Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.

  1. Home
  2. Nieuws

Rechtspraak: Geen boete voor stoepzitter Maastricht

De kantonrechter heeft vandaag geoordeeld dat het Openbaar Ministerieeen 72-jarige man uit Maastricht niet had mogen vervolgen. De boete die hij 4 jaar geleden heeft gekregen omdat hij op de stoep voor zijn winkel zat, hoeft hij niet te betalen.

Wat is er gebeurd?

In de zomer van 2013 hebben handhavers van de gemeente Maastricht een boete van 220 euro uitgedeeld voor het onrechtmatig gebruik van de openbare weg: de eigenaar van een pand aan de Rechtstraat had voor zijn pand stoeltjes geplaatst op de stoep waar ook voetgangers gebruik van moesten maken. De man kreeg in 2012 een soortgelijke boete. Deze is uiteindelijk door de gemeente ingetrokken.

De pandeigenaar was het niet eens met de nieuwe bekeuring en is in beroepgegaan bij de kantonrechter die deze zaak vandaag beoordeeld heeft.

Oordeel van de rechter

De rechter heeft beslist dat het Openbaar Ministerie in deze zaak niet ontvankelijk is. Dat heeft 2 redenen: 

Lange tijdsverloop
Het heeft meer dan 4 jaar geduurd voordat deze zaak inhoudelijk op zitting kwam. In de tussentijd is niets gebeurd. Het Openbaar Ministerie had zelf aangegeven dat er meer onderzoek nodig was. Dit is echter niet gebeurd. Het gaat om een eenvoudige zaak. De officier van justitie heeft ook niet kunnen uitleggen waarom het zo lang heeft geduurd. Dat alles maakt dat het tijdsverloop onredelijk lang is.

Gewekte vertrouwen door wethouder
In 2012 is een eerdere boete voor hetzelfde feit kwijtgescholden door de wethouder. Hij heeft ook toegezegd dat geen nieuwe bekeuringen meer zouden volgen voor het stoepzitten. Naar aanleiding daarvan had de pandeigenaar er op mogen vertrouwen dat hij niet een tweede keer voor hetzelfde feit beboet zou worden. Omdat dat toch gebeurd is, heeft het Openbaar Ministerie haar vervolgingsrecht verspeeld.

Omdat de rechter het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk heeft verklaard, is hij niet toegekomen aan de vraag of je in de Rechtstraat wel of niet op de stoep mag zitten. 


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van Vide en neem een gratis abonnement op Vide Nieuws: onze nieuwsbrief.