1. Home
  2. Vide netwerken
  3. Evaluatoren Netwerk
  4. Resources voor evaluatie

De evaluatieliteratuur is zeer uitgebreid en groeit voortdurend. Daardoor is het lastig een goed overzicht te verkrijgen en kan een zoektocht naar literatuur over een bepaald onderwerp veel tijd vergen. Met deze webpagina wordt een kort overzicht geboden van relevante literatuur over een aantal evaluatiethema’s. De selectie is gericht op het toegepaste onderzoek, veel minder op de evaluatiewetenschap. Dit overzicht bevat – op enkele uitzonderingen na – geen technische literatuur over gegevensverzameling en -bewerking. De Nederlandstalige literatuur over evaluatie is beperkt, zodat in dit overzicht veel Engelstalige bronnen zijn opgenomen.
 

De meeste bronnen kunnen direct gedownload worden vanaf deze pagina; in enkele gevallen wordt naar een externe link verwezen of naar een (niet digitaal beschikbaar) boek.
 

Suggesties voor aanvullingen op dit overzicht zijn welkom (voor contact: secretariaat@videnet.nl).

 

 

A. Algemeen

 

Pattyn, V., van der Knaap, P., & Hanemaayer, D. (2020). Beleidsevaluatie in theorie en praktijk.

 

Ministerie van BZK (2012), Evaluatie als fundering voor het beleid.

 

A.F.A. Korsten (2013), Wat er van terecht komt. Zicht op beleidsevaluatie.

 

P. v. Hoesel (2017), Beleidsevaluatie als ritueel. Beleidsonderzoek Online.

 

A. Knottnerus (2016), Van casus-specifieke beleidsevaluatie naar systematische opbouw van kennis en ervaring. Beleidsonderzoek Online.

 

Algemene Rekenkamer (2012), Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid.

 

HM Treasury (2011), The Magenta Book. Guidance for evaluation.

 

US Government Accountability Office (2012), Designing evaluations; 2012 Revision. GAO-12-208G.

 

W. Kuindersma en F.G. Boonstra (2005), Methoden van beleidsevaluatie onder de loep. Een zoektocht naar nieuwe vormen van beleidsevaluatie voor het Milieu- en Natuurplanbureau. Wageningen: Natuurplanbureau.

 

White House (2014), Economic report of the president. Chapter 7. Evaluation as a tool. Washington US Government.

 

Europese Commissie (2013). Evalsed Guide, the resource for the evaluation of Socio-Economic Development.

 

EC (2013) Better regulation toolbox.

 

American Evaluation Association (AEA) (2013). Evaluation Roadmap for a more effective government (revised). Washington DC: AEA.

 

Lahey, R. (2010). The Canadian M&E system: Lessons learned from 30 years of development. Washington DC: World Bank Independent Evaluation Group. ECD Working paper series, 23.

 

 

* Theory of change

 

I. Vogel (2012), Review of the use of ‘Theory of Change’ in international development. Review Report. UK Department of International Development

 

 

* Beleidstheorie

 

C. Klein Haarhuis en F.L. Leeuw (2004), De reconstructie van programmatheorieën. Beschikbare methoden en een toepassing op het anti-corruptieprogramma van de Wereldbank. Justitiële verkenningen, (30)5, 11-30.

 

 

B. Ex post evaluatie

 

J. Dart, Six Normative Approaches to Evaluation. 

 

 

* Doelevaluatie

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. (2009), Evaluatiebeleid en richtlijnen voor evaluaties. Den Haag: Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluaties.

 

Handreiking beleidsdoorlichting. 

 

 

Algemene Rekenkamer (2011), Handreiking effectevaluaties van subsidies. Randvoorwaarden, uitvoering en benutting.

 

UN Evaluation Group (2013), Impact Evaluations in UN Agency Evaluation Systems - Guidance on Selection, Planning and Management.

 

P.J. Gertler, et al., (2016), Impact Evaluation in Practice. Second Edition. Washington: World Bank.

 

F. Leeuw en J. Vaessen (2009), Impact Evaluations and Development. NONIE Guidance on Impact Evaluation. Washington: NONIE.

 

H. White (z.j.), Impact evaluation – the experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank. Washington: World Bank. 

