1. Home
  2. Vide netwerken
  3. Evaluatoren Netwerk
  4. Resources voor evaluatie
De evaluatieliteratuur is zeer uitgebreid en groeit voortdurend. Daardoor is het lastig een goed overzicht te verkrijgen en kan een zoektocht naar literatuur over een bepaald onderwerp veel tijd vergen. Met deze webpagina wordt een kort overzicht geboden van relevante literatuur over een aantal evaluatiethema’s. De selectie is gericht op het toegepaste onderzoek, veel minder op de evaluatiewetenschap. De Nederlandstalige literatuur over evaluatie is beperkt, zodat in dit overzicht veel Engelstalige bronnen zijn opgenomen.
 
De meeste bronnen kunnen direct gedownload worden vanaf deze pagina; in enkele gevallen wordt naar een externe link verwezen of naar een (niet digitaal beschikbaar) boek.
 
Dit overzicht bevat – op enkele uitzonderingen na – geen technische literatuur over gegevensverzameling en -bewerking.
 
Suggesties voor aanvullingen op dit overzicht zijn welkom (voor contact: secretariaat@videnet.nl).
 
 
A. Algemeen
 
Ministerie van BZK (2012), Evaluatie als fundering voor het beleid.
 
A.F.A. Korsten (2013), Wat er van terecht komt. Zicht op beleidsevaluatie.
 
P. v. Hoesel (2017), Beleidsevaluatie als ritueel. Beleidsonderzoek Online.
 
A. Knottnerus (2016), Van casus-specifieke beleidsevaluatie naar systematische opbouw van kennis en ervaring. Beleidsonderzoek Online
 
Algemene Rekenkamer (2012), Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid.
 
HM Treasury (2011), The Magenta Book. Guidance for evaluation.
 
US Government Accountability Office (2012), Designing evaluations; 2012 Revision. GAO-12-208G.
 
W. Kuindersma en F.G. Boonstra (2005), Methoden van beleidsevaluatie onder de loep. Een zoektocht naar nieuwe vormen van beleidsevaluatie voor het Milieu- en Natuurplanbureau. Wageningen: Natuurplanbureau.
 
White House (2014), Economic report of the president. Chapter 7. Evaluation as a tool. Washington US Government.
 
Europese Commissie (2013). Evalsed Guide, the resource for the evaluation of Socio-Economic Development.
 
EC (2013) Better regulation toolbox.
 
American Evaluation Association (AEA) (2013). Evaluation Roadmap for a more effective government (revised). Washington DC: AEA.
 
Lahey, R. (2010). The Canadian M&E system: Lessons learned from 30 years of development. Washington DC: World Bank Independent Evaluation Group. ECD Working paper series, 23.
 
 
* Theory of change
 
I. Vogel (2012), Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development. Review Report. UK Department of International Development
 
 
* Beleidstheorie
 
C. Klein Haarhuis en F.L. Leeuw (2004), De reconstructie van programmatheorieën. Beschikbare methoden en een toepassing op het anti-corruptieprogramma van de Wereldbank. Justitiële verkenningen, jrg. 30, nr. 5, pp. 11-30.
 
 
B. Ex post evaluatie
 
J. Dart, Six Normative Approaches to Evaluation 
 
 
* Doelevaluatie
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. (2009), Evaluatiebeleid en richtlijnen voor evaluaties. Den Haag: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluaties.
 
Handreiking beleidsdoorlichting 
 
 
Algemene Rekenkamer (2011), Handreiking effectevaluaties van subsidies. Randvoorwaarden, uitvoering en benutting.
 
UN Evaluation Group (2013), Impact Evaluations in UN Agency Evaluation Systems - Guidance on Selection, Planning and Management.
 
P.J. Gertler, et al., (2016), Impact Evaluation in Practice. Second Edition. Washington: World Bank.
 
