Nieuws

Professionals onder elkaar 

Iedere keer als ik binnen het gebied van toezicht en handhaving het woord ‘professional’ hoor moet ik denken aan die keer dat ik in de wachtkamer bij de politie – inderdaad – zat te wachten. Op het halletje kwamen een aantal kamers uit en bij iedere deur was een bordje aangebracht met typering. Eén ervan luidde simpelweg ‘secretariaat’, maar bij een ander stond J. Middendonk, professional. Eenmaal ging de deur open en een forse man in uniform kwam eruit, schonk zichzelf een kop koffie en verdween weer achter de deur. Dus zo ziet een professional eruit!
 
Bij Vide werken alleen maar professionals. In beleidsstukken en fusiestukken wordt ervan uitgegaan dat men allemaal professionals in huis heeft. Als ze het nog níet zijn, dan zijn ze hard op weg het te worden. En als ze het al zijn, dan worden ze het steeds meer. Binnen milieukringen heeft men een groot aantal jaren professionaleringstraject achter de rug (‘Kwaliteitscriteria Milieuhandhaving’) en nu zijn de rijksoverheden druk bezig (‘Rijk aan Handhaving’).
 
Ik heb geen goed gevoel over het gebruik van het woord. Waarom toch en wat bedoelt men met het veelvuldig gebruik van de woorden ‘professional’ en ‘professionele organisatie’ te zeggen? Mijn bezwaar is niet eens zozeer dat het bij handhavers en toezichthouders eigenlijk niet gaat om de oorspronkelijk als zodanig aangeduide academische groepen[1], noch dat het om vakken gaat zonder echte beroepsopleiding, zonder harde methodische kern, zonder een hoge organisatiegraad en zonder vakbladen[2]. Ook ben ik geenszins tegen de twee genoemde professionaliserings bewegingen, integendeel, al vind ik dat hier voor een deel sprake is van ‘too little too late’[3]. Mijn bezwaar begint als er gesproken wordt van de kenmerken van de professional als onafhankelijk, overtuigend, goed oordelend, omgevingsbewust en doel-/resultaatgericht[4]. Met dit soort ideaaltypische typering van de professional begint het oneigenlijk gebruik, zo niet misbruik van de term. Het woord ‘professional’ is bedoeld om op afstand naar een beroepsgroep te kijken en hier wat zinnigs over te zeggen. Bijvoorbeeld “professionals laten zich slecht sturen”. Maar op ons vakgebied van toezicht en handhaving wordt het veeleer gebruikt om groepen en personen rechtstreeks toe te spreken, soms om een situatie beter voor te stellen dan die is maar ook vaak om iets voor elkaar te krijgen. In taalanalytische termen heet dit een meer ‘emotive’ ‘persuasive’ of retorisch gebruik van het woord dan een puur ‘descriptive’ of ‘declarative’ gebruik.[5]
 
Het gebruik lijkt op het fenomeen, waarbij ouderen kinderen toe spreken om iets van ze gedaan te hebben. ‘Grote jongens hebben geen pijn’ of ‘een volwassen man neemt zijn verantwoordelijkheid.’ Zo ook het leger. Als een bevelhebber zijn manschappen toespreekt met ‘mannen’, dan weet je, als man tevens soldaat, dat je kansen om op korte termijn het loodje te leggen gaan toenemen. Zo dienen ook professionals als ze als zodanig worden toegesproken zich te realiseren, dat ze de klos zijn; dat ze meer en effectiever moeten werken, dat ze flexibel heringezet gaan worden, of dat ze weer naar school moeten gaan.
 
Dus. Gebruikt u – of hoort u - het woord professional, bedenk dan dit: wie probeert wat te verbergen, wie probeert wie te behagen of iets van iemand gedaan te krijgen, wie houdt wie voor de gek? Als u op deze vragen een eerlijk of geruststellend antwoord krijgt, dan mag u van mij het woord ‘professional’ gerust in de mond nemen – en het nog uitspreken ook.
 
Ooit zullen we ‘professionals onder elkaar’ zijn.

Dick Ruimschotel


[1] Zie PieterJan van Delden, Professionele organisaties, 1996. Hier gaat het over onderzoekers, advocaten, docenten, bedrijfsadviseurs, medici, ingenieurs
[2] Het blad Handhaving (uitgegeven door Vrom) is een mooi blad maar geen breed vakblad met artikelen en discussies.
[3] Zie het stuk van uw columnist ‘Het professionaliseringstraject milieuhandhaving door te voldoen aan 55 kwaliteitscriteria; ‘too little too late’ of ‘too early to tell’? (2006) op www.t11.net.
[4] Dit zijn de hoofdcompetenties van de professionele handhaver zoals gedefinieerd in ‘Professioneel Handhaven: werken met competenties’, 2005, Handhaven op Niveau. Er zijn overigens nog mooiere en langere lijstjes.
[5] Zie bijvoorbeeld Stephen Toulmin ‘The place of reason in ethics’ (1950). Alleen voor de echte liefhebber.
 
 1. De vorige column: Wroeten in het duister, groeien naar het licht

  Even voor Kerst 2014 – nog maar kort geleden - wilde ik in een contemplatieve bui terugkijken op 2014 om vandaar vooruit te kijken naar 2015. En ik schreef de titel neer die boven dit stukje staat ‘wroeten in het duister, groeien naar het licht’. Zo, dat staat, dacht ik, de inhoud van het verhaal zou zich vanzelf aandienen. Misschien kon ik er wel een opiniestukje van maken voor in een bedachtzame krant! Als ik 800 bladzijden kan schrijven (Goed Toezicht!), moet ik ook een halve bladzijde aankunnen. Het materiaal ligt immers voor het grijpen.

  Lees de gehele column van Dick Ruimschotel

Actueel
 1. News 23 Aug

  FAVV: Fipronil en de verwerkte producten op basis van eieren

  Het Agentschap past de normale procedures toe voor terugroeping uit de handel en de recall Het FAVV wenst opnieuw...  Lees meer…

 2. News 22 Aug

  AMWeb: Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

  Paul de Kuyper Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële...  Lees meer…

 3. News 21 Aug

  Verzekeraars onderzoeken mogelijkheid tot extra inspecties bij veehouderijbedrijven

  ​Verzekeraars onderzoeken samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties...  Lees meer…

 4. News 18 Aug

  Accountancy Vanmorgen: Boeteregime toezichthouders in Nederland relatief mild

  Nederlandse toezichthouders zijn in de regel milder en terughoudender met het uitdelen van boetes dan buitenlandse....  Lees meer…

 5. news
  Alle actueel
Activiteiten
 1. Event 14 Sep

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts...  Lees meer…

 2. Event 12 Okt

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 3. Event 3 Nov

  Leergang Beleidsonderzoek met Impact - ScienceWorks

  ScienceWorks organiseert dit jaar wederom een Leergang Beleidsonderzoek met Impact. Deze keer vindt het plaats op 3, 10 en 17 november in Karel V, middenin Utrecht. Deelnemers en sprekers uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven...  Lees meer…

 4. Event 9 Nov

  Vide bijeenkomst

  Vanaf dit najaar doen we iets nieuws: elke tweede donderdag van de maand organiseren we een Vide bijeenkomst. De onderwerpen zullen verschillen, maar altijd interessant en door de interactie en discussie met experts en...  Lees meer…

 5. event
  Alle activiteiten

Designed by Dunes Multimedia - Technical support by Kingsquare