 

 

* Responsieve evaluatie

 

E.G. Guba en Y.S. Lincoln (1989), Fourth generation evaluation. Londen: SAGE

 

E.G. Guba en Y.S. Lincoln (2001), Guidelines and checklist for constructivist (a.k.a. fourth generation) evaluation.

 

M. Visse (z.j.), Vierde generatie onderzoek – een beknopte samenvatting.

 

 

* Developmental evaluation

 

M. Patton (2010), Developmental evaluation applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York, NY: Guilford Press.

 

E. Dozois et al. (2010), DE 201: A Practitioner’s Guide to Developmental Evaluation. Victoria: IICRD.

 

 

* Outcome mapping / outcome harvesting

 

www.outcomemapping.ca

 

 

T. Smutylo (2005) Outcome mapping: A method for tracking behavioural changes in development programs. ILAC Brief 7.

 

https://www.betterevaluation.org/plan/approach/outcome_mapping 

 

R. Wilson-Grau en H. Britt (2013), Outcome harvesting. New York: Ford foundation. 

 

 

* Utilization focused evaluation

 

R. Ramírez and D. Brodhead (2013), Utilization Focused Evaluation. A primer for evaluators. Penang: Southbound

 

M.Q. Patton (2013), Utilization Focused Evaluation (UFE) Checklist. Kalamazoo: Western Michigan University.

 

 

* Most Significant change (MSC)

 

R. Davies en J. Dart (2005), The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique. A Guide to Its Use.

 

Willetts & Crawfors (2007). The most significant lessons about the most significant change technique.

 

* Realistische evaluatie

 

https://core.ac.uk/download/pdf/29235281.pdf

http://www.communitymatters.com.au/RE_chapter.pdf

 

S. Verweij en V. Pattyn (2014). Beleidsevaluaties tussen methode en praktijk: Naar een meer realistische evaluatiebenadering. Burger, Bestuur & Beleid, 8(4), 260-267.

 

Pawson, R., & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. Londen: Sage. 

 

C. Pater, et al. (2012), Verklarende evaluatie. Een methodiek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

 

 

* Contribution analysis

 

J. Mayne (2008), Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect. ILAC Brief 16.

 

Delahais, T., & Toulemonde, J. (2012). Applying contribution analysis: Lessons from five years of practice. Evaluation, 18(3), 281-293.

 

 

* Lerende evaluatie

 

W. Kuindersma (2006), Evalueren in interactie. De mogelijkheden van lerende evaluaties voor het Milieu- en Natuurplanbureau. Wageningen UR. 

 

J. Edelenbos en M.W. van Buuren (2005) Evaluatie als leerproces. Een nadere kennismaking met de ‘lerende evaluatie’. Bestuurskunde, 14 (6), 2-12. 

 

https://themasites.pbl.nl/evaluatie-natuurpact/wp-content/uploads/Lerend_evalueren_navigeren_tussen_verantwoorden_en_leren.pdf

 

 

* Results based monitoring & evaluation

 

F. Spreckly (2009), Results based monitoring and evaluation toolbox. Toolkit. Hereforshire, Local Livelyhoods.

 

 

* Wetsevaluatie

 

G.J. Veerman (2014), Evaluatie van wetgeving? Bouwstenen voor beslissingen. Academie voor Wetgeving.

 

OESO (2014). Framework for regulatory policy evaluation.

 

 

* Goal free evaluation

 

B.W. Youker et al. (2016), Who Needs Goals? A Case Study of Goal-Free Evaluation. Journal of MultiDisciplinary Evaluation, 12(27), 27-43.

 

B.W. Youker en A. Ingraham (2014), Goal-Free Evaluation: An Orientation for Foundations’ Evaluations. The Foundation Review, 5(4), 51-61.

 

 

* Mixed method evaluation

 

USAid (2013), Conducting Mixed-Method Evaluations. Technical note.

 

M. Bamberger (2012), Introduction to mixed methods in impact evaluation. Interaction / Rockefeller Foundation. 

 

 

* QCA

 

B. Befani (2016), Pathways to change: evaluating development interventions with qualitative comparative analysis (QCA). Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

 

Pattyn, V., Molenveld, A., & Befani, B. (2019). Qualitative Comparative Analysis as an evaluation tool: lessons from an application in development cooperation. American Journal of Evaluation. 40(1) 55-74 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214017710502 

 

 

* Process tracing

 

Befani, B., & Stedman-Bryce, G. (2017). Process Tracing and Bayesian updating for impact evaluation. Evaluation, 23(1), 42-60.