F. Leeuw en J. Vaessen (2009), Impact Evaluations and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation. Washington: NONIE
 
H. White (z.j.), Impact evaluation – the experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank. Washington: World Bank. 
 
 
* Responsieve evaluatie
 
E.G. Guba en Y.S. Lincoln (1989), Fourth generation evaluation. Londen: SAGE 
 
E.G. Guba en Y.S. Lincoln (2001), Guidelines and checklist for constructivist (a.k.a. fourth generation) evaluation
 
M. Visse (z.j.), Vierde generatie onderzoek – een beknopte samenvatting
 
 
* Developmental evaluation
 
M. Patton (2010), Developmental evaluation applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York, NY: Guilford Press.
 
E. Dozois et al. (2010), DE 201: A Practitioner’s Guide to Developmental Evaluation. Victoria: IICRD.
 
 
* Outcome mapping / outcome harvesting
 
T. Smutylo (2005) Outcome mapping: A method for tracking behavioural changes in development programs. ILAC Brief 7.
 
https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping 
 
R. Wilson-Grau en H. Britt (2013), Outcome harvesting. New York: Fordfoundation.
 
 
* Utilization focused evaluation
 
R. Ramírez and D. Brodhead (2013), Utilization Focused Evaluation. A primer for evaluators. Penang: Southbound
 
M.Q. Patton (2013), Utilization Focused Evaluation (UFE) Checklist
 
 
* Most Significant change (MSC)
 
R. Davies en J. Dart (2005), The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique. A Guide to Its Use.
 
 
* Realistische evaluatie
 
S. Verweij en V. Pattyn (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid, 8(4), 260-267.
 
Pawson, R., & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. Londen: Sage 
 
C. Pater, et al. (2012), Verklarende evaluatie. Een methodiek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut 
 
 
* Contribution analysis
 
J. Mayne (2008), Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect. ILAC Brief 16.
 
Delahais, T., & Toulemonde, J. (2012). Applying contribution analysis: Lessons from five years of practice. Evaluation, 18(3), 281-293.
 
 
* Lerende evaluatie
 
W. Kuindersma (2006), Evalueren in interactie. De mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau. Wageningen UR. 
 
J. Edelenbos en M.W. van Buuren (2005) Evaluatie als leerproces. Een nadere kennismaking met de ‘lerende evaluatie’. In: Bestuurskunde, 14 (6), pp. 2-12. 
 
 
* Results based monitoring & evaluation
 
F. Spreckly (2009), Results based monitoring and evaluation toolbox. Toolkit. Hereforshire, Local Livelyhoods.
 
 
* Wetsevaluatie
 
G.J. Veerman (2014), Evaluatie van wetgeving? Bouwstenen voor beslissingen. Academie voor Wetgeving.
 
OESO (2014). Framework for regulatory policy evaluation. (digitaal te lezen)
 
 
* Goal free evaluation
 
B.W. Youker et al. (2016), Who Needs Goals? A Case Study of Goal-Free Evaluation. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, Volume 12, Issue 27, pp. 27-43.
 
B.W. Youker en A. Ingraham (2014), Goal-Free Evaluation: An Orientation for Foundations’ Evaluations. The Foundation Review, Volume 5, Issue 4, pp. 51-61
 
 
* Mixed method evaluation
 
USAid (2013), Conducting Mixed-Method Evaluations. Technical note.
 
M. Bamberger (2012), Introduction to mixed methods in impact evaluation. Interaction / Rockefeller Foundation. 
 
 
* QCA
 
B. Befani (2016), Pathways to change: evaluating development interventions with qualitative comparative analysis (QCA). Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).
 
Pattyn, V., Molenveld, A., & Befani, B. (Online First). Qualitative Comparative Analysis as an evaluation tool: lessons from an application in development cooperation. American Journal of Evaluation. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214017710502 
 
 
* Process tracing
 
Befani, B., & Stedman-Bryce, G. (2017). Process Tracing and Bayesian updating for impact evaluation. Evaluation, 23(1), 42-60.
 
