Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Eerste Kamer: Senator Koffeman interpelleert de minister van LNV

Senator Koffeman (PvdD) interpelleerde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over berichten in de media over georganiseerde grootscheepse mestfraude, nadat de Kamer hem daarvoor tijdens de vergadering van 14 november toestemming verleende.

Directe aanleiding voor de interpellatie was het feit dat zowel de politie (het KLPD), de toezichthouder NVWA als het Openbaar Ministerie constateren dat er sprake is van stelselmatige en georganiseerde wetsovertreding. Koffeman betrok bij zijn interpellatie de brief die de minister op 10 november 2017 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over de zogenoemde derogatie, de uitzonderingspositie op Brusselse regelgeving die voor Nederland geldt ten aanzien van de melkveehouderij met betrekking tot de mestverwerkingsplicht. De derogatie is in eerdere debatten met de Eerste Kamer nadrukkelijk aan de orde geweest.

Lees het hele bericht


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.