 

Schmitt, J., & Beach, D. (2015). The contribution of process tracing to theory-based evaluations of complex aid instruments. Evaluation, 21(4), 429-447. 

 

Beach, D. and Pedersen, R.B. (2012) Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines, Ann Arbor MI: University of Michigan Press

 

* Technieken voor dataverzameling en -verwerking

 

S.R. Khandker, G.B. Koolwal en H.A. Samad (2010), Handbook on Impact Evaluation. Quantitative Methods and Practices. Washington: Worldbank.

 

Europese Commissie (2013), Design and commissioning of counterfactual impact evaluations. A Practical Guidance for ESF Managing Authorities.

 

 

C. Ex ante evaluatie

 

D. Hanemaayer (2012), Ex ante evaluatie in Nederland. De stand van zaken. Boom Lemma. 

 

C.M. Klein Haarhuis (2014), Ex ante onderzoek in metaperspectief. Aard, aantallen en gebruik van ex ante analyses door de rijksoverheid. WODC/BoomLemma.

 

Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken (2018), Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving.

 

European Commission (2009), Impact assessment guidelines.

 

Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (Eds.). (2016). Handbook of regulatory impact assessment. Edward Elgar Publishing.

 

 

* Handreikingen maatschappelijke kosten-baten analyse

 

G. Romijn en G.Renes (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-baten analyse. CPB/PBL

 

C. Koopman, et al. (2016), Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein. Amsterdam: SEO.

 

SEO (2019) Werkwijzer voor mkba van de digitale overheid

 

 

 

* Uitvoeringsanalyses

 

C. Schrijvershof et al. (2013), Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten. Inventarisatie en analyse. Den Haag, WODC / APE.

 

Standaardvragenlijst Ex Ante Uitvoeringstoets

 

 

D. Ex durante evaluatie

 

 

J. Cosgrave et al. (z.j.), Real-time evaluations of humanitarian action. An ALNAP Guide. Pilot Version.

 P. Kautto en J. Similä (2005), Recently Introduced Policy Instruments and Intervention Theories. Evaluation, 11(1): 55–68. 

 

 

 

E. Regelgeving

 

Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE 2014)

 

 

F. Infrastructuur

 

C.M. Klein Haarhuis (2016), Evaluatie vermogen bij beleidsdepartementen. Praktijken rond uitvoering en gebruik van ex post beleids- en wetsevaluaties. WODC: Cahier 2016-5.

 

EES Evaluation Capabilities Framework

 

 

G. Standaarden

 

UK Evaluation Society (2013), Guidelines for good practice in evaluation 

 

UN Evaluation Group (2017), Norms & Standards for Evaluation

 

American Evaluation Association, Guiding principles for evaluators

 

European Evaluation Society (2017), Introducing a Voluntary Evaluator Peer Review (VEPR) initiative for EES – Concept statement

 

UN Evaluation Group (2010), UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports 

 

UN Evaluation Group (2010), UNEG Quality Checklist for Evaluation Reports

 

 

H. Tijdschriften

 

Beleidsonderzoek Online 

 

Bestuurskunde 

 

Regelmaat 

 

Evaluation

 

American Journal of Evaluation

 

New Directions for Evaluation

 

Evaluation Review

 

Canadian Journal of Program Evaluation

 

Policy design and practice

Journal of multidisciplinary evaluation 

 

Zeitschrift für Evaluation

 

 

I. Links

 

* Evaluation societies

 

EES European Evaluation Society   

 

VEP Vlaams Evaluatieplatform

 

AEA American Evaluation Association

 

Gesellschaft für Evaluation e.V. 

 

 

* Evaluatiewebsites

 

https://www.toolboxbeleidsevaluaties.nl/

 

Beleidsdoorlichtingen

 

ZonMW Evaluatie regelgeving 

 

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers 

 

Maatschappelijke kosten- baten analyses

 

Europese Commissie

 

United Nation Evaluation Group 

 

World Bank Independent Evaluation Group 

 

OECD Evaluation of Development Programs 

 

International initiative for impact evaluation

 

Better evaluation

 

Monitoring and Evaluation NEWS 

 

International Association for Impact Assessment