Schmitt, J., & Beach, D. (2015). The contribution of process tracing to theory-based evaluations of complex aid instruments. Evaluation, 21(4), 429-447 
 
 
* Technieken voor dataverzameling en -verwerking
 
S.R. Khandker, G.B. Koolwal en H.A. Samad (2010), Handbook on Impact Evaluation. Quantitative Methods and Practices. Washinton: Worldbank.
 
Europese Commissie (2013), Design and commissioning of counterfactual impact evaluations. A Practical Guidance for ESF Managing Authorities.
 
 
C. Ex ante evaluatie
 
D. Hanemaayer (2012), Ex ante evaluatie in Nederland. De stand van zaken. Boom Lemma 
 
C.M. Klein Haarhuis (2014), Ex ante onderzoek in metaperspectief. Aard, aantallen en gebruik van ex ante analyses door de rijksoverheid. WODC/BoomLemma
 
Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken: Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving d.d. 29052018 
 
European Commission (2009), Impact assessment guidelines.
 
Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (Eds.). (2016). Handbook of regulatory impact assessment. Edward Elgar Publishing.
 
 
* Handreikingen maatschappelijke kosten-baten analyse
 
G. Romijn en G.Renes (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-baten analyse. CPB/PBL 
 
C. Koopman, et al. (2016), Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein. Amsterdam: SEO.
 
 
* Uitvoeringsanalyses
 
C. Schrijvershof et al. (2013), Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten. Inventarisatie en analyse. Den Haag, WODC / APE
 
Standaardvragenlijst Ex Ante Uitvoeringstoets 
 
 
D. Ex durante evaluatie
 
RIPI = Recently implemented Policy Instruments
RTE = Real Time Evaluations
 
J. Cosgrave et al. (z.j.), Real-time evaluations of humanitarian action. An ALNAP Guide. Pilot Version.
 
P. Kautto en J. Similä (2005), Recently Introduced Policy Instruments and Intervention Theories. Evaluation, Vol 11(1): 55–68. 
 
 
E. Regelgeving
 
Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE 2014)
 
 
F. Infrastructuur
 
C.M. Klein Haarhuis (2016), Evaluatie vermogen bij beleidsdepartementen. Praktijken rond uitvoering en gebruik van ex post beleids- en wetsevaluaties. WODC: Cahier 2016-5
 
EES Evaluation Capabilities Framework
 
 
G. Standaarden
 
UK Evaluation Society (2013), Guidelines for good practice in evaluation. 
 
UN Evaluation Group (2017), Norms & Standards for Evaluation
 
American Evaluation Association, Guiding principles for evaluators
 
European Evaluation Society (2017), Introducing a Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR) initiative for EES – Concept statement
 
UN Evaluation Group (2010), UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports. 
 
UN Evaluation Group (2010), UNEG Quality Checklist for Evaluation Reports
 
 
H. Tijdschriften
 
Beleidsonderzoek Online 
 
Bestuurskunde 
 
Regelmaat 
 
Evaluation
 
American Journal of Evaluation
 
New Directions for Evaluation
 
Evaluation Review
 
Canadian Journal of Program Evaluation
 
Zeitschrift für Evaluation
 
 
I. Links
 
* Evaluation societies
 
EES European Evaluation Society   
 
VEP Vlaams Evaluatieplatform
 
AEA American Evaluation Association
 
Gesellschaft für Evaluation e.V. 
 
 
* Evaluatiewebsites
 
Beleidsdoorlichtingen
 
ZonMW Evaluatie regelgeving 
 
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 
 
Maatschappelijke kosten- baten analyses
 
Europese Commissie
 
United Nation Evaluation Group 
 
World Bank Independent Evaluation Group 
 
OECD Evaluation of Development Programs 
 
International initiative for impact evaluation
 
Better evaluation
 
Monitoring and Evaluation NEWS 
 
International Association for Impact Assessment