Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Presentaties Evaluatorennetwerk "Inzicht in kwaliteit"

Op donderdag 8 februari vond een zeer druk bezochte bijeenkomst plaats van het Vide-Evaluatorennetwerk. Thema van de middag was hoe evaluatieonderzoek en beleidsontwikkeling beter met elkaar verbonden kunnen worden. Een al langer zeer relevante vraag, maar doordat in het regeerakkoord hiervoor ook aandacht is, is deze vraag nu ook politiek actueel.

De bijeenkomst was bij het ministerie van Financiën, waar het zogenoemde project 'Inzicht in kwaliteit' wordt getrokken.

Er werden in de bijeenkomst drie voorbeelden gepresenteerd van manieren waarbij zo goed mogelijk de verbinding tussen evaluatie en beleid wordt gelegd. De presentaties waren van WODC, EZK en VWS.

Deze drie presentaties zijn te downloaden op onze site.

Gelet op het belang van het thema zal op een later moment de discussie zeker een vervolg krijgen via ons evaluatoren netwerk.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.