Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

"Stormachtige" ALV van Vide; graag uw reactie!

Donderdagmiddag 18 januari vond – voorafgaand aan de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst – de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Vide plaats. Ondanks de storm die op die dag over het land trok heeft Vide op basis van de KNMI-codering besloten de vergadering door te laten gaan: vanaf 13:00 uur zou volgens het KNMI ‘code groen’ gelden. Inderdaad was de wind sterk afgenomen, maar door problemen op het spoor heeft een aantal leden de ALV niet bezocht. Deze mensen worden hierbij uitgenodigd om alsnog te reageren op de vergaderstukken: met name uw reactie op het jaarplan zouden wij als bestuur waarderen! Reageren op de ALV-stukken kan via onze nieuwe website: http://www.videnet.nl. De ALV heeft de voorliggende stukken goedgekeurd, met als belangrijkste wijziging een verhoging van het budget voor netwerkopbouw (m.n. ten behoeve van Jong Vide). Een uitgebreid conceptverslag volgt later.

Tijdens de ALV namen drie bestuursleden afscheid van het bestuur van Vide. Het bestuur en de ALV danken Frederieke Damme, Loes de Maat en Femke de Vries zeer voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Als opvolgers zijn door de ALV conform voorstel benoemd: Hanneke Miedema (NZa), Rosita Thé (DCMR Milieudienst Rijnmond) en Karina Raaijmakers (AFM). Aan hen een warm welkom!

De nieuwjaarsbijeenkomst is succesvol verlopen met een opkomst die – gegeven de bijzondere omstandigheden – groot was. De openingslezing van het nieuwe jaar van Vide werd verzorgd door Rob van Lint, Inspecteur-generaal van de NVWA. Hij ziet internationalisering, responsiviteit en verantwoordelijkheid als dé centrale thema's rond toezicht, inspectie en evaluatie. De geanimeerde discussie en de steun van de ALV zijn impulsen voor het vernieuwde bestuur om van 2018 een heel goed toezichts- en evaluatiejaar te maken.”


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.