Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Ben Swagerman nieuwe voorzitter BOA-platform

Mr. B.J. Swagerman is de nieuwe voorzitter van het BOA-platform. De leden van het BOA-platform hebben bij het overleg op 27 november 2019 hiertoe besloten. De benoeming van Swagerman is ingegaan op 1 januari 2020. Swagerman volgt prof. dr. Pieter Winsemius die sinds de oprichting van het platform in 2015 voorzitter was.

Swagerman (1959) is een ervaren bestuurder en momenteel Raadsheer bij het Gerechtshof in Den Bosch. Daarvoor was hij werkzaam in de luchtvaartindustrie en Hoofdofficier van Justitie. Ook is hij namens de VVD lid geweest van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Swagerman geeft aan verheugd te zijn met de benoeming: “Het voorzitterschap van het BOA-platform is een mooie kans om samen met de leden op landelijk strategisch niveau te zorgen voor een betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Dat doen we door ontwikkelingen en knelpunten te benoemen en oplossingen te verkennen. Deze leiden uiteindelijk tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.” Met betrekking tot de positionering van de BOA ziet Swagerman een duidelijke meerwaarde: “Overlast en kleine criminaliteit groeit snel uit naar fors grensoverschrijdend gedrag en verloedering als niet snel en adequaat wordt ingegrepen. Burgers en organisaties waaronder de politie kunnen niet alles doen en daar is de inzet van goed opgeleide en toegeruste BOA’s in een op samenwerking en elkaar versterkende werkwijze van essentieel belang.”


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.