter zelf. Maar het nieuwjaarsgebeuren is in ieder geval een teken van leven sinds Frans Leeuw, mister Levendigheid himself, joviaal de scepter zwaait binnen Vide. En dan nu aan het begin van 2007 een vraaggesprek met Frank de Grave, VVD-coryfee en ex-minister van Defensie. In een klein maar hoog zaaltje ergens bij het Plein. Zo leek het warempel wel of de nieuwjaarsbijeenkomst druk bezocht werd.

De vragensteller, Piet van der Pol van de onderwijsinspectie, was door Leeuw aangekondigd als de opvolger van Youp van het Hek. Het was inderdaad geestig en de zaal werd getrakteerd op humor en informatie. Wat is de Zorgautoriteit? Een merkwaardig beestje met vele taken, deels prijsstelling, deels marktwerking, deels toezichthouder (en zelfs klachtencommissie voor reclame-uitingen). Hoe doet u het? Op afstand, met een beperkt aantal mensen, niet erboven op, maar wel responsief tegenover problemen ‘met rugnummers’. De Grave werd regelmatig geïnterrumpeerd, prettig misverstaan en doorgezaagd, maar hij hield zich prima staande en mocht eigenlijk gewoon zijn verhaal doen op dezelfde wijze als wanneer hij zelf de regie had gehad. De interviewer deed het zelfs zo goed, dat hij aan het eind van het gesprek een baan kreeg aangeboden bij de Zorgautoriteit. Daarna de borrel, het pand ernaast, druk en rumoerig. “Zo kan ik niet netwerken” verzuchtte een Vide-lid bij binnentreden. Maar dat viel wel mee, bleek bij de tweede borrel.

Genoeg sfeertekening, nu de TIP met stip van het nieuwe jaar. U weet dat zaken als milieu en veiligheid bij de politiek en het maatschappelijke publiek hoog aangeschreven staan. Net als de over deze zaken wakende inspecties, zij het iets minder. U weet ook dat de formatiebesprekingen over bezuinigingen gaan en dat ambtenaren niet buiten schot blijven. Wat zeg ik? Het ambtelijke apparaat wordt breed op de korrel genomen en met name de inspecties heeft men in het vizier. De best uitgelokte informatie kwam aan het eind. Of er nog tips zijn voor de inspecties, vroeg Piet aan Frank.

Dat had Frank. Ter voorbereiding van de discussie over de begroting voor de Zorgautoriteit had hij een rijtje gemaakt met alle wettelijke taken. Bij deze taken is een groot aantal acties en activiteiten benoemd die in detail zijn uitgewerkt en die ieder voor zich zijn voorzien van een scherpe begroting in mensuren en in geld. Een en ander is in de vorm van een zeer transparant werkprogramma en begroting ter goedkeuring voorgelegd het ministerie. Aan de SG is gevraagd zonodig aan te geven welke concrete acties of activiteiten zouden kunnen vervallen. Nu dat deed hij niet, en dus met de voorgestelde acties en activiteiten aan de slag.

Kijk, hier zie ik een staaltje van hogere tactiek; breng uw departement in verwarring door opperste helderheid! The name of de game is niet de IG maar de SG. Het enige dat de IG bij de op handen zijnde snoeipogingen hoeft te doen is een uitgebreid verhaal opsturen zonder zelf de prioriteiten en de posterioriteiten in te vullen. Kans dat u de dans ontspringt. U begrijpt natuurlijk ook wel dat er een risico is. Dat er prioriteiten of posterioriteiten worden aangewezen die u zelf heel anders had willen leggen. Maar u weet ook: zonder risico geen spel.

U vare wel in 2007!
 1. De vorige column: Wroeten in het duister, groeien naar het licht

  Even voor Kerst 2014 – nog maar kort geleden - wilde ik in een contemplatieve bui terugkijken op 2014 om vandaar vooruit te kijken naar 2015. En ik schreef de titel neer die boven dit stukje staat ‘wroeten in het duister, groeien naar het licht’. Zo, dat staat, dacht ik, de inhoud van het verhaal zou zich vanzelf aandienen. Misschien kon ik er wel een opiniestukje van maken voor in een bedachtzame krant! Als ik 800 bladzijden kan schrijven (Goed Toezicht!), moet ik ook een halve bladzijde aankunnen. Het materiaal ligt immers voor het grijpen.

  Lees de gehele column van Dick Ruimschotel

Actueel
 1. News 23 Aug

  FAVV: Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren

  Het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall Het FAVV wenst opnieuw...  Lees meer…

 2. News 22 Aug

  AMWeb: Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

  Paul de Kuyper Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële...  Lees meer…

 3. News 21 Aug

  Verzekeraars onderzoeken mogelijkheid tot extra inspecties bij veehouderijbedrijven

  ​Verzekeraars onderzoeken samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties...  Lees meer…

 4. News 18 Aug

  Accountancy Vanmorgen: Boeteregime toezichthouders in Nederland relatief mild

  Nederlandse toezichthouders zijn in de regel milder en terughoudender met het uitdelen van boetes dan buitenlandse....  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 4. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare