Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Infomil: Update kwaliteitscriteria VTH

In 2017 is gestart met een update van de kwaliteitscriteria voor VTH (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving) versie 2.1. Een eerste uitvraag voor verbetersuggesties van de 26 deskundigheidsgebieden is gedaan.

In januari 2018 zal de inventarisatie worden afgerond en verbetervoorstellen worden geformuleerd. Deze zullen dan het bestuurlijke besluitvormingsproces ingaan

De set VTH kwaliteitscriteria versie 2.1 is de door de bevoegde gezagen vastgestelde norm. Hieraan moeten vergunningverlenende en toezichthoudende  instanties voldoen om de werkzaamheden op kwalitatief aanvaardbaar niveau uit te voeren.

Lees het hele bericht


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.